คะแนนสอบเข้าสู่โครงการยกระดับ To be the First 14 มิ.ย. 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
แบบบันทึกคะแนนผลการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามวิสัยทัศน์ To be the first 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2
(กรอกเฉพาะข้อถูกก็ได้ครับ ง่ายดี เหมือน รร.บ้านนางเข็ม บรรทัดที่ 1317 ครับ)
หมายเหตุ : 1) ข้อถูกให้กรอก 1 ข้อผิดไม่ต้องกรอกหรือกรอก 0 ก็ได้ 2) ห้ามลบ หรือแก้ไขข้อมูลโรงเรียนอื่น 3) แบบบันทึกคะแนนมีทั้งหมด 3 ตอน 60 ข้อ
:
3
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลคิดเลขเร็วคิดเลขเป็น (เลือกตอบ)คิดเลขเป็น (เขียนตอบ)
4
อ้างอิง
ชื่อโรงเรียน
เครือข่าย
ห้อง
เลขที่
หน้าชื่อ
ชื่อสกุลพิเศษ123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192012345678910
5
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
11
เด็กชาย
จักรพรรณเจริญมากพิเศษ000000000100000000100000000000010100100000100000010000000000
6
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
12
เด็กชาย
ณัฐกรมีมากพิเศษ000010000000000000110011100000001000100011010001100000000000
7
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
13
เด็กชาย
ณัฐวุฒิบุตรดี000011101101101011110011000000001001100010000100011000000110
8
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
14
เด็กชาย
ศรายุทธภาสุดา000110110110100000110001000000001000100010000110100000000000
9
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
15
เด็กชาย
ทรรศนพลสุขเกษม000010010100010000010000000000001000110010100100100000000000
10
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
16
เด็กชาย
ณรงค์ฤทธิ์
ฤทธิรณ000000011101110001110000000001000000100000001110100000000000
11
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
17
เด็กชาย
พงศ์พิสุทธิ์
ภูริธร010110101101111011110011100110010110111010010100100000010011
12
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
18
เด็กชาย
พงศกร
บุญเทศสหพร
พิเศษ000110000000001000000010000000000100111100001010001000000000
13
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
19
เด็กชาย
อภิวุฒิ
ตระกูลรัมย์
000111110101111011110011100000100010111010101101101000011111
14
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
110
เด็กชาย
รัชต์พงษ์
เอี่ยมสุดใจ
010000111101000010110011100000000100100010000001000000000000
15
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
111
เด็กหญิง
สุมิตราทองคำสาร010111111101111001010011000011001000100110001100010000000000
16
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
112
เด็กหญิง
นิศาชนกระแสโท010011110101111011010001100101000000101110001001000000000000
17
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
113
เด็กหญิง
ปัญญาพรชูรัตน์010110110001110011010001100001000000111000001101011000000000
18
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
114
เด็กหญิง
อภิญญาอาจรัมย์พิเศษ000000000101000000000000000000000000111000101100000000000000
19
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
115
เด็กหญิง
ณัฐณิชาโฉมหน้า010011110101100001110011100001010100110000000111110000010000
20
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
116
เด็กหญิง
ธิติญาทองคำสาร010111111100111111110011100111010011101011010101011100010010
21
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
117
เด็กหญิง
จุฑามาสแก้วฉวี010110110101111000110011100100101000100010001000001000000000
22
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
118
เด็กหญิง
ญานิศา
ช่างเกวียน
010000111100010000110010000000000001110000001110010000000000
23
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
119
เด็กหญิง
พัชราภานามรักษ์010010111001011011110011100000001000100010000100100100010000
24
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
120
เด็กหญิง
อลิษาเสามั่น000110010000100000110011100001000000100000100000100000000000
25
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
121
เด็กหญิง
สุพัฒตรากระแสโสม010110111111110010110011100110000000100011100100100000000010
26
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
122
เด็กหญิง
ศรินทร์ทิพย์
ลืมพิศ010011111101100010110001100100101100100000011101000000000000
27
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
123
เด็กหญิง
ธิดาวรรณ
เกิดกิ่งจันทร์
010010110101100010110001100000001000100010000100100000000000
28
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
124
เด็กหญิง
นวพรฤทธิรณ010010010001000010110001100100100110101000000100111000000000
29
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
125
เด็กหญิง
ชมพู่สำนาง010010111101010000000011100000000110110100000110000000000000
30
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
126
เด็กหญิง
พลอยไพรรินทร์
เสนาหาร000010111000110010110000000001110100100011000000100000000000
31
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
127
เด็กหญิง
วาสิณีพรหมนุช000001010100000000010001100000000100110011010100110000000000
32
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
128
เด็กหญิง
ทันทิมา
ปั้นสีทอง
000010111101110011010001000011001000101100010100000000000000
33
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
229
เด็กชาย
กิตติภัทร
สินธุพันธ์
