ข้อมูลนิสิตปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
คณะ/ สาขาวิชาจำนวน
ผ่านสัมภาษณ์
จำนวนสละสิทธิ์จำนวนมารายงานตัว%
รายงานตัว
3
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
4
บธ.บ. (การค้าประหว่างระเทศและการจัดการโลจิสติกส์)
ป.ตรี 4 ปี (2554)
410112375
5
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ - ป.ตรี 4 ปี (2554))
3000123100
6
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
ป.ตรี 4 ปี(2554))
4000224100
7
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ ป.ตรี 5 ปี (2555))
--------
8
รวมคณะโลจิสติกส์11101461090.91
9
10
*หมายเหตุ มีแค่ภาคปกติ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu