077.ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBW
1
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
2
ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3)ผลการประเมินชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)ผลการประเมินชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสรี (แบบบันทึกผล 5)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา (แบบบันทึกผล 7)
3
ภาวะการเจริญเติบโตสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านสังคมด้านสังคมด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
ด้านสังคมด้านสติปัญญา
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาด้านร่างกายด้านอารมณ์ - จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ - จิตใจด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
ด้านร่างกาย
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคมด้านสติปัญญา
4
ผิวหนังล้างมือก่อน
ล้างมือหลังจาก
แปรงฟัน
รับประทานอาหาร
ใช้น้ำ ใช้สิ่งของ
รับประทานราดน้ำ
ปู/เก็บที่นอน
ทิ้งขยะ
ทำความสะอาด
ดูแล
ใช้วาจาสุภาพ
แสดงความเคารพ
แสดงอาการขอบคุณ
ยืนตรงรอคอย
ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส
แสดงความรู้สึกและอารมณ์
ชื่นชมและแสดงออก
ชื่นชมและแสดงออก
เคลื่อนไหวอย่างมีจินตนาการ
มีความมั่นใจในตนเอง
สนทนาโต้ตอบ
ฟังแล้วนำมาพูด
เปิดและทำท่าอ่าน
ร่วมกิจกรรมด้วย
ถามคำถามตัดกระดาษเขียนรูป
แสดงความพึงพอใจ
แสดงความพึงพอใจ
มุ่งมั่นทำงาน
ชื่นชมและ
ทำงานร่วมกัน
สร้างผลงานศิลปะ
เล่าเรื่องจากผลงาน
เขียนชื่อจัดเก็บ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เล่นร่วมกัน
ตัดสินใจและ
กระโดดขาเดียว
กระโดดเท้าคู่
รับลูกบอลโยนลูกบอล
วิ่งซิกแซก
เดินต่อเท้าถอยหลัง
เล่นถูกวิธีและปลอดภัย
เล่นร่วมกับผู้อื่น
ชื่นชมและแสดงออก
ปฏิบัติ
บอกหรือชี้
จำแนกสิ่งของ
บอกเหตุผล
เปรียบเทียบ
5
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขนาดของโรงเรียน
สังกัด / ประเภท
ชื่อ - สกุลเพศอายุ
น้ำหนัก (กก.)
ส่วนสูง (ซม.)
ผมและศีรษะ
หูและใบหู
มือและเล็บมือ
เท้าและเล็บเท้า
ปาก ลิ้น และฟัน
จมูกตาและใบหน้าเสื้อผ้า
รับประทานอาหาร
ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
หลังรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์
เครื่องใช้อาหารหลังใช้ด้วยตนเองถูกที่
ห้องเรียน/บริเวณ
รักษาต้นไม้
เหมาะสมกับวัย
เมื่อพบผู้ใหญ่
เมื่อรับของ
เมื่อได้ยินเสียง
ตามลำดับอารมณ์ดี
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ทางดนตรีในการ
เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
และสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก
/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้
หนังสือพร้อม
ความสนใจ ตั้งแต่
/แสดงความคิดเห็น
ตามแนวเส้นได้
สามเหลี่ยม
เมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในผลงานให้สำเร็จแสดงออกเป็นกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
ศิลปะที่สร้างขึ้น
ของตนเอง
ของเล่นของใช้
แบ่งปันเป็นกลุ่มแก้ปัญหา
ไปข้างหน้า
ข้ามสิ่งกีดขวาง
ที่กระดอน
ไปที่เป้าหมาย
อ้อมสิ่งกีดขวาง
ตามแนวเส้น
อย่างปลอดภัย
ในการออกกำลังกาย
ตามข้อตกลง
ความสัมพันธ์ของ
ตามสี ขนาด
ในการจำแนก
จำนวน
6
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ
อย่างประหยัด
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ห้องน้ำ/ห้องส้วม
ที่ทำกิจกรรม
จากผู้ใหญ่
เพลงชาติก่อน-หลังเคลื่อนไหว
ทั้งเล่าเรื่องไปด้วย
ต้นจนจบอย่างมีความสุข
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
มีมุมชัดเจน
สำเร็จของผู้อื่น
ขณะทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการได้
ตามแบบเข้าที่
ของเล่นของใช้
ด้วยตนเอง
ไปข้างหน้า
จากพื้น
ตำแหน่งสิ่งของ
รูปทรงสิ่งของ
ขนาด น้ำหนัก
7
1
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายณัฐพล ดาสัว
16073112533333333311113111111111133333333333333333333333233333333311333333
8
2
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายวัชรพล พัฒนโชติ
16052011533333333311113111111110133333223322333333333333233333333311333333
9
3
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายสุพัฒน์ ปากเพาะ
16052211633322333311113111111111133333233333333333333333233333333311333333
10
4
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงณัฐกมล ทิพจรูญ
26101811333333333311113111011111133333333333333333333333333333333311333333
11
5
