ทดสอบวิชาการระหว่างเรียน ม.3 - ม.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่
ชื่อ นามสกุลชั้น
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
2
1ภูมิภุช ถาวรม.31314
3
2ณภษร จงกลม.335
4
3
ภูมิ ประกอบกิจวิริยะ
ม.313
5
4
ณัฐพล จันทร์เขียว
ม.358
6
5จตุพล พึ่งผลม.367
7
6
นนทพัทธ์ แสงอรุณ
ม.312.5
8
7
นันทวัฒน์ วรังษี
ม.3812
9
8
ณธเดช เตชชินสิริกุล
ม.305
10
9
กิตติพงศ์ ศรีหาพรม
ม.329
11
10
ณัฐพล ทะยอมใหม่
ม.31015
12
11
พรพิพัฒน์ จันทร์ดี
ม.347
13
12
ครรชิตพ ชุ่มกลาง
ม.327
14
13
ฉัตริน ผิวรัตน์
ม.3810
15
14ศิวนาค จานแสนม.315
16
15
ถิรวัฒน์ วิเศษสุมน
ม.3812
17
16
ปรัชญา พิมพ์สอน
ม.334
18
17
ณัฐพงศ์ แสงรัตน์
ม.315
19
18
ศตายู อิ่มกลมไมตรี
ม.3313
20
19กรวุฒิ ลาภวงศ์ม.31013
21
20เดชาธร บุญสุขม.348
22
21
ณัฐวัฒน์ ขันนาค
ม.31415
23
22
พลากร พงษ์คุณากร
ม.3411
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
เลขที่
ม.4ชั้น
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
38
1ณัฐนันท์ เทศนาม.414
39
2
ธีรภัทร ถือวุฒิ
ม.402
40
3ธนินธร อภิญม.4511
41
4ชนาธิป โพธิกุลม.403
42
5
ณัฐภาคย์ บุญช่วย
ม.44
43
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
ม.4510
44
7
สุประวิตร มากท่า
ม.41115
45
8อธิบดี อุทัยม.4911
46
9
ธีววัฒน์ บุญภูมิ
ม.454
47
10
ปิยพัฒน์ สุขเกษม
ม.4
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu