ABCDEF
1
CIGSZÁRM"... mint gyémántcsepp a szénben..." : Cigány származású magyar zeneszerzők, nótaszerzők, előadóművészek és pedagógusok 1600-2010 / Horák Magda. Bp. 2015. 235 p.
2
DREFLELK(1943)"A késő idők emlékezetében éljenek..." : a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943. Pápa, 2013. 1216 p.
3
POMESTPEST(2019)"Akik szolgálatra szegődtek" : polgármester-portrék a Közép-Magyarországi régióból : Pest megye. Debrecen, 2019. 227 p.
4
POGMESTBAZ(2019)"Akik szolgálatra szegődtek" : polgármester-portrék az Észak-Alföldi régióból : Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Debrecen, 2019. 227 p.
5
POLGMESTJNSZ(2018)"Akik szolgálatra szegődtek" : polgármester-portrék az Észak-alföldi régióból : Jász-Nagykun-Szolnok megye. Püspökladány, 2018. 144 p.
6
MTVIT(1940-1944)"Becsülettel viselje!" Maros-Torda vármegye vitézeinek albuma, 1940-1944 / Berekméri Árpád Róbert, Nemes Gyula. Marosvásárhely, 2020. 139 p.
7
DEBRJOGPROF(1914-1949)"Ernyedetlen szorgalommal ..." : a Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai, 1914-1949. Debrecen, 2014. 688 p.
8
KSZMKKP"Introibo ad altere dei" : Kunszentmárton katolikus papjai / Józsa László. Szeged, 2016. 676 p.
9
KÁRPARTREFLELK(1942)"Itt viharzott át felettünk..." I. kötet. Református lelkész-önéletrajzok Kárpátaljáról és Partiumból, 1942-ből/ [válogatta és sajtó alá rendezte Szabadi István]. Debrecen, 2008. 183 p.
10
RENDKIVÜLI20 rendkívüli magyar, akit az egész világ ismer. Fodor Marcsi életmeséi. Bp. 2021. 88 p.
11
GÁBD(2018)30. Gábor Dénes-díj, 2018. Bp. 2018. 80 p.
12
KÜLPOL(1919-1944)111 életrajz a külpolitika történetéhez [1919-1944]. Kézikönyvek a Horthy-korszak tanulmányozásához 1. kötet. Szeged, Egyesület Közép-Európa kutatására, 2020. 429 p.
13
MÁVVEZ(1868-2008)140 év : A Magyar Államvasutak vezetői 1868-2008. Bp. 2009. 178 p.
14
FORRPORT(1956)1956 személyesen : forradalmi portrék / [a portréfképeket és a ... interjúkat 1993-2017 között kész. ...] Csete Örs. Bp. 2017. 247 p.
15
BARKÖZT(1956)A "Baross Köztársaság", 1956. A VII. kerületi felkelőcsoportok / Eörsi László. Bp. 2011. 511 p.
16
BUDAISRÁCOK(1956)A "budai srácok" 1956 / Eörsi László. Bp. 2018. 295, [4] p.
17
2.VKF(2)A 2. vkf. osztály / Szakály Sándor. 2. jav. kieg. kiad. Bp. 2015. 271 p.
18
PROTKÖZARCA 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka. Bp. 2021. 409 p.
19
34GYETK(1792-1815)A 34. magyar gyalogezred tisztikara francia háborúkban (1792-1815) / Nagy-L. István. Bp. 2021. 203 p.
20
BALBAKTKIA Balaton és a Bakony-vidék természetrajzának kutatói és ismertetői: természetkutatók kislexikona a XVI. századtól napjainkig / [szerk. Bauer Norbert, Ilosvay György, Kenyeres Zoltán]. Bp. 2013. 308 p.
21
BALTUMKARCA Balaton tudományos, művészeti és közéleti arcképcsarnoka. Tihany, 2007. 287 p.
22
ORVHALLGPP(1951-1969)A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke, 1951-1969. Bp. 1997. 335 p.
23
CSKIRTÁB(1787-1815)A császári-királyi hadsereg magyarországi tábornokai, 1787-1815 / Nagy-L. István. Bp. 2020. 456 p.
24
CSKIRHUSZ(1792-1815)A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792-1815) / Réfi Attila. Bp. - Sárvár, 2014. 541 p.
25
ULÁNUSTT(1792-1815)A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején, 1792-1815 : életrajzi lexikon / Réfi Attila. Pápa, 2016. 195 p.
26
CSMIL A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona, 1918-1995. Bratislava, 1997. 384 p.
27
CSMIL(2)A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 2. jav., bőv. kiad. 1918-2004. Bratislava, 2004. 478 p.
28
CSML(2015)A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. In: http://adatbank.sk/lexikonok/szemelyisegek-2/ [Letöltés: 2015.05.09.]
29
CSENDŐRSÚTTA csendőrség úttörői / Preszly Lóránd. Bp. 1926. 378 p.
30
CSEPEL(1956)A csepeli fegyveres ellenállás, 1956 / Eörsi László. Bp. 2016. 226 p.
31
DATEA Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. III. köt. Debrecen, 1994. pp. 205-308.
32
DEBREFKOLL(1549-1925)A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549-1925 / S.Szabó József. Debrecen, 1926. 110 p.
33
FIFLA felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona / Mészáros András. Pozsony, 2003. 287 p.
34
BPPOLGMESTA főváros élén : Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873-1950. Bp. 2008. 303 p.
35
FŐVKÖZGYALM(1990-1994)A Fővárosi Közgyűlés almanachja, 1990-1994. [Bp.] [1995]. 397 p.
36
ETO(1904-1945)A győri ETO életrajzi lexikona, 1904-1945 / Biczó Zalán. Győr, 2021. 203 p.
37
GYMWG(1896-1939)A győri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztviselői lexikona, 1896-1939 /Biczó Zalán. Győr, 2015. 160, 27 p.
38
RAGADVA haza bölcse, a bolond gróf és a többiek : ragadványnevek történelmünkben / Balázs Margit. Bp. 2001. 244 p.
39
KIVÉGZETTEK(1948-1956)A hazáért éltek, haltak! Kivégzettek 1948-1956 / Kő András, Nagy J. Lambert. Bp. 1994. 242 p.
40
JPGYMS(4)A hivatás bűvöletében : Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében. 4. kötet. Győr, 2013. 336 p.
41
KATORV(1848)A honvédsereg első katonaorvosai (1848) / Bona Gábor. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2019. 1. sz. pp. 205-223.
42
LUDOVIKA(1872-1945)A honvédtisztképzés irányítóinak arcképcsarnoka. A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia igazgatói és parancsnokai, 1872-1945 / Balla Tibor. Bp. 2022. 230 p.
43
HKTA A Horn-kormány tisztségviselői almanachja 1994-1998. Bp. 1998. 271 p.
44
PREMJÁSZA jászóvári premontrei kanonokrend jubileumi névtára történeti bevezetéssel 1802-1902. Bp. 1902. 353 p.
45
JÁSZKÉPZA jászsági képzőművészek arcképcsarnoka. Jászberény, 2002. 93 p.
46
KALÉRSA kalocsai érsekek életrajza (1000-1526) / Udvardy József. Köln, 1991. 500 p.
47
KVÁRTÁNCSICS(1806-2010)A kaposvári Táncsics Gimnázium története, igazgatói és tanárai 1806-2010 / Mihályfalvi László. [Kaposvár], 2013. 312 p.
48
KASSAEMTÖRTNÉVT(1-2)A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve : 1904. 1-2. köt. Kassa, 1904. 1021 p.
49
KAZEM(1968-2003)A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei : 1968-2003 / összeállította: Burgetti László. Vértesacsa, 2004. 83 p.
50
DEKITDOKT(1912-2013)A kitüntetéses doktoravatások története a Debreceni Egyetemen 1912-2013 / Kántor Sándorné. Debrecen, [2015], 549 p.
51
KVSP(1818-1918)A kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye (1818-1918) / Killyéni András. Kolozsvár, 2006. 127 p.
52
KOLOZSVSZTMIHPLÉBA kolozsvári Szent Mihály egyházközség plébánosai a XVIII-XIX. században / Veres Stelian. Bp. - Kolozsvár, 2021. 418 p.
53
SZLOVKOMZENA komolyzene szolgálatában : A szlovákiai magyar komolyzenei élet képviselőinek arcképcsarnoka. Dunaszerdahely, 2014. 100 t.
54
KÚRIAELN I.A Kúria és elnökei I. köt. Bp. 2014. 234 p.
55
KÚRIAELN II.A Kúria és elnökei II. köt. Bp. 2015. 203 p.
56
KÚRIAELN III.A Kúria és elnökei III. köt. Bp. 2015. 255 p.
57
KÚRIAELN IV.A Kúria és elnökei IV. köt. Bp. 2016. 151 p.
58
KÜLPEST(1956)A külpesti srácok, 1956 / Eörsi László. Bp. 2020. 433, [2] p.
59
KANCÉLETA leendő kancellárok életrajzai. In: http://www.kormany.hu/download/0/e7/20000/Kancell%C3%A1rok%20%C3%A9letrajza.pdf (Letöltés: 2015.08.17.)
60
LEVÉLTÁROSOK(1950-2010)A levéltár szakon végzettek életrajzi adattára. In: "Vedd ezeket az iratokat..." : Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Bp. 2010. pp. 225-410.
61
FŐMÉLTA magyar állam főméltóságai : Szent Istvántól napjainkig / Markó László. Bp. 2000. 329 p.
