คะแนนพฤติกรรมม.3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คะแนนพฤติกรรม ม.3
2
คะแนนพฤติกรรม (ถ้าเพิ่มพิมพ์คะแนน ถ้าหักคะแนนพิมพ์ -ตัวอักษรสีแดง)
3
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อนามสกุลชั้น
คะแนนเดิม
มาสาย
หนีเรียน
ทะเลาะเสพติดชู้สาว
แต่งกาย
ทรงผม
โซเชียล
อื่นๆพัฒนาคงเหลือ
ระบุเหตุกรณีเพิ่มคะแนนหรืออื่นๆ
4
18238เด็กชายเจษฎาพรราชาม.3/110050150
5
28239เด็กชายเบิกฟ้าศรีสำราญม.3/110050150
6
38240เด็กชายเอกภพมินโทม.3/110050150
7
48242เด็กชายธีรภัทรมาสีกุกม.3/110050150
8
58243เด็กชายพีระพงษ์ปิยะปัญญาพรม.3/1100-4050110
9
68244เด็กชายพีรพัฒน์เอี่ยมสุวรรณม.3/110050150
10
78245
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์
เทียนสมจิตรม.3/110050150
11
88247เด็กชายวชิรชาติมนตรีม.3/110050150
12
98379เด็กชายอทิพัฒน์สิทธิวงศ์ม.3/110050150
13
108248
เด็กหญิงเบญจรัตน์
สวัสดิอ่ำม.3/110050150
14
118249เด็กหญิงกมลชนกรองแก้วม.3/1100-350147
15
128251เด็กหญิงกัลยาแก้วกำพลม.3/110050150
16
138252เด็กหญิงกิตติยาโตกำแพงม.3/110050150
17
148253เด็กหญิงชัชชาจันทราม.3/110050150
18
158254เด็กหญิงณิชนันท์ขันกสิกรณ์ม.3/1100-350147
19
168255เด็กหญิงธัญจิรามาสีกุกม.3/110050150
20
178256เด็กหญิงนิภาภรณ์อินทร์สุ่มม.3/1100100
21
188257เด็กหญิงปิ่นมณีศรีวัฒนาม.3/110030130
22
198258เด็กหญิงพนิดาภูมิผลม.3/1100-550145
23
208259เด็กหญิงมณีฉายพรมบึงลำม.3/110050150
24
218260เด็กหญิงมินตราเกิดบ้านใหม่ม.3/110050150
25
228261เด็กหญิงวิปัศยามั่นสายม.3/110050150
26
238262
เด็กหญิงศิริลักษณ์
พูนชื่นม.3/110050150
27
248263เด็กหญิงสิริวิมลแท่งทองม.3/110050150
28
258264เด็กหญิงสุจิวรรณแย้มเสาธงม.3/110050150
29
268265เด็กหญิงสุชานุชเที่ยงดีม.3/110050150
30
278266เด็กหญิงอิสยาห์สารสมบูรณ์ม.3/110050150
31
288414เด็กหญิงกัญญาณัฐพลศิริม.3/110050150
32
298424เด็กหญิงเกตุสิริอ่ำพ่วงม.3/1100-5-2030105
33
308431เด็กหญิงนันทิยาพรมวงษ์ม.3/110050150
34
18267
เด็กชายเกียรติศักดิ์
วงอานุม.3/2100-10-15-242071
35
28270เด็กชายประเสริฐสุขสบายม.3/2100-10-550135
36
38271เด็กชายพีระพลประทิตย์ม.3/2100-25-2055
37
48272เด็กชายศุภกิตต์แก้วบางทรายม.3/2100-5-550140
38
58273
เด็กชายสิทธิศักดิ์
ศรีพุทธาม.3/210050150
39
68274เด็กชายอดิศักดิ์หาพรม.3/210030130
40
7เด็กชายเสลภูมิอัจฉริยกุลม.3/2100-5-550140
41
88275
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ยี่สุ่นแก้วม.3/210050150
42
98277
เด็กหญิงเสาวนิตย์
แดงชาวนาม.3/2100100
43
108278เด็กหญิงกมลรัตน์พัฒยมม.3/210050150
44
118280
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ
เวชสวรรค์ม.3/210050150
45
128281
เด็กหญิงจีราลักษณ์
ขำน้ำคู้ม.3/210050150
46
138282เด็กหญิงชนาพรสุขาจารย์ม.3/210050150
47
148283เด็กหญิงณัฎฐณิชาน่วมด้วงม.3/210050150
48
158284
เด็กหญิงณัฏฐ์ทนันทน์
