ABCDEFGHI
1
X-Career
2
3
Tổng quan lộ trìnhLộ trình X-Career bao gồm 4 kỳ gói gọn trong 8 tháng cung cấp một chương trình đào tạo thực tiễn và hiệu quả nhất để trở thành Lập trình viên Fullstack.
Khi 3 kỳ học đầu cung cấp kiến thức nền tảng và đào tạo về cách thức để phát triển trang web hoặc ứng dụng thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, học kỳ 4 Career Kickstart giúp học viên tích lũy kinh nghiệm thực chiến và làm giàu kinh nghiệm của mình thông qua việc triển khai một sản phẩm thực tế dựa trên đề bài của doanh nghiệp.
Kết thúc khóa học, học viên không chỉ có kiến thức, mà còn có kỹ năng mềm và dự án thực tế để đưa vào CV để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.
4
Kỳ 1 (2 tháng): Code for everyone
5
6
Tổng quanMột trang web để hoạt động được cần có 3 cấu phần chính: Nội dung, Giao diện và Tính năng.
Ở học kỳ đầu, học viên sẽ được học về cách cấu trúc các nội dung (văn bản, hình ảnh, v.v.) của một trang web với HTML, cách căn chỉnh, sắp xếp và thiết kế giao diện cơ bản với CSS và cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript để tạo ra các tính năng giúp người dùng tương tác với sản phẩm.
7
Mục tiêu- Học viên nắm vững cách tạo ra 1 website với các tính năng cơ bản, biết tùy chỉnh giao diện, căn chỉnh bố cục, màu sắc, văn bản bằng cách sử dụng các thẻ HTML và CSS.
- Học viên có thể thể tạo các bảng HTML để trình bày dữ liệu bảng một cách hiệu quả.
- Học viên nắm được các nguyên tắc cơ bản về lập trình cách sử dụng cú pháp JavaScript mới nhất.
8
Thời lượng2 tháng - 16 buổi học, 2 buổi/tuần. 3h/buổi
9
Công nghệHTML, CSS, JavaScript (ES6)
10
Đầu vào- Khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh ở mức cơ bản.
- Tư duy logic ở mức khá.
- Có đam mê, hứng thú với công nghệ.
- Thành thạo việc sử dụng máy tính và có kỹ năng tin học văn phòng.
- Đảm bảo thời gian học mỗi ngày (trên lớp và về nhà).
11
Đầu ra- Hoàn thành Final Project theo cá nhân hoặc nhóm (recommended)
- Final Project: Áp dụng những kiến thức đã học về HTML, CSS, JavaScript để tạo ra một website có khả năng trả dữ liệu và tương tác với người dùng.
12
Bài họcThời lượngCấu phầnTopic
13
LectureTutorial
14
13hNội dung
(HTML)
HTML Basic - Nội dung của trang web
Giới thiệu về cấu trúc cơ bản trong HTML, các loại thẻ văn bản và media cũng như thuộc tính của nó
Học tạo bảng và biểu mẫu ghi nhận thông tin người dùng bằng bảng và biểu mẫu trong HTML.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
15
23hGiao diện
(CSS)
CSS Basic: Syntax and Selectors
Giới thiệu về CSS, ngôn ngữ thiết kế giao diện cho trang web.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
16
33hCSS: The Box Model & Position
Tìm hiểu về cú pháp CSS, khái niệm selectors và Box Model để căn chỉnh CSS cho các thành phần trong HTML.
Practice
- Homework: CSS typo and color để chỉnh văn bản và màu sắc cho các HTML element
17
43hCSS: Display & Layout
Sử dụng CSS để căn chỉnh bố cục trang web trở nên đẹp mắt và hài hoà hơn bằng các thuộc tính như display, positioning.
Practice
- Homework: Layout flexbox and grid
18
53hCSS Responsive
Giao diện trang web trên các thiết bị màn hình khác nhau.
Pitch Final Project Idea
19
63hTính năng
(JavaScript)
JS Introduction: console.log, variables, data types, operators
Giới thiệu về JavaScript, các khái niệm cơ bản về biến, kiểu dữ liệu, toán tử và các phương pháp toán học trong ngôn ngữ lập trình này
Practice
- Homework: Math method
20
73h JS Control Flow
Câu điều kiện và các phép so sánh biến, kiểu dữ liệu trong JavaScript.
Vòng lặp.
Practice
21
83hJS: array & object
Mảng và Đối tượng.
- Homework: arrays method để xử lý arrays
22
93hJS Event & DOM Manipulation
Khái niệm Document Object Model (DOM). DOM Tree và các tác động đến nội dung và giao diện trang web bằng JavaScript và DOM.
