ส่งงาน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลาชื่อ - นามสกุล ผู้ส่งงาน
ชั้น (ห้องเรียน)
เลขที่
ชื่องานที่ส่ง
แนบ link หรือ URL ของงาน
หมายเหตุ หากเป็นงานกลุ่ม โปรดระบุชื่อสมาชิก
คะแนน
2
ประทับเวลาชื่อ - นามสกุล ชั้น
เลขที่
ชื่องานที่ส่ง link หรือ URL
หมายเหตุ
ฟอร์ม
เนื้อหา
เนื้อหา
ภาพ
อ้างอิง
รวม
3
ถูกต้อง
สมบูรณ์
ถูกต้อง
สอดคล้อง
20 คะแนน
4
5
13/3/2017, 12:14:44ด.ช. ปิยะพงศ์ มูลสัวสดิ์1/414ซอฟต์แวร์
https://docs.google.com/drawings/d/1Ty4lB3q5eU7PUUG1t6jdNZgEulvWZg325TQ9N0nmSis/edit?usp=sharing
เดียว
6
13/3/2017, 12:17:56ด.ช. ปิยะพงศ์ มูลสัวสดิ์1/414อินเตอร์เน็ต
https://docs.google.com/document/d/1_pmeMOlQKtP02BSWTfyan1edqOcSfm4Sben7miFdE7Y/edit?usp=sharing
คู่
7
20/3/2017, 11:18:44ด.ช กวี รัตนะอุดมม.1/61งานกลุ่ม
https://drive.google.com/file/d/0B0q_LFQ50nNPcFhYcGMwWWwwMkU/view?usp=sharing
-
8
20/3/2017, 12:13:37ด.ญ. สุวรี มาตรนอกม.1/239งานกลุ่ม html
https://drive.google.com/file/d/0B0n_Hr4tloJnbXlmMWVXLUZqNTA/view?usp=sharing
ด.ญ.กมลชนก ทัดไธสง / ด.ญ.พิณรัตน์ ธนิตศักดา / ด.ญ.ภัมรานิษฐ์ พันธ์ศรี / ด.ญ.อาทิตา ทองมา
9
21/3/2017, 12:10:12พลอยไพลิน สระอุรัมย์1/337ซอฟต์เเวร์
https://docs.google.com/document/d/11J2y8sUmOGWQjWIE963Z5U1IDVqMHWrZR8vpnE6ZnHI/edit?usp=sharing
เดียว
มาพบครูด้วย
10
21/3/2017, 12:23:34พลอยไพลิน สระอุรัมย์1/337ซอฟต์เเวร์
https://docs.google.com/document/d/11J2y8sUmOGWQjWIE963Z5U1IDVqMHWrZR8vpnE6ZnHI/edit?usp=sharing
เดียว
11
24/3/2017, 13:14:14ด.ญ. ธิรดา แสงรัมย์
ชั้นม.3/1
26
รายงาน เรื่องอินเตอร์เน็ต
https://drive.google.com/open?id=1a8TfGhl6KkGCkeCvmciCsycuCYewaogVZlw4yA3GELw
-
เข้าไม่ได้ ให้แชร์เพิ่มเติม
12
24/3/2017, 14:02:47นางสาว ธิรดา แสงรัมย์ม.3/126
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://docs.google.com/document/d/1zJQXS7t8_LCV5tLdo2hZFjNLPCNTd8lCPGdba92SaWA/edit
_
แชร์ให้ แสดงความคิดเห็นด้วย
13
24/3/2017, 15:38:18นางสาว ธิรดา แสงรัมย์ม.3/126
รายงาน เรื่อง อินเตอร์เน็ต
https://docs.google.com/presentation/d/1a8TfGhl6KkGCkeCvmciCsycuCYewaogVZlw4yA3GELw/edit#slide=id.g1f20ecb9c3_0_0
_
14
24/3/2017, 15:42:00นางสาว ธิรดา แสงรัมย์ม.3/126
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://docs.google.com/document/d/1zJQXS7t8_LCV5tLdo2hZFjNLPCNTd8lCPGdba92SaWA/edit
_
15
25/3/2017, 17:42:44ด.ช.สุดขอบ แซ่อึ้ง3/610
แก้ มผ. วิชาชุมนุม ม.3เทอม1
https://www.facebook.com/#
แก้ มผ.
16
27/3/2017, 13:03:53ด.ช.เจษฎา บรรลือสระน้อย1/24html
file:///C:/Users/user/Desktop/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2/66.html
ด.ช.เจษฎา บรรลือสระน้อย
17
27/3/2017, 13:48:00ด.ช.เจษฎา บรรลือสระน้อย1/24
ประวัติส่วนตัว
file:///C:/Users/user/Desktop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html
ด.ช เจษฎา บรรลือสระน้อย
18
27/3/2017, 17:12:10นายสุดขอบ แซ่อึ้ง3/610แก้มผ
https://www.facebook.com/#
แก้มผ. ม.3เทอม1
19
28/3/2017, 10:20:25เด็กชายธานินทร์ บุญยืน1/313
ภาษาของคอมพิวเตอร์
https://docs.google.com/a/nongki.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScisL6q0UZkSLxT_qQI8z72zOgDWHguvAgbUKcVeShGXsY-Aw/viewform?usp=sf_link
เด็กชายธานินทร์ บุญยืน
ok ครับ ธานินทร์
20
28/3/2017, 11:31:28เด็กหญิง นฤมล ลุนทอง1/432มายเเมพ
https://docs.google.com/drawings/d/1qj3hm31P1JWcwaEavDeAYmbRnRj7u1nmep4riUGb_SE/edit?usp=sharing
คนเดียว
ok ค่ะ นฤมล แม้จะขาดสีสัน
21
29/3/2017, 9:07:56นายสุดขอบ แซ่อึ้ง3/610
แก้มผ. ม.3เทอม1 วิชาชุมนุม
https://youtu.be/z2HVHclmL9E
แก้ผม.
22
23
สุดขอบ วีดิโอดูได้ ถึงแม้จะไม่รู้ที่ไปที่มา ให้ผ่าน ที่สามารถเผยแพร่ได้ และส่งงานเป็น
24
25
ด.ญ.กมลชนก ทัดไธสง / ด.ญ.พิณรัตน์ ธนิตศักดา / ด.ญ.ภัมรานิษฐ์ พันธ์ศรี / ด.ญ.อาทิตา ทองมา
26
กลุ่มนี้ งานที่ส่งมา ไม่มีภาพเลย เนื่องจากส่งมาไฟล์เดียว ไม่ได้ส่งโฟลเดอร์
27
ส่งงานมาใหม่ ภายในวันศุกร๋ ที่ 24 มีนาคม 2560 นะจ๊ะ
28
29
เจษฎา วางลิงค์ผิดนะคะ เข้าดูงานไม่ได้ แสดงว่าไม่ได้อัพโหลดขึ้นไดรฟ์
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-10
ชุมนุม
เรียนซ้ำ
1-8
 
 
Main menu