000010011000000000000000000000001000100001101110101000010010
34
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
230
เด็กชาย
เอกปพนจันทร์สม010010111101100000000000000000000010111010000100110000000010
35
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
231
เด็กชาย
ศิริพณิชบุญรุ่ง000110101101100010000000000000000000110010010111010000000010
36
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
232
เด็กชาย
ธีรโชติวรชินา000110111101110000000000000000000010110010011110011000010110
37
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
233
เด็กชาย
สันติภาพแท่นแก้ว010000000000000000000000000000000000100010100100000000000000
38
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
234
เด็กชาย
ทรัพย์อนันต์
ปานลักษณ์
000010110000000000000000000000000100100000011001110000010000
39
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
235
เด็กชาย
ธีรภัทร
ธรรมบูรณ์
010010000000000000000000000000001100111010100101110000000000
40
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
236
เด็กชาย
นครินทร์
กิ่งสำโรง
พิเศษ010000000000000000000000000000000000100010010101000000000000
41
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
237
เด็กชาย
ไชยวัฒน์เหมรา010010100000000000000000000000000010100000000100000000000000
42
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
238
เด็กชาย
อนุชิตทาบุตร010000000000000000000000000000010100100100000000000000000000
43
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
239
เด็กชาย
ไทปัน
พูลสวัสดิ์
พิเศษ010000000000000000000000000000000000101010100100000000010000
44
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
240
เด็กชาย
ธันยาวัฒน์
ลาภมาก000110111101100000000000000000000000100111101100010000000000
45
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
241
เด็กชาย
ธนพรอึ่งชื่น000010000100100000000000000000001000110010011101000000010000
46
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
242
เด็กหญิง
ชนัญชิตากันยายนพิเศษ000000000000000000000000000000000100101000101011000000000000
47
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
243
เด็กหญิง
ศิริลักษณ์
สามศรี110010111101100000000000000000001000100110100100100000000010
48
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
244
เด็กหญิง
ธนนันท์อ่องโสภา010000000100000000000000000000000000101001100101100000000010
49
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
245
เด็กหญิง
พลอยรัตน์
หนองพร้าว
010000010000000000000000000000010001111000000110110000000000
50
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
246
เด็กหญิง
ศิรินาถบุญคุ้ม000010011100000000000000000000000100111001001101110000010010
51
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
247
เด็กหญิง
กาญจนา
ประจวบบุญ
000010010101000000000000000000010000111000000100010000010000
52
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
248
เด็กหญิง
ศุภาภรณ์ไขว่ญาติ010000110000000000010000000001000000100001010110000000010000
53
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
249
เด็กหญิง
ชลดาไชยฉลาด010000000000000000000000000000001000100010000010111000000000
54
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
250
เด็กหญิง
ทักษพร
ชาติชาวนา
010110011101110000000000000000100100110011000100101000000000
55
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
251
เด็กหญิง
ชญานีสุขล้วน010010011101100000000000000000001100110000000100010100010010
56
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
252
เด็กหญิง
รุจิราคุณมาศ000110110100110000000000000000000000101110110101010100110000
57
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
253
เด็กหญิง
เกวลินสุขเจริญ010010010000000000000000000000100101110011000100101000000000
58
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
254
เด็กหญิง
ณัฐวดีคงสุข010011111101100000000000000000000000100100000000010000100000
59
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
255
เด็กหญิง
ณัฏฐนันท์เศรษฐี010111010100000000000000000000001100101010000000101000000010
60
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
256
เด็กหญิง
จุฬาลักษณ์
ผูกจิตต์000010000000000000000000000000000100110001000100110000010110
61
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
257
เด็กหญิง
ภิญญาดา
ห่านคำวงค์
000111110100110000000000000000000000101110110101110100010000
62
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
258
เด็กหญิง
เนติมาปิ่นแก้ว010111110101100000000000000000011001100000000101111000000010
63
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
11
เด็กชาย
ตรีทิตยพิภา
ยิงรัมย์LD010110010000100000010010000000000000100100000000000000000000
64
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
12
เด็กชาย
อรรถพลว่องไว000010110101110000111011100101100100100110110100001000000000
65
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
13
เด็กชาย
ทักษิณสินสุขLD000010010000000000001000000000000010101110000010000000000000
66
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
14
เด็กชาย
พฤทธพล
นิราชโครก
000011101101101011111111100000001100111011110100101000000000
67
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
15
