ตรวจสอบสถานะการส่ง GPAX.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการนำส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
2
สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
3
4
ที่โรงเรียน
ข้อมูล GPA
นร.ทั้งหมด
เอกสารหมายเหตุ
5
1
กิตติวิทย์บ้านพรุ
6
2
จริยศาสน์อิสลาม
7
3แจ้งวิทยา/54/
8
4
ดาวนายร้อยสงขลา
/23/
9
5ตายุตตอลีบาต
10
6ตายุตตอลีบีน
11
7
เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
/47/
12
8ธิดานุเคราะห์/158/
13
9พลวิทยา
14
10พัฒนาการศึกษา
15
11มอ.วิทยานุสรณ์
16
12มัธยมจิตจัณ/71/
17
13วชิรานุกูล
18
14
ศาสน์สันติธรรม
19
15สตรีศึกษา/49/
20
16ส่องแสงวิทยา/49/
21
17แสงทองวิทยา/230/
22
18
หาดใหญ่วิทยาคาร
/57/
23
19อักษรศิริ
24
20
อันซอรียะห์วิทยา
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สามัญศึกษา
สอนภาษาจีน
สอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
 
 
Main menu