บันทึกข้อมูลนิสิตกิจกรรมนิสิต บาส.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนิสิตฝึกงาน (Student Internship Data) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนิครินทร์วิโรฒ
2
3
4
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุลรหัสนิสิตภาควิชา
รับเรื่องวันที่
สถานที่ฝึกงานประเทศ
ระยะเวลาในการฝึก
หมายเหตุ
5
1
นางสาวณลดา ธนมงคลฤทธิ์
5610101055010/7/2016
The royal thai embassy in sigarpore
สิงคโปร
1 June – 31 July,2016
6
2
นางสาวชลิดา เฟื่องประยุร
5610101054610/7/2016
The royal thai embassy in sigarpore
สิงคโปร
1 June – 31 July,2016
7
3
นางสาวชลันดา รัตนธรรม
56101010149
ภาษาเพื่ออาชีพ
10/10/2016 Wall street Englishไทย
1 June – 31 July 2016
8
4
นางสาวชลันดา รัตนธรรม
56101010571
ภาษาเพื่ออาชีพ
10/10/2016
The royal embassy in Hanoi,Vietnam
เวียดนาม
1 June – 5 August,2016
9
5
นางสาวมณิชญา เพิ่มพูล
56101010577
ภาษาเพื่ออาชีพ
10/10/2016
The royal embassy in Hanoi,Vietnam
เวียดนาม
1 June – 5 August,2016
10
6
นางสาวคลาริซ่า มารีเอล เดชรังสี
56101010074
วรรณกรรมเด็ก
2/4/2016สตาร์ทส์ (STARTTS)
ออสเตเรีย
1 June – 30 July,2016
11
7
นางสาวชุติกาญจน์ ศุกรโยธิน
56101010433
ภาษาอังกฤษ
2/4/2016Qatar airways ไทย
1 June – 5 August,2016
12
8
นางสาวณัฐริกา ภาสถิตย์
57101010167
สารสนเทศศึกษา
26/6/60
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
อินเดีย
2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
IND 1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu