แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องจักรความร้อน (การตอบกลับ) : s2