ตกเกณฑ์38000
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
อำเภอได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0=ไม่ได้รับ 1=ได้รับสาเหตุที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้รับถุงยังชีพ
การได้รับเงิน สงเคราะห์
การได้รับเงินทุนประกอบอาชีพ
เงินซ่อมแซมบ้าน เบี้ยยังชีพผู้พิการเงินทุนการศึกษา บัตรประกันสุขภาพ/บัตรทอง การได้รับการสนับสนุน/ฝึกอบรมหลักสูตรสัมมาชีพชุมชน การได้รับการสนับสนุน/ฝึกอบรมการช่วยเหลือจากผู้นำ อช. การได้รับการสนับสนุน/ฝึกอบรมงบหมู่บ้าน ศก.พอเพียงการได้รับการสนับสนุน/ฝึกอบรมงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการได้รับการสนับสนุน/ฝึกอบรมโครงการอื่น ๆ ประมง 0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือปศุสัตว์0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือเกษตร0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือสาธารณสุ0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือขวิทยาลัยสารพัดช่าง0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือศึกษาธิการ0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือธนาคารออมสิน0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือธนาคารธกส.0=ยังไม่ได้ช่วยเหลือ, 1=ช่วยเหลือหมายเหตุ
2
3
เมืองพิษณุโลก
95736600011054121100000000000
4
นครไทย1302040619392289810043000000000
5
ชาติตระการ
19273111461734429800000000000000
6
วังทอง12887454382920941386106004000000000
7
วัดโบสถ์2623283002143038001000000000
8
บางระกำ191139292122443839113100000000000
9
บางกระทุ่ม
3224581041615800000000000000
10
พรหมพิราม
64545518181163021010000000000
11
เนินมะปราง
2264770009318821000000000000
12
รวมทั้งจังหวัด
88014042599318911922918971091613418000000000
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...