แจ้งบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลากลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
เลขทะเบียนเครื่องปรับอากาศ
สถานที่(ห้องใด)เลือกรายการลงชื่อผู้แจ้งสถานะงบประมาณซ่อม
2
24/1/2018, 16:34:23ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตบ.ป.200/60ห้อง 527
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
ทินกร ชินวงศ์ดำเนินการแล้ว
3
24/1/2018, 16:35:34กลุ่มบริหารวิชาการบ.ป 91/47
สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
น้ำหยดศุภิศรา เสือทองดำเนินการแล้ว
4
24/1/2018, 16:36:43ห้องเรียนพิเศษ ญี่ปุ่น-ห้อง 145มีไอน้ำออกจากตัวเครื่องศุภิศรา เสือทองดำเนินการแล้ว
5
24/1/2018, 16:37:42
งานพัฒนาสื่อนวัฒกรรมเทคโนโลยี
บป 105/47ห้องคอมฯ 3ไฟลัดวงจรสุพรรษา ประมนต์ดำเนินการแล้ว
6
24/1/2018, 16:38:19ภาษาต่างประเทศ-ห้อง 331น้ำหยดชัฎฎาภรณ์ อินราดำเนินการแล้ว
7
26/1/2018, 15:44:38ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-ห้อง 144เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นอั๋น อ้วนดำเนินการแล้ว
8
2/2/2018, 15:46:23บริหารทั่วไป-สำนักงานบริหารทั่วไปน้ำหยดอนุวัฒน์ ติ้งโหยบดำเนินการแล้ว
9
13/2/2018, 12:50:27งานห้องสมุดบป 64/44ห้องสมุดครู
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
10
13/2/2018, 14:08:53งานห้องสมุดบ.ป.65/44ห้องสมุดครูเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นนางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
11
13/2/2018, 14:10:15งานห้องสมุดบ.ป.69/44ห้องอ้างอิง
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
12
13/2/2018, 14:11:15งานห้องสมุดบ.ป.71/44ห้องเฉลิมพระเกีรยติ
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
13
13/2/2018, 14:12:23งานห้องสมุดบ.ป.72/44ห้องดิจิตตอล
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
14
13/2/2018, 14:13:13งานห้องสมุดบ.ป.73/44ห้องดิจิตตอล
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
15
13/2/2018, 14:14:45งานห้องสมุดบ.ป.75/44ห้องสมุดกลาง
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
16
13/2/2018, 14:15:59งานห้องสมุดบ.ป.76/44ห้องสมุดกลาง
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
17
13/2/2018, 14:17:33งานห้องสมุดบ.ป.77/44ห้องสมุดกลางเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นนางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
18
13/2/2018, 14:19:08งานห้องสมุดบ.ป.83/44ระหว่างทางเดิน
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นางวันดี แสงจันทร์ดำเนินการแล้ว
19
20/2/2018, 15:50:43งบประมาณบป.97/47ห้องงบประมาณน้ำหยดครบุณฑริกดำเนินการแล้ว
20
13/3/2018, 14:25:35โสตทัศนศึกษาตัวแรกขวามือห้องมุกดาหารเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
21
13/3/2018, 14:26:41โสตทัศนศึกษาตัวที่สองขวามือห้องมุกดาหารน้ำหยดพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
22
20/3/2018, 14:50:24ภาษาต่างประเทศไม่เลขทะเบียน321 และ 331
เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น และน้ำเย็น
กิตติพรดำเนินการแล้ว
23
21/3/2018, 12:03:52กลุ่มงานบริหารวิชาการบป 205/60144เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
24
21/3/2018, 12:05:06กลุ่มบริหารวิชาการบป 205/60144เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
25
22/3/2018, 13:05:17งานโสตฯทั้ง 7 เครื่องห้องประชุมโสน2ล้างเครื่องปรับอากาศพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
26
23/3/2018, 14:20:54บริหารงบประมาณบ.ป 98/47สำนักงานงบประมาณเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นบุณฑริก ไชยพุทธดำเนินการแล้ว
27
23/3/2018, 14:22:31บริหารงบประมาณบป 96/47ห้องการเงินเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นบุณฑริก ไชยพุทธดำเนินการแล้ว
28
23/3/2018, 15:34:08กลุ่มบริหารงานวิชาการบป 205/60144ล้างเครื่องปรับอากาศ
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
29
23/3/2018, 16:08:57กลุ่มบริหารงานวิชาการบป 206/60144ล้างเครื่องปรับอากาศ
