audi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2
3
วัน/เดือน/ปีเรื่องหน่วยงานที่ขอใช้/เบอร์โทรศัพท์
4
1 กรกฎาคม 2560
5
2 กรกฎาคม 2560
6
3 กรกฎาคม 2560
จัดสถานที่
7
4 กรกฎาคม 2560
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอเมือง 044-511286
8
5 กรกฎาคม 2560
9
6 กรกฎาคม 2560
รับชมการประชุมผ่านระบบ DOPA CHANNEL
อำเภอเมือง 044-511286
10
7 กรกฎาคม 2560
11
8 กรกฎาคม 2560
เก็บผ้าคลุมช้าง เก็บแหย่งช้างอบจ.สร.
12
9 กรกฎาคม 2560
13
10 กรกฎาคม 2560
14
11 กรกฎาคม 2560
15
12 กรกฎาคม 2560
16
13 กรกฎาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
พัฒนาชุมชนอำเภอ 044-515839
17
14 กรกฎาคม 2560
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
เกษตรจังหวัด 044-511624
18
15 กรกฎาคม 2560
19
16 กรกฎาคม 2560
ประชุมสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดฯสปพส. 093-5497956
20
17 กรกฎาคม 2560
ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อำเภอเมือง 044-544286-4
21
18 กรกฎาคม 2560
22
19 กรกฎาคม 2560
23
20 กรกฎาคม 2560
24
21 กรกฎาคม 2560
25
22 กรกฎาคม 2560
26
23 กรกฎาคม 2560
27
24 กรกฎาคม 2560
28
25 กรกฎาคม 2560
เก็บเสื้อพระราชทาน
สำนักงานจังหวัด 044-512039
29
26 กรกฎาคม 2560
30
27 กรกฎาคม 2560
31
28 กรกฎาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
สำนักงานจังหวัด 044-512039
32
29 กรกฎาคม 2560
จัดสถานที่
33
30 กรกฎาคม 2560
งานแต่งงาน คุณกำชัย มีศิริ (งานเช้า)คุณกำชัย 086-5000213
34
31 กรกฎาคม 2560
35
36
วัน/เดือน/ปีเรื่องหน่วยงานที่ขอใช้/เบอร์โทรศัพท์
37
1 สิงหาคม 2560
จัดสถานที่
38
2 สิงหาคม 2560
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอเมือง 044-511286
39
3 สิงหาคม 2560
40
4 สิงหาคม 2560
41
5 สิงหาคม 2560
ล้างแอร์หอประชุมจังหวัดพี่แตง หน่วยตรวจสอบ
42
6 สิงหาคม 2560
43
7 สิงหาคม 2560
อบรมโครงการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตร
อำเภอเมือง 044-511286
44
8 สิงหาคม 2560
วันสตรีไทย
พัฒนาชุมชนจังหวัด 044-511438
45
9 สิงหาคม 2560
46
10 สิงหาคม 2560
47
11 สิงหาคม 2560
จัดสถานที่
48
12 สิงหาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ
สำนักงานจังหวัด 044-512039
49
13 สิงหาคม 2560
50
14 สิงหาคม 2560
ชดเชยวันแม่
51
15 สิงหาคม 2560
ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชนฯ
พัฒนาชุมชนอำเภอ 044-515839
52
16 สิงหาคม 2560
จัดสถานที่
53
17 สิงหาคม 2560
จัดกิจกรรมสภากาแฟ
คลังจังหวัด 044-511217
54
18 สิงหาคม 2560
55
19 สิงหาคม 2560
56
20 สิงหาคม 2560
ซักพรมหอประชุมจังหวัด
57
21 สิงหาคม 2560
58
22 สิงหาคม 2560
59
23 สิงหาคม 2560
60
24 สิงหาคม 2560
61
25 สิงหาคม 2560
62
26 สิงหาคม 2560
63
27 สิงหาคม 2560
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
081-7603266 สมาคมวิทยุสมัครเล่น
64
28 สิงหาคม 2560
จองธนาคารออมสิน
65
29 สิงหาคม 2560
66
30 สิงหาคม 2560
67
31 สิงหาคม 2560
68
69
วัน/เดือน/ปีเรื่องหน่วยงานที่ขอใช้/เบอร์โทรศัพท์
70
1 กันยายน 2560
71
2 กันยายน 2560
72
3 กันยายน 2560
73
4 กันยายน 2560
74
5 กันยายน 2560
จัดสถานที่
75
6 กันยายน 2560
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอเมือง 044-511286
76
7 กันยายน 2560
77
8 กันยายน 2560
78
9 กันยายน 2560
79
10 กันยายน 2560
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559
สมาคมวิมยุสมัครเล่น 081-7250956
80
11 กันยายน 2560
81
12 กันยายน 2560
82
13 กันยายน 2560
83
14 กันยายน 2560
84
15 กันยายน 2560
85
16 กันยายน 2560
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 044-143112
86
17 กันยายน 2560
87
18 กันยายน 2560
88
19 กันยายน 2560
89
20 กันยายน 2560
90
21 กันยายน 2560
จอง 08.00 - 16.30 น.
อบจ.สร. ฝ่ายนิติการ พี่ตุ๊ก
91
22 กันยายน 2560
92
23 กันยายน 2560
93
24 กันยายน 2560
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต หญิงวัยเจริญพันธ์
94
25 กันยายน 2560
หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็ก 0-2 ปี
โรงพยาบาลสุรินทร์ 081-9970488
95
26 กันยายน 2560
จัดสถานที่
96
27 กันยายน 2560
จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล สมทบทุนช่วยเหลือประชาชนฯ
พี่่ลาวรรณ 093-5497956
97
28 กันยายน 2560
วันพระราชทานธงชาติไทย
98
29 กันยายน 2560
99
30 กันยายน 2560
งานเกษียณสถานีตำรวจ
100
Loading...
 
 
 
2560
2561
2562
 
 
Main menu