ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Forbruk av tid ved varelevering/henting
3
Tidsforbruk
Antall leveranser pr. uke
4
Dagligvare50
5
Grossister50-65 min
6
Andre leverandører
5-40 min
7
8
Kiosk18
9
Alle15-35 min
10
11
Kaffebar21
12
Alle10-20 min
13
14
Restaurant23
15
Hoved leverandør
18-30 min
16
Andre15-40 min
17
18
Klær og sko15
19
Alle15-25 min
20
21
Bok og papir
3 til 5
22
Alle5-20 min
23
24
Kontor etc
3 til 5
25
Alle5-40 min
26
27
28
Apoteker
29
Alle5-15 min
3 til 5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100