Statistiky AP3SP
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
A
1
Citační údaje tohoto dokumentu ve fromátu ISO:
PEŇÁZ, Petr. Statistiky AP3SP. Google Sheets [online]. Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity 17. 1. 2014, poslední verze 17. 1. 2019 [cit. dd. mm. rrrr]. Dostupné z URL <https://goo.gl/tq5MW3>.
2
Údaje v tomto dokumentu poskytly vysoké školy a jsou převzaty z následujících zdrojů:
3
1. pro rok 2005 ze zprávy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany: SELICHAROVÁ, Jaroslava (ed.). Přehled možností studia na vysokých školách a vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením. 2. aktualizované vydání. Praha: Úřad vlády 2006.
4
2. pro rok 2010 ze zprávy společnosti Alevia, s.r.o., zpracované na zakázku Odboru vysokých škol MŠMT: Analýza současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách. Praha: MŠMT 2010.
5
3. pro ostatní léta z údajů zveřejněných online Českým statistickým úřadem, Odborem financování vysokých škol MŠMT a publikovaných vysokými školami samotnými v jejich výročních zprávách.
6
Kopii těchto údajů pro léta 2005- 2015 zveřejnila rovněž Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách: Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a 2012–2015 [online]. Brno: AP3SP 28. 1. 2016.
Loading...