คงเนียมม.3/210050150
49
168285เด็กหญิงณัฐพรแก้วกำเหนิดม.3/210050150
50
178286เด็กหญิงนิศากรอ้นชาวนาม.3/210050150
51
188288เด็กหญิงปุยฝ้ายนุ้ยเย็นม.3/210050150
52
198291เด็กหญิงวนัชพรแดงชาวนาม.3/210050150
53
208292เด็กหญิงวิจิตราพฤกษะวันม.3/210050150
54
218293
เด็กหญิงศิริวรรณ์
แปดีม.3/210050150
55
228296
เด็กหญิงสุพรรณทิพย์
มีเดชม.3/210050150
56
238297เด็กหญิงอรจิราโคกทองม.3/2100-550145
57
248298เด็กหญิงธีรยาอ่ำกำเหนิดม.3/210050150
58
258299เด็กหญิงอัณธริกากรรณภักตร์ม.3/210050150
59
268300เด็กหญิงเมปรียาทับกระโทกม.3/210050150
60
18301เด็กชายเขมวัฒน์ธงอินเทียะม.3/310050150
61
28302เด็กชายไตรภพยอดคงม.3/310030130
62
38303เด็กชายชาคริสวิภาสพงศ์ม.3/310050150
63
48304เด็กชายณัฐกิจใจขันม.3/3100-4060
64
58306เด็กชายธนากรณ์ท้วมเพ็งม.3/310050150
65
68307เด็กชายธีรพลคนคล่องม.3/3100-1020110
66
78308เด็กชายนัทธพงศ์คุ้มบ้านไร่ม.3/3100-1020110
67
88310เด็กชายพลณรงค์คล้ายจินดาม.3/3100-10-20-202070
68
98312เด็กชายรพีพัฒน์บุญธรรมาม.3/310050150
69
108313เด็กชายศกรภัทรจันขะม.3/3100-2377
70
118314เด็กชายสถาพรปิ่นเกษรม.3/310020120
71
128315เด็กชายอัครวิทย์โคกทองม.3/3100-10-3357
72
138630เด็กชายอนุชาทิมเหลยม.3/3100-1550135
73
148316
เด็กหญิงเกษราภรณ์
แก้ววังน้ำม.3/310050150
74
158317
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
ปานท่าฬ่อม.3/310050150
75
168319เด็กหญิงชโลทรนาคพรมม.3/310050150
76
178321เด็กหญิงชนิดาบัวนวลม.3/310050150
77
188323เด็กหญิงนภัทรศราศรีมงคลม.3/3100-50-20-255055
78
198324เด็กหญิงนฤวรรณเมืองชาวนาม.3/310050150
79
208325เด็กหญิงนาตารีสวนแย้มม.3/310050150
80
218326เด็กหญิงประภัสราทับปะนานนท์ม.3/310050150
81
228327
เด็กหญิงพัฒนาภรณ์
แช่มช้อยม.3/310050150
82
238329เด็กหญิงรุ่งนภารอดคงม.3/310050150
83
248330เด็กหญิงรักษณาลีเงินมณีม.3/310050150
84
258331เด็กหญิงวรรณเพ็ญสุขสวัสดิ์ม.3/3100100
85
268332เด็กหญิงวรรณวิมลสีผึ้งม.3/310030130
86
278333เด็กหญิงสุนิสาอ่อนนิ่มม.3/310030130
87
288334
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
ปั้นท่าหลวงม.3/310030130
88
298366เด็กหญิงสัตตบงกชศรีสอาดม.3/310030130
89
308838เด็กหญิงอังกอร์สุขสวัสดิ์ม.3/310030130
90
18335
เด็กชายเกรียติศักดิ์
สินใหมม.3/4100-5-4055
91
28336
เด็กชายเพิ่มเกียรติ
ฟักบ้านใหม่ม.3/410020120
92
38337เด็กชายไอศูรย์เต็กสงวนม.3/4100100
93
48338เด็กชายกิตติพลศรีสาธรม.3/410020120
94
58339
เด็กชายกิตติศักดิ์
ต้นพิศมัยม.3/4100-520115
95
68340เด็กชายชัยวรรณพุ่มใยม.3/4100-10-10-102090
96
78341เด็กชายชิษณุพงศ์เหมือนเพ็ชรม.3/410020120
97
88342เด็กชายณัฐพงษ์ปัจฉิมชาติม.3/4100-1585
98
98345เด็กชายธนกรบุญเกิดกูลม.3/410020120
99
108346เด็กชายธนกฤตไชยเชษฐ์ม.3/4100-40-5010
100
118347เด็กชายธนายุทธชมเมืองมิ่งม.3/410020120
Loading...
Main menu