10 ข้อหา ต.ค 58 .-ก.ย.59.xls
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก
2
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - ตุลาคม ๒๕๕๙ ของ ภ.จว.สกลนคร
3
ผลการดำเนินการ
4
ไม่สวมหมวก
อุปกรณ์ส่วนควบ
ไม่คาดเข็มขัด
ไม่มีใบอนุญาต
ขับรถเร็ว
ขับรถฝ่า
ขับรถแซง
ขับรถ
โทรศัพท์
5
สภ.
นิรภัย
จยย.ไม่ถูกต้อง
เมาสุรา
นิรภัย
ขับขี่
เกินกำหนด
สัญญาณไฟ
ในที่คับขัน
ย้อนศร
ขณะขับรถ
รวม
6
(ราย)(ราย)(ราย)(ราย)(ราย)(ราย)(ราย)(ราย)(ราย)(ราย)
7
สภ.เมืองสกลนคร
133404140143458014,520406026750212061046,188
8
สภ.สว่างแดนดิน
11958057973,215799371164,228
9
สภ.พังโคน
37347744511,7250881050182,836
10
สภ.วานรนิวาส
15722743372,16618542427252,778
11
สภ.วาริชภูมิ
1517921841,146009019231,613
12
สภ.บ้านม่วง
1167313401995023001,603
13
สภ.คำตากล้า
203168242121,201101869121,863
14
สภ.พรรณานิคม
1832344521,770030002,246
15
สภ.อากาศอำนวย
4184232071100180888
16
สภ.โคกศรีสุพรรณ
20602518990500001,118
17
สภ.กุสุมาลย์
1279318231,6460066101,974
18
สภ.นิคมน้ำอูน
510908200000142
19
สภ.เต่างอย
1222429133426000311,836
20
สภ.ส่องดาว
10249175431600000538
21
สภ.ภูพาน773928178266002548003,136
22
สภ.เจริญศิลป์
1044141952312201670
23
สภ.กุดบาก
7918121446900000592
24
สภ.โพนนาแก้ว
7582611341,254005011,860
25
สภ.แวง4846833237699120408
26
สภ.ขมิ้น1181411958244899033398839
27
สภ.ตาดโตน
25122480012072
28
สภ.ศรีวิชัย
414111304600000169
29
สภ.สว่าง103953213910300292
30
สภ.คำบ่อ6413173723500000474
31
สภ.สร้างค้อ
4547461030016300339
32
สภ.โพนงาม
0471213700000160
33
สภ.หนองสนม
10326641115140000305
34
สภ.ดงมะไฟ
3261218600000136
35
สภ.โพนแพง
2220180000024
36
สภ.โคกสี10041137621600000446
37
สภ.นาใน2110100000014
38
ศจร.ภ.จว.สน
46892840150342413,3592191440100289510828126
39
รวม17,7448,8997729,75648,3084,4304,4803,9223,246823107,892
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ปีงบ59
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ส.ค.
ก.ค.
ก.ย.
ตค
พย