Xây dựng các tính năng tương tác với người dùng (Click vào các button trên giao diện trang web để thay đổi nội dung và bố cục).
Giới thiệu và cài đặt NodeJS, chạy code trong môi trường Nodejs qua Terminal
Practice
23
103hLocal Storage vs Session Storage
Tối ưu kích thước cơ sở dữ liệu web với không gian lưu trữ trên máy và tính năng lưu trữ giữ liệu giới hạn thời gian.
Practice
24
113hES6
Phiên bản mới nhất với các cập nhập của ngôn ngữ lập trình Javascript.
Building Interactive JavaScript Websites
25
123hDự án
cuối khóa
BootstrapFinal Project
26
133hExternal ResourceFinal Project
27
143hExternal ResourceFinal Project
28
153hDeployment - Final Project
29
163h
30
Kỳ 2 (2 tháng): Code Intensive
31
32
Tổng quanKỳ 2 - Code Intensive tập trung nhiều vào mảng Frontend với giao diện và khả năng tương tác của web với người dùng. Học viên được tối ưu thao tác lập trình thông qua việc tìm hiểu thư viện ReactJs, bên cạnh đó học viên là tìm hiểu về API và fetch API, sử dụng CSS Design để thiết kế giao diện cũng như sử dụng Redux để xứ lý luồng dữ liệu. Kết thúc kỳ học này, học viên sẽ nắm vững kỹ năng xây dựng các ứng dụng web bằng React dựa trên nền tảng kiến thức về ngôn ngữ lập trình JavaScript ES6 được giảng dạy xuyên suốt 2 kỳ học đầu.
33
Mục tiêu- Bạn sẽ biết xây dựng được một ứng dụng Website mạnh mẽ như Twitter, Facebook, v.v bằng React dựa trên nền tảng kiến thức về JavaScript ES6.
- Bạn sẽ nắm rõ các khái niệm cơ bản của React: JSX, class và function components, props, state, lifecycle method và hooks. Bạn sẽ có thể kết hợp những ý tưởng này theo phong cách lập trình modular hoá của React.
- Bạn sẽ nắm rõ về Redux, thư viện quản lý state trong React và các khái niệm như reducer, stores, actions hay nhưng kiến thức nâng cao hơn như slices, middleware, v.v.
34
Thời lượng2 tháng - 16 buổi học, 2 buổi/tuần. 3h/buổi
35
Công nghệReact.js, Redux
36
Đầu vào- Vượt qua bài thi đầu vào.
- Học viên đã có kiến thức về HTML, CSS và JavaScript ES6.
- Đảm bảo thời gian học mỗi ngày (trên lớp và về nhà)
37
Đầu ra- Hoàn thành Final Project theo cá nhân hoặc nhóm (recommended)
- Final Project: dự án website áp dụng những kiến thức về React, có request API hiển thị dữ liệu mẫu có sẵn
38
Bài họcThời lượngTopic
39
LectureTutorial
40
13hNextgen JavaScript
Giới thiệu về Modern JavaScript - bản cập nhập mới nhất của ngôn ngữ lập trình JavaScript.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
41
23hIntroduction to React
Hiểu cơ bản React là gì, tại sao sử dụng React và cách tạo ra một ứng dụng bằng React.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
42
33hJSX & Props
Hiểu về cách thức truyền dữ liệu và render (kết xuất) dữ liệu lên trang web bằng React.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
43
43hState & Events
Cách thức xử lý sự kiện trong React. Giúp tạo nên các ứng dụng có nhiều logic phức tạp.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
44
53hMore about State & Props
Sử dụng kết hợp state và props để xây dựng các ứng dụng khác nhau.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
45
63hList & conditional rendering
Xử lý với mảng dữ liệu, render danh sách động với React và JSX.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
46
73hSide effect with useEffect
Hiểu rõ side effect là gì và cách xử lý chúng trong React.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
47
83hContext
Sử dụng context để giải quyết các vấn đề liên quan tới chia sẻ dữ liệu giữa nhiều cấu phần (component).
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
48
93hRouting
Điều hướng người dùng - thiết kế "đường đi" cho người dùng trong quá trình tương tác với website để đơn giản hóa thao tác tìm kiếm là một phần không thể thiếu trong các ứng dụng web.
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
49
103hHTTP
Hiểu cách sử dụng giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP) trong ứng dụng web để thực hiện việc giao tiếp giữa client và server.
