ROLLER HOVEDSTYRET
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
SK TRYGG / LADE : HOVEDSTYRET
3
ROLLER OG OPPGAVEFORDELING 2018/19
4
5
6
ROLLEFASTE OPPGAVERNAVNTLF.MAILNESTLEDER
7
LederFastsette agenda for styremøter og lede møteneJan Frode Saasen916 82 912jafs@trygglade.no
8
Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer
9
Overordnet ansvar for daglig drift, administrative rutiner mm.
10
Kontakt med offentlige instanser
11
Kontakt med idrettsorganisasjoner
12
Media håndtering og uttalelser
13
14
NestlederHåndtering av politiattesterOlaf Berglihn982 30 460olaf@trygglade.no
15
Ta over leders ansvar ved fravær
16
Trygg på Lade samarbeidet
17
Inkluderingsarbeid
18
Klubbens verdigrunnlag
19
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinært styremedlem
20
21
SekretærMøteinvitasjoner og -referatEivind Askeland975 37 436eivind@trygglade.no
22
Arkivering
23
Årsmøte adm.
24
Web redaktør, digitale kanaler
25
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinært styremedlem
26
27
KassererLede og koordinere økonomiarbeidetLars Drøyvold473 72 212lars@trygglade.no
28
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinært styremedlem
29
Innkreving av aktivitetsavgift (underlagt M. Grønli)
30
Innkreving av medlemskontigent (underlagt M. Grønli)
31
Regnskapsrapportering kvartalsvis (driftsregnskap)
32
Budsjettkoordinering
33
Revisorkontakt
34
Bankkontakt
35
Lønnsutbetalinger
36
Finansstrategi
37
Henting av Post
38
39
StyremedlemmerAnsvar for gjennomføring av definerte oppgaver
40
41
Oppfølging valgkomitée, støtte sponsoransvarligBertil Møller Fyrileiv959 17 059bertil@trygglade.no
42
43
Medlemsregister og koordineringEva Søyseth924 00 769eva@trygglade.no
44
Søke NAV om refusjon for akt.avgift / egenandeler for enkeltspillere
45
46
Sponsor sjef, sponsor strategi, rappotering, håndteringPål Støvne-Bjørnsen474 63 180paal@trygglade.no
47
48
Materialforvalter HSAnne-Ingeborg Skøre Hedman982 91 382
anne-ingeborg@trygglade.no
49
50
Idrettsskolen / BAILede avdeling BAIJohn Wormdal454 74 849john@trygglade.no
51
Barn frem til 12 år
52
Motivere til videre idrett etter BAI
53
Fordele halltider i gymsalene på Lade og Ringve, Gymsaler
54
Motivere til dommerkurs og trenerkurs
55
Håndball- og fotballkoordinator i BAI må etablere kontakt mot kretsen
56
Må velge en innebandykoordinator innen BAI
57
Oppfordre til samarbeid med SFO, korps?,
58
Påse at alle årganger følger sportslig plan
59
Obos minicup
60
Materialforvaltning
61
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinært styremedlem
62
63
Avd. Leder FotballLede avdeling FotballAnette Øwre-Johnsen976 98 733anette@trygglade.no
64
God velkomst for barn som kommer fra BAI (utstyrspakke?)
65
Prøve å sikre nok spillere til alle lagene
66
Banefordeling på Obosbanen
67
Kontakt med fotballkretsen / fix
68
Materialforvaltning
69
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinært styremedlem
70
71
Avd. Leder HåndballLede avdeling HåndballTrond Viggo Pedersen932 89 647trond.viggo@trygglade.no
72
Halltider Autronica (Øyvind)
73
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinært styremedlem
74
75
76
Avd. Leder InnebandyLede avdeling InnebandyAnita Syrstadvold Øren970 34 059anita@trygglade.no
77
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinære styremedlem
78
Kontakt med kretsen
79
80
Avd. Leder BasketKontakt med kretsenSiv Nergård936 05 630siv@trygglade.no
81
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som ordinære styremedlem
82
83
BanekomiteenSikre optimal drift av banene
84
85
HusstyretSikre optimal drift av huset
86
87
Materialgruppen
Overordnet ansvar for å forvalte klubbens utstyr, herunder føre tilsyn med klubbens utstyr, slitasje, tap av utstyr etc.
88
Kontakt med avdelingene vedrørende utstyrsbehov og forvaltning av utstyr
89
Ansvar for innkjøp av nødvendig utstyr til klubben og avdelingene
90
Utarbeide materiellbudsjett
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu