4. ติดต่อเพื่อขอให้จัดทำคำร้อง คำขอ คำแถลง (งาน ปชส) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
timestampผู้ขอรับบริการเกี่ยวข้องในคดี โดยเป็นผู้ขอรับบริการเกี่ยวข้องในคดี โดยเป็นขอรับบริการจัดทำคำร้องฯ ในคดีหมายเลขดำ/คดีหมายเลขแดงที่ (เช่น คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1/2562 )ขอรับบริการจัดทำคำร้องเกี่ยวกับเรื่องขอรับบริการจัดทำคำร้องเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ นอกจากข้างต้นให้ระบุในข้อนี้ชื่อ-นามสกุล โจทก์ในคดีที่ขอรับบริการชื่อ-นามสกุล จำเลยในคดีที่ขอรับบริการวันที่จะมาติดต่อขอจัดทำคำร้องชื่อนามสกุลผู้ขอรับบริการจัดทำคำร้องที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ****** ให้ดูคำตอบที่หน้าเว็บไซต์ศาลจังหวัดหล่มสัก (เมนูผลการใช้บริการล่วงหน้า) โดยศาลจังหวัดหล่มสักจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดราชการ
2
1/3/2019, 12:17:27โจทก์ทนายความโจทก์ดำ พ.710/2555, แดง พ.199/2557คำร้องอื่น ๆ นอกจากข้างต้น ให้ตอบข้อถัดไปหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด คำตอบ ได้ประสานทางโทรศัพท์แล้ว ว่าผู้ขอรับบริการต้องมาลงนามในคำร้องที่ขอรับบริการให้จัดทำ ผู้รับบริการแจ้งว่าไม่สามารถมาลงนามในคำร้องได้ จึงได้แจ้งให้จัดทำคำร้องส่งมาทาง อีเมล์ Litigation.section1@gmail.com เพื่อเสนอศาลมีคำสั่งต่อไป และแจ้งให้ติดตามคำสั่งศาลหลังจากที่ส่งคำร้องมาทางอีเมล์อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15.22 นาฬกา โปรดติดต่อเพื่อขอทราบคำสั่งศาลอีกครั้งหลังจากที่ส่งคำร้องมาทางอีเมล์4 มีนาคม 2562นางสาวนงนภัส ทรงศิลป์172/6-7 ซอยริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 104000869830811
3
11/2/2020, 14:42:32
หากไม่เกี่ยวข้องตามตัวเลือกข้างต้น ให้ตอบความเกี่ยวข้องในข้อถัดไป
คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ51/2563คำตอบ
ในการขอคัดค้านคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาในสำนวนคดีได้ก่อนหรือภายในวันนัดไต่สวน

คำร้องอื่น ๆ นอกจากข้างต้น ให้ตอบข้อถัดไป
ขอคัดค้านนายสุรัตน์ บุญกล่ำ ขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางสมบัติ บุญกล่ำ ผู้ตาย
จินตนา เฉลิมภักตร์0913808370
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100