ตารางคลินิกแพทย์ตรวจ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางเวรแพทย์
2
ชื่อคลินิกวันให้บริการ
เวลาให้บริการ(น.)
รายชื่อแพทย์
4
คลินิกทั่วไป1.คลินิกทั่วไปวันจันทร์-วันศุกร์
08.00-20.00
อาจารย์ นพ.นันทวัฒน์ ทองทิพย์
5
วันเสาร์-วันอาทิตย์08.00-12.00
อาจารย์ นพ.ศิวทัศน์ ปวงราบ
6
อาจารย์ พญ.พิมล การเจริญพงศ์
7
ผศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
8
อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
9
อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
10
อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
11
อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
12
อาจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข
13
อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ
14
คลินิกเฉพาะทาง
1.คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ9.00-12.00
อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
15
วันศุกร์9.00-12.00
อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
16
2.คลินิกศัลยกรรมวันจันทร์
09.00-16.00
อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ
17
3.คลินิกเด็กวันจันทร์
09.00-16.00
อาจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข
18
วันอังคาร
09.00-16.00
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
19
วันพุธ
09.00-16.00
อาจารย์ นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
20
4.คลินิกตาวันพฤหัสบดี
09.00-16.00
อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
21
5.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูวันพุธ
13.00-16.00
อาจารย์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
22
วันพฤหัสบดี
13.00-16.00
อาจารย์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
23
วันศุกร์์
09.00-16.00
อาจารย์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
24
คลินิกเฉพาะโรค1.คลินิกวัดสายตาทุกวันจันทร์
13.00-16.00
อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
25
2.คลินิกคอนแทคเลนส์
ทุกวันจันทร์
13.00-16.00
อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
26
3.คลินิกถันยเมตต์(เต้านม)
วันจันทร์แรกของเดือน
13.00-16.00
อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ
27
4.คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้
ทุกวันอังคาร
13.00-16.00
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
28
คลินิกพิเศษ
1.คลินิกสูตินรีเวช
วันพฤหัสบดีแรกของเดือน (3 มกราคม 62)
13.00-16.00
นายแพทย์สุกิจ มหัธนันท์
29
2.คลินิกตา
วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
16.00-20.00
อาจารย์ นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
30
3.คลินิก หู คอ จมูกวันจันทร์ ที่7 และ ที่21 มกราคม 16.30-20.00แพทย์หญิงสิรินทร์ แซ่อึ้ง
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu