forrascim
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
CIGSZÁRM"... mint gyémántcsepp a szénben..." : Cigány származású magyar zeneszerzők, nótaszerzők, előadóművészek és pedagógusok 1600-2010 / Horák Magda. Bp. 2015. 235 p.
2
DREFLELK(1943)"A késő idők emlékezetében éljenek..." : a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943. Pápa, 2013. 1216 p.
3
POLGMESTJNSZ(2018)"Akik szolgálatra szegődtek" : polgármester-portrék az Észak-alföldi régióból : Jász-Nagykun-Szolnok megye. Püspökladány, 2018. 144 p.
4
DEBRJOGPROF(1914-1949)"Ernyedetlen szorgalommal ..." : a Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai, 1914-1949. Debrecen, 2014. 688 p.
5
KSZMKKP"Introibo ad altere dei" : Kunszentmárton katolikus papjai / Józsa László. Szeged, 2016. 676 p.
6
KÁRPARTREFLELK(1942)"Itt viharzott át felettünk..." I. kötet. Református lelkész-önéletrajzok Kárpátaljáról és Partiumból, 1942-ből/ [válogatta és sajtó alá rendezte Szabadi István]. Debrecen, 2008. 183 p.
7
GÁBD(2018)30. Gábor Dénes-díj, 2018. Bp. 2018. 80 p.
8
MÁVVEZ(1868-2008)140 év : A Magyar Államvasutak vezetői 1868-2008. Bp. 2009. 178 p.
9
FORRPORT(1956)1956 személyesen : forradalmi portrék / [a portréfképeket és a ... interjúkat 1993-2017 között kész. ...] Csete Örs. Bp. 2017. 247 p.
10
BUDAISRÁCOK(1956)A "budai srácok" 1956 / Eörsi László. Bp. 2018. 295, [4] p.
11
2.VKF(2)A 2. vkf. osztály / Szakály Sándor. 2. jav. kieg. kiad. Bp. 2015. 271 p.
12
BALBAKTKI
A Balaton és a Bakony-vidék természetrajzának kutatói és ismertetői: természetkutatók kislexikona a XVI. századtól napjainkig / [szerk. Bauer Norbert, Ilosvay György, Kenyeres Zoltán]. Bp. 2013. 308 p.
13
BALTUMKARCA Balaton tudományos, művészeti és közéleti arcképcsarnoka. Tihany, 2007. 287 p.
14
CSKIRHUSZ(1792-1815)A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792-1815) / Réfi Attila. Bp. - Sárvár, 2014. 541 p.
15
ULÁNUSTT(1792-1815)A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején, 1792-1815 : életrajzi lexikon / Réfi Attila. Pápa, 2016. 195 p.
16
CSMIL A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona, 1918-1995. Bratislava, 1997. 384 p.
17
CSMIL(2)A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 2. jav., bőv. kiad. 1918-2004. Bratislava, 2004. 478 p.
18
CSML(2015)A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. In: http://adatbank.sk/lexikonok/szemelyisegek-2/ [Letöltés: 2015.05.09.]
19
CSENDŐRSÚTTA csendőrség úttörői / Preszly Lóránd. Bp. 1926. 378 p.
20
CSEPEL(1956)A csepeli fegyveres ellenállás, 1956 / Eörsi László. Bp. 2016. 226 p.
21
DATEA Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. III. köt. Debrecen, 1994. pp. 205-308.
22
DEBREFKOLL(1549-1925)A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549-1925 / S.Szabó József. Debrecen, 1926. 110 p.
23
FIFLA felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona / Mészáros András. Pozsony, 2003. 287 p.
24
BPPOLGMESTA főváros élén : Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873-1950. Bp. 2008. 303 p.
25
FŐVKÖZGYALM(1990-1994)A Fővárosi Közgyűlés almanachja, 1990-1994. [Bp.] [1995]. 397 p.
26
GYMWG(1896-1939)A győri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztviselői lexikona, 1896-1939 /Biczó Zalán. Győr, 2015. 160, 27 p.
27
RAGADVA haza bölcse, a bolond gróf és a többiek : ragadványnevek történelmünkben / Balázs Margit. Bp. 2001. 244 p.
28
KIVÉGZETTEK(1948-1956)A hazáért éltek, haltak! Kivégzettek 1948-1956 / Kő András, Nagy J. Lambert. Bp. 1994. 242 p.
29
JPGYMS(4)A hivatás bűvöletében : Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 4. kötet. Győr, 2013. 336 p.
