แบบสำรวจการเชื่อมโยงอินเตอร์เนตในหน่วยบริการโดยงานไอที สสจ.ศรีสะเกษ ณ วันนี้ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลารหัสสถานบริการระบบความเร็วบริษัทค่าใช้จ่ายต่อเดือนสภาพการใช้งานผู้รายงานตำแหน่งเบอรโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
2
24/7/2557, 15:25:2948FIBER OPTIC6 - 10 เม็กCAT1,600ดีน.ส.ณัฐธิดา สารภาพนว.สาธารณสุขชำนาญการ087-7960433
3
31/7/2557, 16:04:3049FIBER OPTIC16 - 20 เม็กCAT1,605มีปัญหา 1 ครั้งต่อสัปดาห์นายกฤษดา สอนพูดนว.สาธารณสุขชำนาญการ0899179042
4
29/7/2557, 10:04:5750FIBER OPTIC25 - 30 เม็กCATมีปัญหา >2 ครั้งต่อสัปดาห์นางจันรา บุญศักดิ์นว.สาธารณสุขชำนาญการ086-8779477
5
22/7/2557, 16:30:4351FIBER OPTIC25 - 30 เม็กCAT1,500ดีนายพุทธิไกร ประมวลนว.สาธารณสุขชำนาญการ085-2161233
6
25/7/2557, 11:49:5155CDMA35 - 40 เม็กCAT1,605ดีนายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ผอ.รพ.สต.0857806996
7
23/7/2557, 13:44:4156CDMA16 - 20 เม็กCAT803มีปัญหา 1 ครั้งต่อสัปดาห์นางจันทรา มะลิพันธืจพ.สาธารณสุขชำนาญการ089-7170473
8
30/7/2557, 10:14:3057ADSL6 - 10 เม็กCAT550มีปัญหาเป็นบางครั้ง ดังนี้ ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า เน็ตอืด ในช่วงฝนใกล้ตก มีลม ท้องฟ้ามึด ประมาณ 3-4 ชม.และ ปัญหาเน็ตไม่มา ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 3-4 วันต่อครั้ง หรือ 1 -2 สัปดาห์/เดือน ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือน จะเกิดเป็นบางเดือนเท่านั้น ส่วนความเร็วอินเตอร์เน็ต อยู่ในขั้นเร็วมาก สำหรับการใช้งาน(ถ้าเน็ตไม่มีปัญหา/ไม่เสถียร์)นายสรัล ศรีชำนาญชาญชัยพนักงานแพทย์แผนไทย080-0653419
9
23/7/2557, 18:45:3659FIBER OPTIC25 - 30 เม็กCAT1,605ดีนางสมนึก นิยมหาญนว.สาธารณสุขชำนาญการ081-2661795
10
22/7/2557, 11:57:2060ทองพันธุ์ชั่ง3 - 5 เม็กทองพันธ์ชั่ง500มีปัญหา 1 ครั้งต่อสัปดาห์นายปริวัฒน์ กอสุระจพ.สาธารณสุขชำนาญการ087-3205830
11
30/7/2557, 13:56:3261ADSL3 - 5 เม็กTOT590ดีนางจีรนันท์ ศรีบริบูรณ์จพ.ทันตสาธารณสุข045685085
12
23/7/2557, 10:44:3263CDMA3 - 5 เม็กCAT845ความเร็วช้ามากช่วงปลายเดือนน.ส.ชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์นว.สาธารณสุขชำนาญการ080-4646634
13
24/7/2557, 11:50:0967CDMA3 - 5 เม็กCAT845มีปัญหา >2 ครั้งต่อสัปดาห์นางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขชำนาญการ0851023120
14
29/7/2557, 13:04:4568FIBER OPTIC25 - 30 เม็กCAT1,500มีปัญหา 1 ครั้งต่อสัปดาห์นายรณรงค์ ยกพลจพ.สาธารณสุขชำนาญการ0831460650
15
22/7/2557, 14:51:2469FIBER OPTIC11 - 15 เม็กCAT1,605ดีนายสุธี จาตุมนว.สาธารณสุขชำนาญการ089-5852770
16
23/7/2557, 19:53:3170FIBER OPTIC16 - 20 เม็กCAT1,605ดีนางวรรณภา บุญมาผอ.รพ.สต.0810723280
17
28/7/2557, 16:54:0271FIBER OPTIC25 - 30 เม็กCAT1,500ดีนายวินิจ มนทองนว.สาธารณสุขปฏิบัติการ085-7359808
18
30/7/2557, 13:52:2372Ture move H 3G3 - 5 เม็กTure move962ดีนายธานินทร์ สัมพุทธานนท์นว.สาธารณสุขชำนาญการ0833761238
19
22/7/2557, 11:59:3673ADSL16 - 20 เม็กCAT1,500ดีนายเกียรติศักดิ์ พวงพลอยจพ.สาธารณสุขชำนาญการ087-4637437
20
28/7/2557, 10:21:5874ADSL3 - 5 เม็กTOT630ดีนางดรุณี สารศรีนว.สาธารณสุขชำนาญการ0812659174
21
7/8/2557, 8:58:3952TOT3 - 5 เม็กTOT707มีปัญหา >2 ครั้งต่อสัปดาห์น.ส.รติยากร ชวดพงษ์จพ.ทันตสาธารณสุข085-6313639
22
7/8/2557, 10:06:3258CDMA3 - 5 เม็กCAT845ดีนายสุทธิรักษ์ จงราชผอ.รพ.สต.0812668479
23
7/8/2557, 11:29:4264FIBER OPTIC11 - 15 เม็กCAT1,5002 ครั้ง/เดือนน.ส.นันท์นภัส ลีลานว.สาธารณสุขชำนาญการ0933261884
24
7/8/2557, 11:43:3965CDMA16 - 20 เม็กCAT1,605มีปัญหา 1 ครั้งต่อสัปดาห์นางเพ็ญทิวา สารบุตรนว.สาธารณสุขชำนาญการ0879617951
25
7/8/2557, 11:47:1154FIBER OPTIC11 - 15 เม็กCAT1,500ดีนายเชียรชัย นอกไธสงนว.สาธารณสุขชำนาญการ0848357909
26
7/8/2557, 11:47:4653FIBER OPTIC11 - 15 เม็กCAT1,500ดีนายยุทธชัย ต้นเกตุผอ.รพ.สต.0810656247
27
7/8/2557, 15:30:2365FIBER OPTIC16 - 20 เม็กCAT1,500มีปัญหา 2 ครั้งต่อสัปดาห์นางเพ็ญทิวา สารบุตรนว.สาธารณสุขชำนาญการ0864607631
28
7/8/2557, 22:15:2062FIBER OPTIC25 - 30 เม็กCAT2,000มีปัญหา 2 ครั้งต่อสัปดาห์นายสมสนอง พันธ์จันทร์นว.สาธารณสุขชำนาญการ0848883258
29
7/8/2557, 22:15:2066FIBER OPTIC25 - 30 เม็กCAT1,500ดีนายบริญญา รัตนพันธ์นว.สาธารณสุขชำนาญการ0801628895
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สำรวจ22-30/7/2557
ผลการสำรวจ
สำรวจ6/3/2557
สรุปรายงานแล้ว