Koszty - Zmywarki do naczyn typu domowego
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
StandardOferta 1Oferta 2Oferta 3Oferta 4Oferta 5Oferta 6
2
ProducentPrzykładdsfgxxxxxx
3
Typ / model urządzeniaPrzykład
4
Dane i szczegóły techniczne
5
Liczba urządzeń do zakupienia [sztuk]1szt.20szt.20szt.20szt.20szt.20szt.20szt.
6
Wielkość urządzenia - liczba kompletów naczyń [sztuk]10szt.10szt.10szt.szt.szt.szt.szt.
7
Zakładany okres "życia" urządzenia na potrzeby oceny LCC [lata]
5lat5lat5lat5lat5lat5lat5lat
8
Stopa dyskonta na potrzeby oceny LCC [%] 5%5%5%5%5%5%5%
9
Liczba cykli mycia w roku [n/rok]200n/rok200n/rok200n/rok200n/rok200n/rok200n/rok200n/rok
10
Zużycie energii w standardowym cyklu i załadunku [kWh/cykl]1,60kWh/cykl1,20kWh/cykl1,20kWh/cyklkWh/cyklkWh/cyklkWh/cyklkWh/cykl
11
Zużycie wody w standardowym cyklu i załadunku [kWh/cykl]12,5l/cykl10,0l/cykl10,0l/cykll/cykll/cykll/cykll/cykl
12
Koszty zakupu (zgodnie z ofertą)
13
Cena zakupu urządzenia [PLN]1500,00
PLN/urządz.
1500,00
PLN/urządz.
1500,00
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
14
Koszt instalacji urządzenia z niezbędnymi akcesoriami [PLN]25,00
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
15
Koszt dostawy urządzenia [PLN]20,00
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
16
Opłata za zwrot i utylizację urządzenia [PLN]6,00
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
PLN/urządz.
17
Całkowite koszty zakupu urządzenia [PLN]1551,00
PLN/urządz.
1500,00
PLN/urządz.
1500,00
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
-
PLN/urządz.
18
Całkowite koszty zakupu wszystkich urządzeń [PLN]1551,00PLN30000,00PLN30000,00PLN-PLN-PLN-PLN-PLN
19
Roczny koszt utrzymania i konserwacji urządzenia
20
Stawka godzinowa dla usług serwisowych [PLN/godz.]]20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.20,00PLN/godz.
21
Ilość roboczogodzin rocznie na utrzymanie i konserwację urządzenia [godz./urządz./rok]3,00
godz./urządz/rok
3,00
godz./urządz/rok
3,00
godz./urządz/rok
godz./urządz/rok
godz./urządz/rok
godz./urządz/rok
godz./urządz/rok
22
Roczny koszt utrzymania i serwisu urządzenia [PLN/urządz.]60,00
PLN/urządz/rok
60,00
PLN/urządz/rok
60,00
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
-
PLN/urządz/rok
23
Roczny koszt utrzymania i serwisu dla wszystkich urządzeń [PLN/rok]60,00PLN/rok1 200,00PLN/rok1 200,00PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
24
Roczne koszty energii i wody
25
Cena energii elektrycznej [PLN/kWh]-PLN/kWhPLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh-PLN/kWh
26
Cena wody [PLN/m3]-PLN/m3PLN/m3-PLN/m3-PLN/m3-PLN/m3-PLN/m3-PLN/m3
27
Koszt detergentu i środków piorących [PLN/cykl]1,00PLN/cykl1,00PLN/cykl1,00PLN/cyklPLN/cyklPLN/cyklPLN/cyklPLN/cykl
28
Roczne zużycie energii przez urządzenie (bez standby) [KWh/rok]
320,00kWh/rok240,00kWh/rok240,00kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok-kWh/rok
29
Zużycie wody przez urządzenie w ciągu roku [m3/rok]2,50[m3/rok]2,00[m3/rok]2,00[m3/rok]-[m3/rok]-[m3/rok]-[m3/rok]-[m3/rok]
30
Koszt energii na urządzenie na rok [PLN/rok]-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
31
Koszt wody na urządzenie na rok [PLN/rok]-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
32
Całkowite roczne koszty energii i wody na urządzenie na rok [PLN/rok]
-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
33
Koszty detergentów i środków piorących
34
Roczny koszt detergentów i środków piorących [PLN/rok]200,00PLN/rok200,00PLN/rok200,00PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
35
Całkowite koszty użytkowania
40
Całkowity roczny koszt użytkowania urządzenia [PLN/rok]260,00PLN/rok260,00PLN/rok260,00PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
41
Całkowity roczny koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN/rok]
260,00PLN/rok5 200,00PLN/rok5 200,00PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok-PLN/rok
42
LCC użytkowania urządzenia w okresie 5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat5,0lat
44
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania urządzenia [PLN]
2 676,66PLN2 625,66PLN2 625,66PLN-PLN-PLN-PLN-PLN
45
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN]
2 676,66PLN52 513,28PLN52 513,28PLN-PLN-PLN-PLN-PLN
46
47
Uwagi:
48
1. Dane techniczne i dane do obliczeń dla poszczególnych urządzeń mogą być wprowadzane tylko w polach oznaczonych kolorem szarym i powinny opierać się na dokumentacji technicznej lub danych
49
dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta urządzenia
50
2. Niniejszy arkusz obliczeniowy można stosować do analizy kosztów w cyklu życia ZMYWAREK DO NACZYŃ. Przykładowa kalkulacja jest dołączona dla porównania.
51
3. Szczegóły takie jak koszty jednostkowe energii i spodziewany czas użytkowania urządzenia mogą się w rzeczywistości różnić od podanych wartości i mogą być zmieniane w zależności od potrzeb.
52
4. LCC - Koszt w cyklu życia = całkowite koszty zakupu+(PWF*całkowite roczne koszty użytkowania) w okresie życia, gdzie: PWF - wskaźnik wartości bieżącej.
53
5. Nazwa producenta urządzenia musi być wpisana w nagłówku niniejszego arkusza.
54
ariston
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Loading...
 
 
 
LCC, Zmywarki do naczyn
Najlepsza oferta
 
 
Main menu