PreTestวิชาการคอร์สเสาร์อาทิตย์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เทสวิชาการก่อนเรียน สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centreคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมรวม
2
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนนคะแนนรวม
3
ม.4-5
4
1คณพศ บุญวสิฐกุล2194.536162156012451348.75410.3
5
2นันทวัฒน์ วรังษี361622194.51248830518.75353.3
6
3ปิยพัฒน์ สุขเกษม23103.527121.51040622.5726.25313.8
7
4ภูมิภุช ถาวร281262194.5832830830312.5
8
5วีรชัย ประเสริฐลาภ241081776.51664830933.75312.3
9
6ถิรวัฒน์ วิเศษสุมน25112.52194.51248622.5726.25303.8
10
7วทัญญู คำจันทร์23103.51776.514568301037.5303.5
11
8อธิบดี อุทัย188123103.51664518.75933.75301
12
9รัชณต วีรบรรจง23103.51985.51352933.75726.25301
13
10อิทธิกร สมุทรรัตน์16722410811441141.25726.25291.5
14
11ชัยธวัช ตากมัจฉา1672241089361245830291
15
12ปัณณวัฒน์ ใสแสง23103.51776.514564151037.5288.5
16
13
ชณกฤตฆ์ เกตุวารินทร์
1672229910401037.5830278.5
17
14
คมชาญ สนธิพงษ์ประยูร
1776.52194.510401141.25622.5274.8
18
15ณัฐภาคย์ บุญช่วย1254241088321037.5933.75265.3
19
16
ณัฐวัชร์ สกุลภุชพงษ์
20901358.51352830830260.5
20
17พหลพลพยุห พหลโยธิน1149.51985.51872622.5830259.5
21
18ณัฐชมน อินผลึก16721881936726.25933.75249
22
19ธนพล พลายด้วง12541776.51456622.5830239
23
20ไชยทัศน์ ธิติธนพงศ์125416721144726.251141.25237.5
24
21ชัยสิทธิ์ ชำนาญกลาง1776.51985.5936518.75415231.8
25
22ธนา สิทธิผกาผล18811776.54161037.5415226
26
23ชนาธิป โพธิกุล1776.51254832726.25933.75222.5
27
24
อำนวยโชค วัฒนากังชัย
12541672416726.251245213.3
28
25สุรชัช สุทธิประภา1358.51672520830830210.5
29
26
เนมิราช อุ่นเรือนงาม
146312541144518.75726.25206
30
27ปรัชญา พิมพ์รอน8361776.5624830726.25192.8
31
28
นิธิ ประสิทธิ์ยุทธศิลป์
10451254520726.251245190.3
32
29จุลลชัย จินดากาศ1358.51254624830622.5189
33
30สุประวิตร มากท่า940.52090520415622.5188
34
31อภิมุข รอดเจริญ10451776.5728415415179.5
35
32ภัทรพงค์ พูลผล1358.5836624726.25622.5167.3
36
33เอกชาติ เขียวคำ6271149.5832726.25622.5157.3
37
34วรรธณะ กรรณิกา1776.52194.53128301037.5250.5
38
35สหัสวรรษ ทองจุลละ10451358.5416518.75830168.3
39
40
เทสวิชาการก่อนเรียน สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centreคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมรวม
41
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนนคะแนนรวม
42
ม.3
43
1ภูตินนท์ สัมมา229924108624933.75726.25291
44
2อนุสรณ์ ธรรมมา1567.51776.518721037.5622.5276
45
3ธนกฤต สวนใต้1567.52194.51248622.5726.25258.8
46
4ณัฎฐชัย สุขม่วง188116721248518.75726.25246
47
5ประภัสสกร ไชยโย16721567.51144518.751037.5239.8
48
6
ภูริพล ภูริปัญญาวรกุล
16721567.51040726.25933.75239.5
49
7ณัฐภัทร สุมาลุย์104520901144830830239
50
8ปวินวิท แก่นสาร1567.51776.5728933.75622.5228.3
51
9ธนภัทร ฐานะภักดี12541358.51144830726.25212.8
52
10
ศักดิ์ดาวุฒิ ฤทธิ์ภักดี
1149.51672728933.75726.25209.5
53
11นิธิศ แสงอรุณ731.514638321037.51141.25205.3
54
12ศุภกิตติ์ จิตรดี10451567.51144726.25518.75201.5
55
13ศุภสัณฑ์ จำรัส10451881520726.25726.25198.5
56
14ธนธิต สุขชล8362194.583227.5726.25196.3
57
15นนทพัทธ์ บุญโต16721045416933.75518.75185.5
58
16ธรา พิพัฒน์ฐาดร10451463936726.25415185.3
59
17วรภัทร์ ณ รังสี731.51254936830622.5174
60
18ธนกร ศรีประยูร6271463936622.5622.5171
61
19ภูมิพงศ์ อภัยวงค์10451045624622.5726.25162.8
62
20ศิรดิส กาตาสาย1358.520901768726.251037.5280.3
63
64
เทสวิชาการก่อนเรียน สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centreคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมรวม
65
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนนคะแนนรวม
66
ม.2
67
1นิติธร อาจธนกุล125418811456830726.25247.3
68
2นรภัทร ช่อผกา6271672520622.5933.75175.3
69
3พลวัฒน์ นาทอง12541567.562427.513.75156.8
70
4ปราบ ปกแก้ว836940.5624726.25726.25153
71
5วิทรุจ ธีรานุตร522.51149.5832415933.75152.8
72
6ประสิทธิพร ศรีสมุทร8361254624518.75415147.8
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu