DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI CÁC THẦY BỘ MÔN CN&QLXD 2019 công khai
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
2
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
3
4
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
5
Điện thoại bộ môn: 0243.869.7349
6
Email bộ môn: bm.cnqlxd@nuce.edu.vn
7
8
STTHỌ VÀ TÊNSỐ ĐT LIÊN LẠC
9
1Nguyễn Ngọc Thanh090 411 0818
10
2Cao Thế Trực090 327 6381
11
3Lê Văn Tin091 331 7944
12
4Kiều Thế Chinh091 320 2572
13
5Trần Hồng Hải098 981 8888
14
6Nguyễn Mạnh Tuấn091 609 6366
15
7Nguyễn Hồng Minh097 872 9999
16
8Hồ Ngọc Khoa090 483 4390
17
9Nguyễn Ngọc Thoan090 220 5468
18
10Nguyễn Hùng Cường098 909 7047
19
11Phạm Tiến Tới091 460 6080
20
12Cao Tuấn Anh098 306 0710
21
13Vũ Chí Công0976 245 146
22
14Nguyễn Thị Thu Trang098 984 2864
23
15Lê Hồng Hà096 674 6839
24
16Nguyễn Anh Đức090 4624088
25
17Cao Duy Hưng097 848 8386
26
18Vũ Anh Tuấn096 264 6505
27
19Doãn Hiệu098 808 2276
28
20Lê Thị Phương Loan098 796 8256
29
21Phạm Nguyễn Vân Phương091 248 3868
30
22Lê Thái Hòa090 487 1990
31
23Lê Đình Tiến098 386 0668
32
24Nguyễn Thúy Khanh094 984 1192
33
25Nguyễn Đình Thám091 304 7740
34
26Trịnh Quốc Thắng091 323 6688
35
27Nguyễn Phú Việt091 260 4740
36
28Lê Đức Thành090 419 2058
37
29Lê Thế Thái091 201 7011
38
30Trần Văn Sơn091 492 5523
39
31Nguyễn Duy Ngụ091 330 4603
40
32Nguyễn Thị Dung098 364 5292
41
33Phạm Đức Toàn090 341 3547
42
34Lê Kiều091 323 1614
43
35Ngô Văn Quỳ098 756 1675
44
36Lê Quang Trung093 409 3686
45
37Nguyễn Ngọc Toàn090 268 6565
46
38Trần Quang Dũng094 523 4678
47
39Lưu Văn Thực097 578 4943
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...