ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
explanationsclasstype
optional
nameitem_ordershowiflabelchoice1choice2choice3choice4choice5choice6choice7choice8choice9choice10choice11choice12value
2
FormR læser ikke denne kolonne. Den kan du bruge til at beskrive, hvad du gør den funktion, som indgår i denne række.

Du kan læse mere om kolonner her (https://formr.org/public/documentation#sample_survey_sheet).

Alle de funktioner, vi bruger her, kan du finde herinde: https://formr.org/documentation

note er til at skrive en stykke tekst til respondenten

Du kan ændre i tekststørrelsen ved at skrive # foran det første ord i hver nye linje. Jo flere ### foran ordet, jo mindre bliver teksten.

Du kan også lave skriften __fed__ ved at skrive `__fed__` og *kursivere* ved at skrive `*kursiv*`.

Hvis du vil indsætte et link skriver det ordet i [] og indsætter linket i () bagefter. Dvs. at hvis du lave et link til dr.dk på ordet dr, skal du skrive [dr](dr.dk)

noteinformation#### Hej studerende på *Surveymetoder i praksis*,
#### Her er en introduktion til at bruge surveyprogrammet formr.
#### Det er en god idé at åbne [skabelonen](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0M7yD0MAO2vlQol11JxiU9-y1c68KXA-COegCk2Mrs/edit#gid=1611481919) i googlesheets, så du kan se, hvad der ligger bag surveyet. Lav en kopi af skabelonen, åben den og brug den som skabelon til dit eget survey fremover.
#### Klik på __næste side__ for at komme i gang.
#### Mvh,
#### Jonas og Kim
3
submit skifter side.
Under name skal du give dette item et unikt navn. Det er oplagt at kalde den side1, den næste side2 osv.
Under label skal du skrive, hvad der skal stå i boksen, som man skal klikke på.
submitside1Næste side
4
noteintroduktionstekst2### Først bedes du svare på en række spørgsmål om dig selv
5
text er et simpelt tekstfelt. textby## text
Hvilken by bor du i?
6
textarea er det samme, men bare med plads til mere tekstbig-textareatextareahvorfor_by## textarea
Hvorfor bor du der?
7
number giver mulighed for at angive et tal. I kolonnen 'type' skal man altid specificere hvilke tal man kan vælge imellem. Her skal man følge denne model:
`number minimum,maximum,step`
hvor `step` er den mindste enhed. Det sættes automatisk til 1, hvis du ikke ændrer noget.

