ALL - Variabel specifikation - 2019-06-04 / RCC React 4.4.0
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
VariabelnamnKortnamnLabelDatatypListvärdenInfotextObligatoriskSynlig för/rättigheterBeteendeValideringKommentar
2
TumörtumorVärdedomänSe tumörpanel specifikation i NORR-1326Se tumörpanel specifikation i NORR-1326Se tumörpanel specifikation i NORR-1326Se tumörpanel specifikation i NORR-1326Värdedomänsterm mot tumör-tabellen i cancerregistret.
3
A_LKFa_lkfLKF-kodText(6)Monitor [s] & Inrapportör [h]if a_lkf == null -> a_lkf = _LKF onload
4
A_InitieradAvainitieratavInitierat avText(40)Monitor [i] & Inrapportör [s]if ainitieradav == null -> ainitieradav = inca.form.env._INREPNAME onload
5
A_Inrappa_inrappInrapportörText(40)Monitor [i] & Inrapportör [h]if Inrapportör && if inca.errand.action == Alla åtgärder -> a_inrapp = inca.user.firstName + " " + inca.user.lastName
6
A_InrappEnha_inrappenhInrapporterande enhetText(250)Monitor [i] & Inrapportör [h]if inrapportör -> (a_inrappenh = inca.user.position.fullNameWithCode onload) else if monitor -> (a_inrappenh = inca.errand.receiver)
7
A_RappData_rappdatRapporteringsdatumDATUM(åååå-mm-dd)if Inrapportör && a_rappdat == Null && inca.errand.action == Klar, sänd till RCC -> a_rappdat = inca.serverDate
if Monitor && a_rappdat == Null && inca.errand.action == Klar -> a_rappdat = inca.serverDate
>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
8
A_Lakarea_lakareAnmälades läkares namn (om annan än ansvarig läkare som inrapportör)Text(50)
9
A_Sjukhusa_sjukhusSjukhuskodText(6)Monitor [i] & Inrapportör [h]if inrapportör -> (a_sjukhus == inca.user.position.fullNameWithCode onload) else if monitor -> (a_sjukhus = inca.errand.receiver)
10
A_Klinika_klinikKlinikkodText(3)NejMonitor [i] & Inrapportör [h]if inrapportör -> (a_klinik = inca.user.position.fullNameWithCode onload) else if monitor -> (a_klinik = inca.errand.receiver)
11
A_MonKoma_monkomMonitors kommentarText(400)NejMonitor [i] & Inrapportör [h]
12
A_InrappKomA_InrappKomInrapportörs kommentarText(999)Nej
13
AkompAkompVar god markera om inrapporteringen avser kompletteringKryssrutaNejif Akomp = true ---> Alla variabler = nej på obligatoriet
14
Container: Diagnos
15
A_DiaData_diadatDiagnosdatumDATUM(åååå-mm-dd)>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
16
A_Aldera_alderÅlder vid diagnosHeltalMonitor [s] & Inrapportör [s]if a_diadat != null --> a_alder == (patientens pnr - dagens datum)
17
A_FirstVisita_firstvisitDatum för första besök på specialistklinikDATUM(åååå-mm-dd)Inläggning slutenvård eller ny besök specialistmottagning.>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
>= a_diadat - 1 månad
Fr.o.m. 2013-01-14
18
A_DiagMeta_diagmetDiagnosmaterialListaLym_Metod:
1=Kirurgisk biopsi
2=Mellannålbiopsi
3=Finnålspunktion
4=Exsudat/liquor

5=Benmärg
6=Blod
7=blod/benmärg (pre INCA)
8=Benmärgsbiopsi
9=Benmärgsaspirat
10=Klinik/radiologi
Val 1,2,3,4, 7, 8, 9 och 10 ej synliga onload.2012-08-13 - 7 värden gäller för historiska data i AML. Syns inte i nya inrapporteringar.
2014-04-22 - Val 1, 2, 3, 4 döljs.
2018-02-01 Val 8, 9 och 10 dolda.
19
A_PrepLabFria_preplabfriDiagnos lab/klinikText(100)
20
A_PrepLaba_preplabDiagnos lab/klinikkodText(5)
21
A_PrepNra_prepnrPreparatnummerText(15)
22
A_PrepAra_preparPreparat årText(4)if a_diadat != null --> a_prepar == året som sats i a_diadat
if a_prepar != null --> Monitor [s] & Inrapportör [s]
23
A_SnomedALLa_snomedallDiagnosListaALL_snomed: Se bilaga 1Val 200 och 220 ej synliga onload.
