เช็คชื่อนักเรียนทวิศึกษาโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
2
รายชื่อนักเรียนโครงการทวิศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
3
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
4
เลขที่
ชั้นเลขประจำตัวคำนำหน้าชื่อนามสกุลสาขา16/05/255923/05/255930/05/2559
ุ6/6/2559
13/06/255920/06/255927/06/25594/07/255911/07/255918/07/255925/07/25591/08/25598/08/255915/08/255922/08/255929/08/25595/09/255912/09/255919/09/255926/09/2559
รวม
5
1234567891011121314151617181920
6
1
ม.4
1314
นางสาว
เปรมกมล
ศิริวิชัย
11111111111111111118
7
2
ม.4
1315
นางสาว
ศิริลักษณ์
จำปาทิพย์
11110101101111111115
8
3
ม.4
1316
นางสาว
อรณี
ชาวโพนทัน
11111101111111111117
9
4
ม.4
1317
นางสาว
อรอรินทร์
สีเที่ยง
11111111111111111118
10
5
ม.4
1318
นางสาว
อทิตยา
โมห้างหว้า
11111100111111111116
11
6
ม.4
1319นาย
กวีสาร
สารโยทา111111100000007
12
7
ม.4
1320นาย
จักรพันธ์
จันทร์คูเมือง
111000000000003
13
8
ม.4
1321นาย
ณัฐพล
แสนเสนยา
111111110000008
14
9
ม.4
1322นาย
ธนวัฒน์
ผิวสุข1111111111110113
15
10
ม.4
1323นาย
นครินทร์
กบรัตน์111110110010008
16
11
ม.4
1324นาย
พัชรวุฒิ
กลบรัตน์
111011100000006
17
12
ม.4
1325นาย
สิทธิชัย
สายทอง101101100000005
18
13
ม.4
1326นาย
สุริยา
เจริญภักดิ์
11111011111101000012
19
14
ม.4
1327นาย
อนุชิต
เหนือโท111110110000007
20
15
ม.4
1328นาย
อรรถชัย
พลสุวรรณ
11111111111111111118
21
16
ม.4
นาย
นฤเบศ
สีดาชมพู
11011110111111111116
22
17
ม.4
นางสาว
กาญจนา
พลทะอินทร์
11011110110111111115
23
18
ม.4
นาย
สิทธิิพงษ์
สุปิตาชุน
11111111111111111118
24
19
ม.4
นางสาว
นิรชา
แสนคง01011000110111101010
25
20
ม.4
นางสาว
ภาระวี
นามณี0000000000000000000
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu