อาชีพคอมพิวเตอร์ 1/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อนามสกุลชั้นสิ่งที่คาดหวังหลังเรียน25/08/2560
2
1นาย มาโนช -ม. 6/3เพื่ื่อนำไปใช้การเรียนต่อ/
นาย มาโนช -
3
2ปิยรัตน์ ยงเสมอม3/2เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน/
ปิยรัตน์ ยงเสมอ
4
3เด็กหญิงภูวณิดารัศมีน้อยม.3/1
รู้จักและใช้ประโยชน์โปรแกรมต่างๆได้
เด็กหญิงภูวณิดา รัศมีน้อย
5
4นางสาว ชลนิชา สังข์เรืองม.5/1นำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้/
นางสาว ชลนิชา สังข์เรือง
6
5นางสาว จิเปีย -ม.5/1
นำไปใช้ในการเรียนและศึกษาต่อ
/
นางสาว จิเปีย -
7
6นางสาววรพรรณ พันธ์เจดีย์ ม.5/1/
นางสาววรพรรณ พันธ์เจดีย์
8
7นายพิพัฒน์ดีอ่อนม.6/3เอาไปใช่ในการเรียน/
นายพิพัฒน์ ดีอ่อน
9
8ด.ช สุรเชษฐ์ แสงสว่างม.2/2เอาไปใช่้เรียนขอครูคนอื่น/
ด.ช สุรเชษฐ์ แสงสว่าง
10
9ด.ช ธีรภัทรแซ่ซ้งม.2/1/
ด.ช ธีรภัทร แซ่ซ้ง
11
10นางสาว กานต์วิตาสังข์ก้องเดชามฺฺ.4/2
เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาในการเรียนต่อ
/
นางสาว กานต์วิตา สังข์ก้องเดชา
12
11นางสาวกัญญาวีร์ เดชสกุลไพรม.5/1ใช้ในการตัดต่อโปรแกรม/
นางสาวกัญญาวีร์ เดชสกุลไพร
13
12 นางสาวณัฐพรไชยภูธรม.5/1/
นางสาวณัฐพร ไชยภูธร
14
13นางสาว กณิการ์จักรแก้วม.5/1นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน/
นางสาว กณิการ์ จักรแก้ว
15
14เด็้กหญิงลดา กรินคีรีม.2/3เพื่อนำไปศึกษาต่อ
เด็้กหญิงลดา กรินคีรี
16
15ธิดารัตน์ปวงคำม.4/1เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ธิดารัตน์ ปวงคำ
17
16นายศรรามอาทรสุพรกุลม.4/1
ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ประโยชน์ต่างๆ
นายศรราม อาทรสุพรกุล
18
17น.ส รุจิรา-ม.3/2เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันน.ส รุจิรา -
19
18นายณัชขำเจริญม.4/1หาความรู้เพิ่มเติม/
นายณัช ขำเจริญ
20
19นายภาคภูมิฤทธิ์กริชชัยม.4/2
นายภาคภูมิ ฤทธิ์กริชชัย
21
20กานต์สินีเก่งกุญชรม .2/2/
กานต์สินี เก่งกุญชร
22
21นางสาวรัตนาศรีกนกบุปผาม.4/2นำำไปใช้ในการเรียนต่อ
นางสาวรัตนา ศรีกนกบุปผา
23
22นางสาวสิริวิมล แซ่ย้างม.4/1นำำาง/
นางสาวสิริวิมล แซ่ย้าง
24
23เด็กหญิงบุณยาพร เเซ่กือม.3/3
รู้จักใช้โปรเเกรมต่างๆมากขึ้น
เด็กหญิงบุณยาพร เเซ่กือ
25
24นางสาว ดลยาค้ำชูบุญสนองม.4/1/
นางสาว ดลยา ค้ำชูบุญสนอง
26
25น.สาวสรัณธร สุนะม.5/2นำไปใช้ใช้กับอนาคต/
น.สาวสรัณธร สุนะ
27
26สาลีทิพย์สุุขทรัพย์ม3/2
อยากทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็น
สาลีทิพย์ สุุขทรัพย์
28
27เด็กหญิง อรวราแซ่ว่างม.2/3นำไปใช้ในการเรียน/
เด็กหญิง อรวรา แซ่ว่าง
29
28เด็กหญิง ธิดาต้นนำ้ลำธารม 3/3เก่งคอมพิวเตอร์
เด็กหญิง ธิดา ต้นนำ้ลำธาร
30
29นางสาว กฤติยา แซ่่มี่ม.3/1เก่งคอมพิวเตอร์
นางสาว กฤติยา แซ่่มี่
31
30นางสาวปนัดดา เพิ่มเขียวม.4/1นำไปใช้ในอนาคต/
นางสาวปนัดดา เพิ่มเขียว
32
31เด็กหญิงภาวินีเจริญผลิตผลม.3/3
เด็กหญิงภาวินี เจริญผลิตผล
33
32เสาวนีย์ พญาวงษ์6/1
เสาวนีย์ พญาวงษ์
34
33มะโสยแสนลีม6/1มะโสย แสนลี
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1