Final Project
Pitch Idea cùng phía Doanh Nghiệp
50
113hOther React hooks
Giới thiệu thêm các hook cần biết trong React.
Final Project
Phát triển dự án cuối khoá
51
123hCreating your own hooks
Sáng tạo các tính năng thú vị với việc tự tạo ra các hooks và tái sử dụng chúng.
Final Project
Phát triển dự án cuối khoá
52
133hClass-based Components
Một cách khác để tạo các component.
Final Project
Phát triển dự án cuối khoá
53
143hExternal Resources
Một vài thư viện nên sử dụng trong hệ sinh thái của React.
Final Project
Phát triển dự án cuối khoá
54
153hDEMO Single Page App - Thuyết trình Dự án
55
163h
56
Kỳ 3 (2 tháng): Full Stack
57
58
Tổng quan
Với kỳ học Fullstack Website,học viên sẽ được tìm hiểu chi tiết về Back-end với các thao tác xác thực và phân quyền người dùng, xử lý logic và đổ dữ liệu về phía Front-end như thế nào và hiểu rõ hơn việc phát triển một ứng dụng web thông qua việc ứng dụng thư viện NodeJs và ExpressJs để thiết kế cơ sở dữ liệu (database) MongoDB và thiết kế các API.
Cuối học phần này, học viên sẽ áp dụng tất cả kiến thực được học từ React và NodeJS để hoàn thành dự án FullStack Web.
59
Mục tiêu- Bạn sẽ xây dựng được một ứng dụng Website hoàn chỉnh về cả Front-end và Back-end.
- Bạn sẽ thiết lập được mọi chức năng thực tế của website từ việc truy vấn dữ liệu trong Database.
- Bạn có thể kết nối máy chủ với cở sở dữ liệu, kết nối API với phía Front-end React thông qua Hệ cơ sở dữ liệu MongoDB
- Bạn có thể tạo nên phần cuối của trang web hoặc ứng dụng web bằng các phần khác nhau và bạn sẽ làm quen với môi trường thời gian chạy Node.js. Sau đó bạn sẽ có thể xây dựng các API bằng JavaScript và triển khai chức năng CRUD (tạo, truy xuất, cập nhật và xóa) vốn tạo thành xương sống của các ứng dụng hiện đại.
60
Thời lượng2 tháng - 16 buổi học, 2 buổi/tuần. 3h/buổi
61
Công nghệNodeJS, MongoDB, Express, React.js
62
Đầu vào- Vượt qua bài thi đầu vào
- Học viên đã có kiến thức về HTML, CSS và JavaScript ES6.
- Có kiến thức về React libary, Redux, CSS Design như Bootstrap, Tailwind,...
- Đảm bảo thời gian học mỗi ngày (trên lớp và về nhà)
63
Đầu ra- Hoàn thành Final Project theo nhóm (bắt buộc)
- FInal Project: dự án website áp dụng những kiến thức về React, có request API hiển thị dữ liệu mẫu có sẵn
64
Bài họcThời lượngTopic
65
LectureTutorial
66
13hOrientation Day
Khai giảng khoá học, giới thiệu về mục tiêu, yêu cầu, cơ hội việc làm sau cả lộ trình
NodeJS Introduction
Giới thiệu tổng quan về NodeJS
67
23hExpress
Tạo web server cơ bản với ExpressJS. Hiểu các thành phần tham gia vào chu trình HTTP Request / Response
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
68
33hMiddleware
Sử dụng middleware cho để xử lý những logic trên nhiều API
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
69
43hAuthentication & Authorization
Xác thực người dùng với cơ chế JSON Web Token
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
70
53hMongoDB
Sử dụng MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho ứng dụng.
71
63hCRUD & MongoDB Aggregation
CRUD một collection trong MongoDB
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
72
73hCommon Practise
Một vài Practise (Example) thường dùng với ứng dụng ExpressJS
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
73
83hBackend Deployment
Triển khai ứng dụng Express và MongoDB
Practice
Thực hành về kiến thức đã học
74
93hReview MongoDB + Setup ProjectPractice
Thực hành về kiến thức đã học
75
103hCRUD với React và ReduxPractice
Thực hành về kiến thức đã học
76
113hAuthentication với React và ReduxFinal Project
Phát triển dự án cuối khoá
77
123hTDD and BDD - Unit testingFinal Project
Phát triển dự án cuối khoá
78
133hTDD and BDD - Unit testingFinal Project
Phát triển dự án cuối khoá
79
143hDeployment với Heroku
Cho chạy ứng dụng trên Heroku
Final Project
Phát triển dự án cuối khoá
80
153hCV review
Hướng dẫn xây dựng CV cho Fresher Developer
Final Project
Phát triển dự án cuối khoá
81
163hDEMO FULLSTACK WEB - Thuyết trình Dự án
82
Kỳ 4 (2 tháng): Career Kickstart
83
84
Tổng quanHọc kỳ cuối cùng của lộ trình XCareer hướng đến sự hoàn thiện bài bản cả về kỹ năng lập trình và kỹ năng mềm. Học viên nắm vững về quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum và áp dụng quy trình trong thời gian phát triển dự án của nhóm. Ngoài ra, để chuẩn bị cho vòng hồ sơ, học viên sẽ được hướng dẫn xây dựng profile cá nhân như CV, Github hay StackOverflow.

