Thong ke viec nop BC, CV ve bo phan Tong hop 2016-2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
.....UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
2
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
3
4
KẾT QUẢ NỘP BÁO CÁO CỦA CÁC TRƯỜNG VỀ BỘ PHẬN TỔNG HỢP (Đ/C ĐIỆP)
5
.................................................................Năm học 2016-2017
6
7
STTNội dung BC, TK...BC nhanh sau KGBáo cáo
9/2016
8
Link VBHD, mẫuMởNhâp 26/9
9
Hạn nộp ...9h6/9/1622/9
10
Người nhận...Đ/c ĐiệpĐ/c Điệp
11
ITrường THCS
12
1Trần PhúxM
13
2Lương Khánh Thiệnxx
14
3Trần Quốc ToảnMx
15
4Châu SơnMM
16
5Lê Hồng Phongxx
17
6Phù Vânxx
18
7Lam Hạxx
19
8Liêm ChungMx
20
9Liêm Chínhxx
21
10Thanh ChâuxM
22
11Tiên Tânxx
23
12Tiên HảiMx
24
13Tiên Hiệpxx
25
14Kim BìnhMx
26
15Liêm Tuyềnxx
27
16Liêm Tiếtxx
28
17Thanh TuyềnMx
29
18Đinh Xáxx
30
19Trịnh Xáxx
31
IITrường Tiểu học
32
1Minh Khaixx
33
2Trần Quốc ToảnMx
34
3Trần Hưng Đạoxx
35
4Lương Khánh ThiệnMx
36
5Quang Trungxx
37
6Châu Sơnxx
38
7Lê Hồng Phongxx
39
8Phù Vânxx
40
9Lam Hạxx
41
10Liêm Chungxx
42
11Liêm Chínhxx
43
12Thanh Châuxx
44
13Tiên Tânxx
45
14Tiên Hảixx
46
15Tiên HiệpMx
47
16Kim Bìnhxx
48
17Liêm Tuyềnxx
49
18Liêm TiếtMx
50
19Thanh Tuyềnxx
51
20Đinh Xáxx
52
21Trịnh Xáxx
53
22Thanh Sơn Bxx
54
IIITrường Mầm non
55
1Hoa Senxx
56
2Hai Bà TrưngMx
57
3Trần Hưng Đạoxx
58
4Lương Khánh Thiệnxx
59
5Quang TrungMx
60
6Châu Sơnxx
61
7Lê Hồng Phongxx
62
8Phù Vânxx
63
9Lam Hạxx
64
10Liêm Chungxx
65
11Liêm Chínhxx
66
12Thanh Châuxx
67
13Tiên Tânxx
68
14Tiên HảiMx
69
15Tiên Hiệpxx
70
16Kim Bìnhxx
71
17Liêm Tuyềnxx
72
18Liêm Tiếtxx
73
19Thanh Tuyềnxx
74
20Đinh XáMx
75
21Trịnh Xáxx
76
Tổng báo cáo cần thu6262
77
Tổng nộp đúng hạn04859000000000
78
Tổng nộp muộn0143000000000
79
Tổng chưa nộp000000000000
80
81
Phủ Lý, ngày tháng 5 năm 2017
82
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
83
84
Trịnh Xuân Thắng
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...