5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2019 m.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2019 m.
3
4
Paskelbimo data
PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas
PAV dokumentų rengėjo pavadinimas
PŪV vieta
PŪV pavadinimas
(kartu su pranešimu apie gautą PAV ataskaitą)
Kur galima susipažinti su PAV ataskaita (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą)Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir/ar PŪV PAV (10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))
5
Alytaus regionas
6
7
Kauno regionas
8
9
Klaipėdos regionas
10
2019-01-14 PŪV organizatorius - UAB "Barocenas" PAV dokumentų rengėjas: UAB„Ekosistema“ PŪV vieta " Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Klaipėdos r. sav.Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymasInformacija apie gautą UAB „Barocenas“PŪV pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, parengtą pagal pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)2019-04-19
11
Marijampolės regionas
12
13
Panevėžio regionas
14
2019-01-14 PŪV organizatorius ; Biržų rajono savivaldybės administracija PAV dokumentų rengėjas: UAB„Nomine Consult“ PŪV vieta " Vytauto g.32, BiržaiSporto paskirties pastatų (sporto ir sveikatingumo komplekso) statyba ir eksploatacijawww.nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.2019-01-25
15
Šiaulių regionas
16
17
Utenos regionas
18
g
19
Vilniaus regionas
20
2019-04-24 PAV organizatorius: UAB ,,Miškinių karjeras" PAV dokumentų rengėjas: UAB ,,GJ Magma"smėlio ir žvyro išteklių gavyba Miškinių telkinio
dalyje
gjmagma.lt2019-05-07
21
2019-03-29 PŪV organizatorius: UAB "Žvyro karjerai"; PAV dokumentų rengėjas: UAB "GJ Magma"; PŪV vieta: Vilniaus
apsk., Trakų r., Senųjų Trakų sen, Senųjų Trakų ir Fermos k.
Išteklių gavyba Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo dalyjehttps://www.zvyras.lt/skelbimai/2019-04-11
22
2019-06-07 PŪV organizatorius: AB "Miškinių karjeras" PAV dokumentu rengėjas UAB "GJ Magma" PŪV vieta: Vilniaus apsk., Trakų r., Senųjų Trakų sen., Zūkų k.Miškinių smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių gavyba
http://www.miskiniukarjeras.lt/naujienos/poveikio-vertinimo-ataskaita-1-dalis/
2019-06-21
23
Telšių regionas
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...