Dự án mà học viên tham gia trong học phần này chính là đề bài thực tế từ chính các doanh nghiệp, công ty công nghệ đang hoạt động trong các thị trường có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên cao hàng đầu hiện nay từ e-commerce cho đến logistics, social network. Ngoài ra cuối giai đoạn học viên sẽ có cơ hội phỏng vấn trực tiếp khi các doanh nghiệp tham gia làm giám khảo trong buổi Demo dự án.
85
Mục tiêu- Kết thúc khoá học, học viên hoàn toàn có đủ kiến thức nền tảng, side project và kỹ năng làm việc với quy trình Scrum để có thể apply vào bất kỳ công ty công nghệ nào để làm việc.
- Học viên có ít nhất 4 dự án cá nhân để làm đẹp hồ sơ cũng như profile của bản thân trên các nền tảng như LinkedIn, Github, v.v.
86
Thời lượng2 tháng - 8 tuần làm dự án và luyện phỏng vấn, xây dựng profile cá nhân, bao gồm:
- 02 buổi học trên lớp
- Check in meeting hàng với mentor trong 8 tuần làm dự án
- 01 workshop củng cố kỹ năng CV và phỏng vấn.
87
Công nghệFullStack MERN
88
Đầu vào- Có kiến thức về FullStack JavaScript như React, Angular, NodeJS, Database
- Đảm bảo thời gian học mỗi ngày (trên lớp và về nhà)
89
Đầu ra- Hoàn thành Final Project theo nhóm (bắt buộc)
- Final Project: dự án là đề bài từ doanh nghiệp, áp dụng quy trình Scrum vào thời gian phát triển dự án
90
TuầnThời lượngTopic
91
13hGiảng dạy về Agile Scrum, nguyên lí phải tuân thủ
Tiếp nhận đề bài, lên kế hoạch phát triển
92
Triển khai dự án
93
230p/ngày/nhómTriển khai Sprint 1

- Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
- Đánh giá lại kết quả sau mỗi giai đoạn phát triển dự án (Sprint Review, Retro, Planning)
-Tìm hiểu thêm về các công nghệ khác
Daily Stand-Up
Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
94
2.5h/nhómKết thúc Sprint 1
Đánh giá lại kết quả sau Sprint 1 (Sprint Review, Retro, Planning)
95
330p/ngày/nhómTriển khai Sprint 2

- Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
- Đánh giá lại kết quả sau mỗi giai đoạn phát triển dự án (Sprint Review, Retro, Planning)
-Tìm hiểu thêm về các công nghệ khác
Daily Stand-Up
Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
96
2.5h/nhómKết thúc Sprint 2
Đánh giá lại kết quả sau Sprint 2 (Sprint Review, Retro, Planning)
97
430p/ngày/nhómTriển khai Sprint 3

- Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
- Đánh giá lại kết quả sau mỗi giai đoạn phát triển dự án (Sprint Review, Retro, Planning)
-Tìm hiểu thêm về các công nghệ khác
- Xây dựng CV và profile cá nhân
Daily Stand-Up
Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
98
2.5h/nhómKết thúc Sprint 3
Đánh giá lại kết quả sau Sprint 3 (Sprint Review, Retro, Planning)
99
530p/ngày/nhómTriển khai Sprint 4

- Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
- Đánh giá lại kết quả sau mỗi giai đoạn phát triển dự án (Sprint Review, Retro, Planning)
-Tìm hiểu thêm về các công nghệ khác
- Xây dựng CV và profile cá nhân
Daily Stand-Up
Phát triển dự án và báo cáo công viêc theo đúng mô hình Scrum (Daily Stand-Up)
100
2.5h/nhómKết thúc Sprint 4
Đánh giá lại kết quả sau Sprint 4 (Sprint Review, Retro, Planning)