30
HKTA A Horn-kormány tisztségviselői almanachja 1994-1998. Bp. 1998. 271 p.
31
PREMJÁSZA jászóvári premontrei kanonokrend jubileumi névtára történeti bevezetéssel 1802-1902. Bp. 1902. 353 p.
32
JÁSZKÉPZA jászsági képzőművészek arcképcsarnoka. Jászberény, 2002. 93 p.
33
KALÉRSA kalocsai érsekek életrajza (1000-1526) / Udvardy József. Köln, 1991. 500 p.
34
KAZEM(1968-2003)A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei : 1968-2003 / összeállította: Burgetti László. Vértesacsa, 2004. 83 p.
35
DEKITDOKT(1912-2013)A kitüntetéses doktoravatások története a Debreceni Egyetemen 1912-2013 / Kántor Sándorné. Debrecen, [2015], 549 p.
36
KVSP(1818-1918)A kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye (1818-1918) / Killyéni András. Kolozsvár, 2006. 127 p.
37
SZLOVKOMZENA komolyzene szolgálatában : A szlovákiai magyar komolyzenei élet képviselőinek arcképcsarnoka. Dunaszerdahely, 2014. 100 t.
38
KÚRIAELN I.A Kúria és elnökei I. köt. Bp. 2014. 234 p.
39
KÚRIAELN II.A Kúria és elnökei II. köt. Bp. 2015. 203 p.
40
KÚRIAELN III.A Kúria és elnökei III. köt. Bp. 2015. 255 p.
41
KÚRIAELN IV.A Kúria és elnökei IV. köt. Bp. 2016. 151 p.
42
KANCÉLETA leendő kancellárok életrajzai. In: http://www.kormany.hu/download/0/e7/20000/Kancell%C3%A1rok%20%C3%A9letrajza.pdf (Letöltés: 2015.08.17.)
43
LEVÉLTÁROSOK(1950-2010)A levéltár szakon végzettek életrajzi adattára. In: "Vedd ezeket az iratokat..." : Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Bp. 2010. pp. 225-410.
44
FŐMÉLTA magyar állam főméltóságai : Szent Istvántól napjainkig / Markó László. Bp. 2000. 329 p.
45
FŐMÉLT(2)A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig / Markó László. 2. bőv. jav. kiad. Bp. 2006. 483 p.
46
ÁTNA magyar állattenyésztés nagyjai 1741-2003. Bp. 2004. 238 p.
47
ALUA magyar alumíniumipar története életrajzokban / Köves Elemér. Székesfehérvár, 1999. 280 p.
48
AEP A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Bp.1987. 373 p.
49
DUNATTA magyar Duna-tengerhajózás története. Bp. 2017. 504 p.
50
MElL(2000) A magyar emigráns irodalom lexikona / Nagy Csaba. Bp. 2000. 1126 p.
51
MEIL(1990-1992) A magyar emigráns irodalom lexikona 1-2. köt. / Nagy Csaba. Bp. 1990-92. 555 p.
52
MEIL II. kieg. A magyar emigráns irodalom lexikona 2. köt. / Nagy Csaba. Bp. 1992. pp. 275-295.
53
FELTA magyar feltámadás lexikona. Bp. 1930. 1151 p.
54
TÁBLEL A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben / Zakar Péter. Bp. 1999. 191 p.
55
HEGKÉSZA magyar hegedűkészítés története a kezdetektől a rendszerváltásig / Tímár András. Bp., 1987. 393 p.
56
HIDROLA Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei, 1917-2000. Bp. 2000. 180 p.
57
IPARÚTTA magyar ipar úttörői : élet- és jellemrajzok / Gelléri Mór. Bp. 1887. XVI, 320 p.
58
MIÉKARCA magyar irodalmi élet kárpátaljai arcképcsarnoka : szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés : 1918-2017 / Dupka György közreadásában. Ungvár- Bp. 2017. 319 p.
59
MIÉV'94 A magyar irodalom évkönyve 1994. Bp. 1995. 298 p.
60
MIÉV'95/96 A magyar irodalom évkönyve 1995-96. Bp. 1997. 359 p.
61
MIÉV'97 A magyar irodalom évkönyve 1997. Bp. 1998. 341 p.
62
MIÉV'98 A magyar irodalom évkönyve 1998. Bp. 1999. 400 p.
63
MIÉV'99 A magyar irodalom évkönyve 1999. Bp. 2000. 372 p.
64
MIÉV(2000) A magyar irodalom évkönyve 2000. Bp. 2001. 356 p.