24
a_dia_snomeda_dia_snomedSNOMED kodListaNy lista: ALL_snomedkod: Se bilaga 2NejMonitor [s] & Inrapportör [s]Mappa värden i a_dia_snomed mot a_snomedall enligt bilaga 3.From. 2018-02-01
25
A_ImmTypa_immtypImmunfenotypningListaLym_ImmunTyn:
1=Flödescytometri
2=Immunhistokemi
4=Både flödescytometri och immunhistokemi
9=Ej utfört
26
Container: Tidigare SjukdomarTidigare cancerdiagnos inhämtas via cancerregistret.
27
A_CytBeh2a_cytbeh2Tidigare cytostatikabehandlingListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
fr.o.m 2012
28
A_StrBeh2a_strbeh2Tidigare strålbehandlingListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
29
A_TidHema_tidhemTidigare KÄND hematologisk sjukdomListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
30
A_TidAnnana_tidannanTidigare väsentlig sjukdom(ar)ListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
If a_tidannan == 1 --> a_hjartsjd | a_diabetes | a_njursjd | a_lungsjd | a_gastro | a_inflled | a_annankron måste vara true Från 2014-05-30
31
Multiselect: Tidigare väsentlig(a) sjukdom(ar)
32
A_HjartSjda_hjartsjdHjärt-kärlsjukdom, strokeKryssrutaNejif a_tidannan == 1 --> a_hjartsjd == Synlig
Flervalslista
Från 2014-05-30
33
A_Diabetesa_diabetesDiabetesKryssrutaNejif a_tidannan == 1 --> a_diabetes == Synlig
Flervalslista
Från 2014-05-30
34
A_NjurSjda_njursjdNjursjukdomKryssrutaNejif a_tidannan == 1 --> a_njursjd == Synlig
Flervalslista
Från 2014-05-30
35
A_LungSjda_lungsjdLungsjukdomKryssrutaNejif a_tidannan == 1 --> a_lungsjd == Synlig
Flervalslista
Från 2014-05-30
36
A_Gastroa_gastroGastrointetinal/ leversjukdomKryssrutaNejif a_tidannan == 1 --> a_gastro == Synlig
Flervalslista
Från 2014-05-30
37
A_InflLeda_inflledInflamatorisk led/systemsjukdomKryssrutaNejif a_tidannan == 1 --> a_inflled == Synlig
Flervalslista
Från 2014-05-30
38
A_Annankrona_annankronAnnan väsentlig kronisk sjkudomKryssrutaNejif a_tidannan == 1 --> a_annankron == Synlig
Flervalslista
Från 2014-05-30
39
Multiselect: Tidigare väsentlig(a) sjukdom(ar) SLUT
40
Container: Status vid diagnostillfälle
41
A_HBa_hbHb vid diagnos (g/l)Heltalif a_hb == decimaler --> Avrunda till närmsta heltalMin=10
Max=250
42
A_LPKa_lpkLPK (x 10^9/l i blod)Decimaltal(3.1)If a_lpk är heltal --> lägg till x,0 decimal.
if a_lkp har fler decimaler --> avrunda till en decimal
if a_lkp < a_neugran --> Visa valideringstext till höger om decimalfält.
Max=250
a_lpk > a_neugran
Valideringstext: "Antal Neutrofila granulocyter kan inte vara större än LPK värde!"
43
A_TPKa_tpkTPK (x 10^9/l)HeltalMax=9999
44
Container: Utredning av CNS sjukdom
45
A_CNSutredninga_cnsutredningUtförda undersökning(ar)ListaALL_CNSutredning:
1=Likvor
2=CT/MR
4=Likvor & CT/MR
9= Ej utförd
fr.o.m. 2013-01-14
46
A_CNSpavisada_cnspavisadCNS sjukdom påvisadListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
fr.o.m. 2013-01-14
47
A_CNSundersoka_cnsundersokCNS sjukdom påvisad med undersökning(ar)ListaALL_CNSundersok:
1=Likvor
2=CT/MR
3=Kliniska fynd
4=Likvor & CT/MR
5=Likvor & klin fynd
6=CT/MR & klin fynd
7= Likvor & CT/MR & klin fynd
if a_cnspavisad == 1 --> a_cnsundersok == Synligfr.o.m. 2013-01-14
48
A_Lpdatuma_lpdatumDatum för lumbalpunktionDATUM(åååå-mm-dd)Rapporteras om utförd upp till 14 dagar efter förfas/behandlingsstartif a_cnsutredning == 1|4 --> a_lpdatum == Synlig
>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
fr.o.m 2014-12-19
49
A_Bulkiga_bulkigBulkig sjukdomListaNejJaEjBedombart96 :
0=Nej
1=Ja
96= Ej bedömbart
Enskild körtel eller konglomerat av körtlar >10 cm eller lymfom i mediastinum >1/3 av thoraxdiametern i nivå Th5–Th6.