Det vil sige, hvis respondenten skal vælge et helt tal mellem 1 og 120, skal man skrive: 'number 0,120,1'
number 0,120,1alder### number 0,120,1
Hvor gammel er du?
8
mc er et multiple choice-spørgsmål, hvor man kan vælge mellem flere forskellige svar. Her står svarene i forlængelse af hinanden.
du skriver svarmulighederne ud fra 'choice1', 'choice2' ... osv.
mcmc_uddannelse### mc
Hvad er din højest fuldførte uddannelse?
Folkeskole
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse
9
`select` er en anden måde at lave et multiple choice-spørgsmål.
Det er smart, hvis der er mange valg at vælge imellem. Her kan man vælge svarene ved at scrolle mellem dem.
select_oneuddannelse### select
Hvad er din højest fuldførte uddannelse
Folkeskole
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse
10
mc_button er en tredje måde at bruge 'mc', denne gang med en knap. Det er de færreste tilfælde, hvor det er en god idé.
Hvis du skriver `*` i kolonne 'optional', kan respondenten springe over spørgsmålet uden at svare på det. Hvis der ikke står '*' i optional, skal respondenten svare på det.
mc_button*btn_uddannelse### mc_button
Hvad er din højest fuldførte uddannelse?
Folkeskole
Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse
11
mc_multiple får man mulighed for at svare flere ting på én gang.
Det er godt at bruge, hvis det ene svar ikke udelukker det andet.
Læg også mærke til, at man nu kan svare 'Ved ikke'
mc_multiplemc_multiple### mc
Hvilket transportmiddel bruger du til at komme ud på RUC?
BusCykelTogFlyGåbenVed ikke
12
range_ticks giver mulighed for at vælge på en slider mellem to poler, f.eks. 'Meget enig- 'Meget uenig'.
Ligesom med 'number' skal man specificere, hvad de to poler er og hvad hvert 'step' er.
Dvs. at hvis det går fra 'Meget enig' til 'Meget uenig' er det passende med 1,5,1 (1=Meget enig, 2=Enig, 3=Hverken enig eller uenig, 4=Uenig, 5=Meget uenig)
range_ticks 1,5,1slider_liste### range_ticks 1,5,1
Hvor enig er du i, at RUC er et godt universitet?
Meget enigMeget uenig
13
submitside2Næste side
14
Nu skal vi lave et spørgsmålsbatteri, dvs. en række spørgsmål, der berører samme tema og har de samme svarkategorier. Først skal vi lave en overordnet introtekst til spørgsmålsbatteriet vha. note.notenotenoteoekonomi### Her er en række forskellige udsagn, der omhandler din økonomi. Angiv venligst hvor enig eller uenig du er i, at forholdet gælder for dig.
15
Derefter skal vi lave svarkategorierne vha. 'mc_heading'
Under 'class' kan vi specificere, hvor langt der skal være mellem svarkategorierne samt størrelsen på dem.
Derudover skal vi randomisere den rækkefølge de optræder i. Det gør vi ved at give dem det samme tal under 'item_order'.
Da overskriften altid skal stå øverst, får den tallet 15 (fordi det er den række, vi er på). Men de næste fire spørgsmål skal randomiseres og derfor får de alle tallet 16.
mc_width70 label65
mc_headingoekonomiheading15Meget enigEnigHverken enig eller uenigUenig Meget uenig
16
Fordi vi allerede har svarkategorierne over hele batteriet, gør vi svarkategorierne for hvert spørgsmål usynlige ved at starte med at skrive 'hide_label' i kolonnen 'class'
hide_label mc_width70 label_65
mcoekonomi_116Med min nuværende SU kan jeg leve en komfortabel tilværelseMeget enigEnigHverken enig eller uenigUenig Meget uenig
17
hide_label mc_width70 label_65
mcoekonomi_216Med mine nuværende SU har jeg ikke råd til mere end det allermest nødvendigeMeget enigEnigHverken enig eller uenigUenig Meget uenig
18
hide_label mc_width70 label_65
mcoekonomi_316Jeg har penge nok til at forsørge mig selv (og min familie)Meget enigEnigHverken enig eller uenigUenig Meget uenig
19
hide_label mc_width70 label_65
mcoekonomi_416Det er svært for mig at leve på min nuværende økonomiMeget enigEnigHverken enig eller uenigUenig Meget uenig
20
submitside3Næste side
21
Videre til randomiseringnoteAfslutning### Flot! Nu skulle du gerne kunne gå i gang med at lave dit eget survey. Men hvis du vil lære at randomisere, skal du gå videre til næste side.
22
submitside4Næste side
23
noteinformation_2### Nogle gange vil man gerne randomisere, hvad folk bliver udsat for i surveys.

### Det er bl.a. for at teste, om forskellige typer af tekst, spørgsmål, billeder etc. har indflydelse på, hvad man svarer i surveyet - som du lærte om på session 5 om surveyeksperimenter.

### Du er nu blevet tildelt et tilfældigt tal mellem 0 og 1. Hvis du trykker 'Næste side', vil du blive sendt til én af to sider.
24
random bruges til at generere et tilfældigt tal, som tildeles hver respondent. Random følger denne model: random minimum,maximum. Det vil sige, at hvis du vil generere et tilfældigt tal mellem 0 og 1, skal du skrive 'random 0,1'. Man kan også tilfældigt generere et tilfældigt tal mellem 0, 1, 2, og 3. Så skal man skrive 'random 0,3' osv.random 0,1ran_group
25
Vi skifter side igen.submitside5Næste side
26
De respondenter, der fik tildelt tallet 0, ser den her side. Det skal man specificere i kolonnen 'showif'. Derfor skriver vi 'ran_group == 0'notehoejt_talran_group == 0### Overvej, om der bor mere eller mindre end __100.000__ mennesker på Mors.
### Tænk over det, lad vær med at google det og afgiv dit svar på næste side.
27
Vi laver en anden side til dem, der får tallet 1.submitside6Næste side
28
De respondenter, der fik tildelt tallet 1, ser den her side. Det skal man specificere i kolonnen 'showif'. Derfor skriver vi 'ran_group == 1'notelavt_talran_group == 1### Overvej, om der bor mere eller mindre end __1.000__ mennesker på Mors.
### Tænk over det, lad vær med at google det og afgiv dit svar på næste side.
29
submitside7Næste side
30
Nu skal du afgive svar.
Meningen med dette eksperiment er at demonstrere det, man kalder 'anchoring'. Det betyder, at (tilfældige) tal og informationer, der optræder i valgsituationer, kan påvirke vores besvarelser, selvom de ikke burde. Her bliver nogle af jer opfordret til at tænke på et højt tal [>< 100.000 indbyggere], mens resten tænker på et lavt tal [>< 1000 indbyggere]. Forventningen er, at den første gruppe i gennemsnit gætter højere, mens den anden gruppe i gennemsnit gætter lavere.
textmors### Hvor mange mennesker bor på Mors?

31
FærdigsubmitsubmitFærdig
32
33