62
FŐMÉLT(2)A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig / Markó László. 2. bőv. jav. kiad. Bp. 2006. 483 p.
63
ÁTNA magyar állattenyésztés nagyjai 1741-2003. Bp. 2004. 238 p.
64
ALUA magyar alumíniumipar története életrajzokban / Köves Elemér. Székesfehérvár, 1999. 280 p.
65
AEP A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Bp.1987. 373 p.
66
DUNATTA magyar Duna-tengerhajózás története. Bp. 2017. 504 p.
67
MElL(2000) A magyar emigráns irodalom lexikona / Nagy Csaba. Bp. 2000. 1126 p.
68
MEIL(1990-1992) A magyar emigráns irodalom lexikona 1-2. köt. / Nagy Csaba. Bp. 1990-92. 555 p.
69
MEIL II. kieg. A magyar emigráns irodalom lexikona 2. köt. / Nagy Csaba. Bp. 1992. pp. 275-295.
70
FELTA magyar feltámadás lexikona. Bp. 1930. 1151 p.
71
FOTÓ(1840-1989)A magyar fotó, 1840-1989 / Péntek Orsolya. Bp. 2018. 343 p.
72
TÁBLEL A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben / Zakar Péter. Bp. 1999. 191 p.
73
HEGKÉSZA magyar hegedűkészítés története a kezdetektől a rendszerváltásig / Tímár András. Bp., 1987. 393 p.
74
HIDROLA Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei, 1917-2000. Bp. 2000. 180 p.
75
HIDROL(2019)A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei, 1917-2017. [Bp.] 2019. 350 p.
76
IPARÚTTA magyar ipar úttörői : élet- és jellemrajzok / Gelléri Mór. Bp. 1887. XVI, 320 p.
77
MIÉKARCA magyar irodalmi élet kárpátaljai arcképcsarnoka : szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés : 1918-2017 / Dupka György közreadásában. Ungvár- Bp. 2017. 319 p.
78
MIÉV'94 A magyar irodalom évkönyve 1994. Bp. 1995. 298 p.
79
MIÉV'95/96 A magyar irodalom évkönyve 1995-96. Bp. 1997. 359 p.
80
MIÉV'97 A magyar irodalom évkönyve 1997. Bp. 1998. 341 p.
81
MIÉV'98 A magyar irodalom évkönyve 1998. Bp. 1999. 400 p.
82
MIÉV'99 A magyar irodalom évkönyve 1999. Bp. 2000. 372 p.
83
MIÉV(2000) A magyar irodalom évkönyve 2000. Bp. 2001. 356 p.
84
MIÉV(2001)A magyar irodalom évkönyve 2001. Bp. 2001. 351 p.
85
JUDOARA magyar judo aranykönyve / Gombkötő Roland. Kerepes, 2012. 208 p.
86
KATVEZ(2) A magyar katonai felső vezetés 1938-1945 / Szakály Sándor. 2. jav., kieg. kiad. Bp. 2003. 409 p.
87
KERÁM(1945-1998)A magyar kerámiaművészet I. köt. Alkotók, adatok. Bp. 1999. 500 p.
88
HUSZÁRTISZT(1938-1945)A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945 / Bene János, Szabó Péter. Nyíregyháza, 2003. 566 p.
89
HUSZÁRTISZT(1938-1945)[2]A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. 2. bőv. kiad. / Bene János, Szabó Péter. Bp., 2006. 679 p.
90
KÖZALK(1939)A magyar közalkalmazottak almanachja. Bp. 1939. 337 p.
91
SKANDMKKA magyar kultúra követei Skandináviában / Tar Károly. S. l. 2021. 69 p.
92
LEGUJABBA magyar legujabb kor lexikona. Bp. 1932. 1112 p.
93
KMHKL A magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona / Keresztyén Balázs. Ungvár-Bp. 1995. 376 p.
94
BMNMA A magyar népi mozgalom almanachja 1932-1962 / Benkő Péter. Bp. 1996. 415 p.
95
NEUROBIOL(1850-2000)A magyar neurobiológusok almanachja, 1850-2000. Debrecen, 2007. 135 p.
96
NEURA magyar neurológusok és neuropatológusok almanachja 1800-2000 / Leel-Össy Lóránt. Debrecen, 2001. 147 p.
97
NYOMDÚTTA magyar nyomdászat úttörői a XIX. században / Pilinyi Péter. Bp. 1994. 150, [2] p.
98
OGYALM(1906-1911)A magyar Országgyűlés : a főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Bp. 1906. 437 p.
99
OGYELNA Magyar Országgyűlés elnökei, 1848-2002 / Jónás Károly, Villám Judit. Bp. 2002. 545 p.
100
PIAR A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997 / Léh István. Bp. 1998. 548 p.