50
A_BioBanka_biobankProv till biobankListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
51
A_WhoStata_whostatUppskattat WHO-performance status vid diagnos-tillfälletListaAkutL_WhoStat :
0=Full daglig aktivitet
1=Uppegående
2=Sängliggande <50%
3=Sängliggande >50%
4=Helt sängliggande
98=Uppgift saknas
52
Container: Specifik utredning
53
A_GenAnaUtfa_genanautfGenetisk analys utfördListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_genanutf == 1 && a_utfcytog && a_fishutf && a_molkanalys == 0 --> Visa validerings text till höger om lista.Validerings text: "Är genetisk analys utförd? Du har markerad "Molekylära analyser utförda", "Fish", och "Cytogenetik utförd" som Nej."
54
A_UtfCytoGa_utfcytogCytogenetik utfördListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_genanutf == 1 --> a_utcytog == Synlig
55
A_FishUtfa_fishutfFISH utfördListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_genanutf == 1 --> a_fishutf == Synlig
56
A_MolkAnalysa_molkanalysMolekylära analyser utfördaListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_genanutf == 1 --> a_molkanalys == Synlig
57
A_CytGenAva_cytgenavGenetisk avvikelse påvisatsListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_genanutf == 1 --> a_cytgenav == Synlig
58
Sub-Container: Om ja, ange avvikelseif c_cytgenav == 1 --> Sub-Container: Om ja, ange avvikelse && Variabler == Synlig
59
Multiselect: Om ja, ange avvikelse
60
A_AvT411a_avt411t(4;11)KryssrutaNej
61
A_AvT922a_avt922t(9;22) eller Bcr/abl-fusionKryssrutaNej
62
A_AvAnnanA_avannanAnnanKryssrutaNejfr.o.m. 2013-01-14
63
Multiselect: Om ja, ange avvikelse SLUT
64
Container: Behandling
65
a_beh_forfasa_beh_forfasFörfas planerad vid diagnostillfälletListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_beh_forfas == 1 --> Validerings text synlig till höger om lista.Validerings text Kom ihåg att fylla i Behandlingsblankett.From. 2018-02-01
66
a_beh_forfasData_beh_forfasdatDatum för start av förfasDATUM(åååå-mm-dd)if a_beh_forfas == 1 --> a_beh_forfasdat == Synlig>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
>= a_diadat - 1 vecka
if a_lpdatum =! null -> a_beh_forfasdat <= a_lpdatum + 7 dagar
if a_lpdatum =! null -> a_beh_forfasdat >= a_lpdatum - 14 dagar
From. 2018-02-01
67
A_BehSyfCra_behsyfcrBehandling syftande till komplett remission planerad vid diagnos tillfället.ListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_behsyfcr == 1 --> Validerings text synlig till höger om lista.Validerings text Kom ihåg att fylla i Behandlingsblankett.
68
a_beh_behData_beh_behdatDatum för start av behandlingDATUM(åååå-mm-dd)if a_behsyfcr == 1 --> a_beh_behdat == Synlig>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
>= a_diadat
if a_beh_forfasDat != null -> a_beh_behdat >= a_beh_forfasDat
if a_lpdatum =! null -> a_beh_behdat <= a_lpdatum + 7 dagar
if a_lpdatum =! null -> a_beh_behdat >= a_lpdatum - 14 dagar
From. 2018-02-01
69
Container: Remitterat till Sjukhus/klinik Text under container namn:
"Anges bara om behandling kommer att ske på annat sjukhus/klinik än som rapporterat in anmälan."
70
A_RemSjhKoda_remsjhkodRemitterad till sjukhuskodText(6)NejMonitor [i] & Inrapportör [h]
71
A_RemKlinKoda_remklinkodRemitterad till klinikkodText(3)NejMonitor [i] & Inrapportör [h]
72
A_StopFUa_StopFUIngen fortsatt behandling/uppföljning.Kryssrutafr.o.m 2009
73
A_StopFUorsaka_StopFUorsakOrsak till ingen fortsatt behandling/uppföljning.Text(250)if a_StopFU == true --> a_StopFUorsak == Synligfr.o.m 2009
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...