ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
FORMULARZ ZGLSZENIOWY - Kurpiowski Piknik Siatkarski - Lelis 2022
2
Kategoria: +
Drużyna: *
3
L.p.nr zawodnikaC/LNazwiskoImięRok urodzeniaObiad 1 dnia zawodów tak/nieObiad 2 dnia zawodow tak/nieBankiet tak/nie
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
Trener
15
Kierownik drużyny
16
adres e-mail
17
nr telefonu
18
dane do wystawienia faktury
19
…………………………………...…………
20
…………………… ……………………
………………………………….
21
Miejscowość, dataPieczeć Podpis Kierownika drużyny lub osoby upoważnionej
22
* wpisujemy oficjalną nazwę drużyny;
C - kapitan drużyny; L - zawodnik libero;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100