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงนิชาพร บุญสินชัย
26072311433333333311113111111111133333333333333333333333333333333311333333
12
6
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงวันวิสา มงคลช่วง
26052311023332333211113111111100133333223223332333333333333333333311333333
13
7
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายรวินทร์ ศิลาทะ
16082311833333333311113111111111133333333333333333223233333333323311333333
14
8
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322็เด็กชายดนุนัย นิทา16072711933333333311113111111111133332222222322223333323333333333311333323
15
9
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
็เด็กชายพัชรพล จำรัสรักษ์
16042611933333333311113111111111133333333333333333333223333333223211333223
16
10
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
็เด็กชายคุนากร คันยุไร
15111811033333333311113111111111133333333223322333233233333233233311332223
17
11
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
็เด็กชายศิวกร ธรรมสาร
16042411933333333311113111111111133333333333323333333333333333333311333333
18
12
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
็เด็กชายชัชชัย ทองรอด
15112211733333333311113111111111133333332333333333223233333333323311333333
19
13
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
็เด็กชายทิวานนท์ พลคาม
15103412333333333311113111111111133332223222322223333333333333333311333323
20
14
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
็เด็กหญิงกัลยวรรณ์ ศรีสินธุ์
26022111333333333311113111111111133333333333333333333223333333223311333223
21
15
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงชณัญญาภรณ์บุญสินชัย
2510171083333333331111311111111133333333223322233233223333233233211332223
22
16
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงอรัญญา ศรีปัญญา
25101911133333333311113111111111133333333333323333333333333333333311333333
23
17
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายศุภวัฒน์ คำหงสา
16042211533333333311113111111111123333333333333233211
24
18
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายธนภัทร สืบสิงห์
16031811533333333311113111111111133333322211222222222112333233333311221212
25
19
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายภูผา บุตรทุมพันธ์
16061810833333333311113111001111133333322322322233233333223233333311323333
26
20
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงนริศรา สารภูมิ
26011911233333333311113111111111133333333333323333333333333333333311333333
27
21
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงณัฐมล สุขรมย์
26022112033333333311113111111111133333333333323333333333333333333311333333
28
22
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายครองภพ ล้ำเหลือ
16072411733333333311113111111111133333332333333333233333333333333311333333
29
23
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายพงษ์ฐกร ดอนลาดลี
16032111933333333311113111111111133333332223323333333333333333333311333323
30
24
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายกิตติคุณ กุลผึ้ง
16052212433333333311113111111111133333333333333333233233333333333311333333
31
25
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กชายอนุวรรตน์ ขันโยธา
16032011233333333311113111111111133333333223323333333323333333233311333323
32
26
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงธมนวรรณ พลเยี่ยม
26061911233333333311113111111111133333332323323333333323333333233311333333
33
27
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิงนริศรา พลเยี่ยม
260223.511433333333311113111111111133333332333333333233333333333333311333333
34
28
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322
เด็กหญิแสงเดือน ฐานหมั่น
26062011233333333311113111111111133333333223323333233223333333233311333323
35
29
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
48322เด็กหญิงพีชญา นาพัว260918.511333333333311113111111111133333333333323333333333333333333311333333
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รรกลุ่มตัวอย่าง
 
 
Main menu