Deklaracje mieszkańców wsi Bartniki o przynależności do parafii Teolin lub Lipsk : 1907