65
MIÉV(2001)A magyar irodalom évkönyve 2001. Bp. 2001. 351 p.
66
JUDOARA magyar judo aranykönyve / Gombkötő Roland. Kerepes, 2012. 208 p.
67
KATVEZ(2) A magyar katonai felső vezetés 1938-1945 / Szakály Sándor. 2. jav., kieg. kiad. Bp. 2003. 409 p.
68
KERÁM(1945-1998)A magyar kerámiaművészet I. köt. Alkotók, adatok. Bp. 1999. 500 p.
69
HUSZÁRTISZT(1938-1945)A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945 / Bene János, Szabó Péter. Nyíregyháza, 2003. 566 p.
70
HUSZÁRTISZT(1938-1945)[2]A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. 2. bőv. kiad. / Bene János, Szabó Péter. Bp., 2006. 679 p.
71
KÖZALK(1939)A magyar közalkalmazottak almanachja. Bp. 1939. 337 p.
72
LEGUJABBA magyar legujabb kor lexikona. Bp. 1932. 1112 p.
73
KMHKL A magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona / Keresztyén Balázs. Ungvár-Bp. 1995. 376 p.
74
BMNMA A magyar népi mozgalom almanachja 1932-1962 / Benkő Péter. Bp. 1996. 415 p.
75
NEUROBIOL(1850-2000)A magyar neurobiológusok almanachja, 1850-2000. Debrecen, 2007. 135 p.
76
NEURA magyar neurológusok és neuropatológusok almanachja 1800-2000 / Leel-Össy Lóránt. Debrecen, 2001. 147 p.
77
OGYALM(1906-1911)A magyar Országgyűlés : a főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Bp. 1906. 437 p.
78
OGYELNA Magyar Országgyűlés elnökei, 1848-2002 / Jónás Károly, Villám Judit. Bp. 2002. 545 p.
79
PIAR A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997 / Léh István. Bp. 1998. 548 p.
80
POSTA(1940)A magyar posta monográfiája. 1. köt. Életrajzok. Bp. 1940. 229 p.
81
POSTÉRD(1937)A Magyar Posta története és érdemes munkásai. Bp. 1937. 593 p.
82
SAK A magyar sport aranykönyve / Havas László. 5. jav. bőv. kiad. Bp. 1982. 535 p.
83
TÁRS A magyar társadalom lexikonja. Bp. 1930. 647 p.
84
TÁRS(2)A magyar társadalom lexikonja. 2. bőv. kiad. Bp. 1931. 244 p.
85
TESTŐRSÉGEK(1760-1918)A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. Bp. 1939. 543 p.
86
MTAA 1980.A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 1980. Bp. 1980. 974 p.
87
MTAA 1985. A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 1985. Bp. 1986. 970 p.
88
MTAA 1991. A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 1991. Bp. 1992. 846 p.
89
MTAA 1997. A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 1997. Bp. 1997. 607 p.
90
MTAA 2001.A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 2001. Bp. 2001. 709 p.
91
MTAA 2006.A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 2006. Bp. 2006. 717 p.
92
MTAA 2009.A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 2009. Bp. 2009. 771 p.
93
MTAA 2012.A Magyar Tudományos Akadémia almanachja 2012. 1-2. köt. Bp. 2012. 1049 p.
94
MTATA Magyar Tudományos Akadémia tagjai : 1825-2002. 1-3. köt. Bp. 2003. 1536 p.
95
ÜVEGMŰV(1945-2005)A magyar üvegművészet : alkotók, adatok : 1945-2005. Bp. 2006. 443 p.
96
NEMZKILA magyarországi nemzetiségi költők és írók lexikonja: XX-XXI. század / Hattinger-Klebasko Gábor. Komlóska-Biatorbágy-Bp. 2016. 128 p.
97
MRML(1530-2000)A Máltai Rend magyar lovagjai, 1530-2000. 1-2. köt. / Vajay Szabolcs. Bp. 2002. 1260 p.
98
MGYTAA Medgyessy-kormány és a Gyurcsány-kormány tisztségviselői almanachja : 2002. május 27. - 2006. június 8. Bp. 2006. 333 p.
99
KÉZI(1956) A megtorlás halálos áldozatai. In: 1956 kézikönyve. 3. köt. Bp. 1996. pp. 13-188.
100
BKKPOLGMESTA megyei közélet jelesei : több évtizede hivatalban lévő Bács-Kiskun megyei polgármesterek a helyi közösségek szolgálatában. Kecskemét, [2006]. 197 p.
Loading...