เด็กชาย
ธีรศานต์จงกลางLD000000000000000000000000000000000001100000111000010000000000
68
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
16
เด็กหญิง
จิรัชญา
จำนงพันธ์
000110111100110010111011100001100101100000010100101000011000
69
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
17
เด็กหญิง
เอมวิกา
ลาหนองแคน
010011111101111111111011100111101101110011110111011010010010
70
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
18
เด็กหญิง
กนกวรรณ
สุกิพันธ์
010110111101111001110011100001000100100011100000101000000000
71
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
19
เด็กหญิง
สิรภัทรบุญกอง010110101101100111110011100100000010100001100010001000011010
72
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
110
เด็กชาย
อภิวัฒน์สุดชารี011010111111001000111010100101100100100001011101010000000000
73
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
111
เด็กหญิง
ขวัญฤทัยมีชัย010111111101110011111111100111010100100010010100000000011000
74
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
112
เด็กชาย
ฐิติกร
วิภาสมงคล
LD010010110100000000010001000101010100100010010100010000000000
75
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
113
เด็กชาย
ศุภชัยเทียมปาก010110101101111010110011100100010111101100100100011000000010
76
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
114
เด็กหญิง
กนกวรรณ
ทะรารัมย์
LD000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
77
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
115
เด็กหญิง
มนัชญาภูพลผัน010110101101110010111001100101101101100001100100110100010110
78
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 1
116
เด็กหญิง
ศิริรัตน์
ขุนอินทร์
000010001101000000000000000000000000100010100100100000000000
79
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
11
เด็กชาย
ทินภัทรยุงรัมย์เด็กพิเศษ000000000000000000000000000000000010100000100000100000000000
80
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
12
เด็กชาย
จุติพงศ์ต้นเขียวเด็กพิเศษ010000011100000000000000000000000100100001010000010000000000
81
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
13
เด็กชาย
วิทยาบุญมี010000000101000010010001000000101010001010010000010000000000
82
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
14
เด็กชาย
อชิระม่วงน้อย010000100100101010100011100010001000100010010000011000011010
83
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
15
เด็กชาย
วสุธรทุมทอง000010110000001000010010000000001101110001010100101100000000
84
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
16
เด็กชาย
ณัชพล
เพียงจิตร
010011110101111010010001100000111011110010000100111100000100
85
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
17
เด็กชาย
ณรงค์บุญปก000111111101111001110011100110100101111001010100101100000000
86
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
18
เด็กชาย
ประวีร์ลุนาบุตร010110111100111000110010100011000100110001010100101000011011
87
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
19
เด็กชาย
ธนากรพลสมัคร010110110101100011110001000000000100100011010000000000000000
88
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
110
เด็กชาย
นววิช
เย้ยรัมย์
010111111101100000110000100100000111101000010100110100011111
89
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
111
เด็กชาย
อัษฎาวุธสร้อยจิตเด็กพิเศษ010000110000000000010000000100000010100000000110000000000000
90
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
112
เด็กชาย
ยศคล
มิตรเจริญ
010011000100100000110001100100000011101000000100110000000010
91
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
113
เด็กชาย
ศรัณยภัทรต้นเขียวเด็กพิเศษ000010011000000000000010100100100001100000000011000000000000
92
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
114
เด็กชาย
กรวิชญ์
ยอดสุรินทร์
เด็กพิเศษ010000010001000000010001000000000000110000000000000100000000
93
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
115
เด็กชาย
พรเทพ
เพ็ชรน้อย
010010010100101010100011100010010101110001010100101000011000
94
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
116
เด็กหญิง
มุทิตา
ปาปะสังข์
010111110101111011111111110011111001101010000110000100100000
95
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
117
เด็กหญิง
ณัฏฐณิชางอยภูธร010111011101101011111011100101101101111001000100010100001101
96
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
118
เด็กหญิง
พิมพ์ตะวัน
ศาลางาม010110011101111010110001100000100100110011010101011000010010
97
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
119
เด็กหญิง
สุภัทราทุมทอง010011110100111000110001100100100101110000010100101000000000
98
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
120
เด็กหญิง
อาลิษาผิวทวี010010110001100000010010100000000000000000000000000000000000
99
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
121
เด็กหญิง
แพทองทิพย์
หอมหวล010011111101111011111011101101001111101000000100110000001011
100
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี 1
122
เด็กหญิง
ปาลิตา
เรือนน้อย
010111111101101011110001100110010101100000000100010000010010
Loading...