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว
30
5/4/2018, 16:05:31วิชาการห้องโรเนียวห้องโรเนียวเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นนัฐพลดำเนินการแล้ว
31
16/5/2018, 12:18:05กลุ่มบริหารงานทั่วไปบป.109/58 บป.110/58 บป.107/56พยาบาล
ล้างเครื่องปรับอากาศ / เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
ครูมานิดา อภิชิตโสภา
ดำเนินการแล้ว
32
16/5/2018, 12:20:25งบประมาณบป.96/47ห้องงบประมาณเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นครูบุณฑริก ไชยพุทธดำเนินการแล้ว
33
18/5/2018, 9:16:53ภาษาต่างประเทศบป7/59341เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นพิชชากานต์ ถินต่ายดำเนินการแล้ว
34
22/5/2018, 12:17:48สนับสนุนตัวซ้ายมือแรกจากประตูทางเข้าห้องโสน 2เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นพิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
35
22/5/2018, 12:20:29สนับสนุนตัวที่ 2 ซ้ายมือจากหน้าเวทีหอประชุมอาคาร 45 ปี
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
พิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
36
22/5/2018, 12:22:26สนับสนุน
ตัวแรกสุดซ้ายมือจากประตูทางเข้า
หอประชุมอาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็น เหมือนมีซากสัตว์ตาย
พิมพ์ชนกดำเนินการแล้ว
37
23/5/2018, 11:21:50ภาษาต่างประเทศ
4เครื่องทั้งหมดในห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
341เครื่องไม่ติด และไม่มีความเย็นพิชชากานต์ดำเนินการแล้ว
38
28/5/2018, 12:56:29
ศูนย์พัฒนาสื่อและนวัตกรรม (ห้องคอมพิวเตอร์)
บป211/60 บป212/60 บป213/60 บป10/41 บป8/41 บป103/47 บป104/47 บป105/47 บป106/47 บป4/59 บป5/59 บป12/41
ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3
ล้างเครื่องปรับอากาศ
นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ดำเนินการแล้ว
39
31/5/2018, 12:56:41
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
บป200/60 ,201/605เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นอรธิราดำเนินการแล้ว
40
4/6/2018, 11:18:48ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเครื่องติดหน้ากระดาน146
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
พิชชากานต์ดำเนินการแล้ว
41
25/6/2018, 9:44:32คอมพิวเตอร์บป 4/59ห้องเซิร์ฟเวอร์น้ำหยดนายณรัช มีนมณีดำเนินการแล้ว
42
7/7/2018, 13:02:10บริหารงานบุคคล-หัวหน้าระดับล้างเครื่องปรับอากาศสุรนารถดำเนินการแล้ว
43
7/7/2018, 13:02:51บริหารงานบุคคล-ห้องรับรองเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นสุรนารถดำเนินการแล้ว
44
45
19/7/2018, 10:05:34ภาษาต่างประเทศ
ไม่มีเลขทะเบียน (เครื่องที่อยู่ใกล้คอมพิวเตอร์)
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ชั้น 2 (ห้อง 331)
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
จิราภา แก้วพุฒตาลดำเนินการแล้ว
46
23/7/2018, 12:17:04บริหารงานบุคคล100/47สำนักงานบริหารบุคคล
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
เอกพงษ์ พิณสุวรรณดำเนินการแล้ว฿2,600.00
47
26/7/2018, 10:12:21ภาษาไทยบป. 139/47ห้องพักครูภาษาไทย 226คัทเอ้าท์เด้ง แอร์ใช้งานไม่ได้ครูสมพรดำเนินการแล้ว฿11,000.00
48
31/7/2018, 11:23:20นโยบายและแผน-สำนักงานนโยบายและแผนเครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นครูโยศิตา สมางชัยดำเนินการแล้ว฿4,500.00
49
31/7/2018, 11:38:42สังคมฯ-ห้องศูนย์อาเซ๊ยนน้ำหยด
ครูสัมประสิทธ์ สินเจริญ
ดำเนินการแล้ว฿2,600.00
50
5/8/2018, 19:20:26งานประชาสัมพันธ์บป 142/47ห้องประชาสัมพันธ์น้ำหยด
นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง
ดำเนินการแล้ว฿800.00
51
8/8/2018, 9:45:44
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่มีเลขทะเบียนเครื่องปรับอากาศ
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ห้อง 331)
น้ำหยด, คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้ไม่ได้
นายเสฎฐวุฒิ ศักยเศกสกุล
ดำเนินการแล้ว฿400.00
52
15/8/2018, 12:15:09สังคมศึกษาบป 185/51 และ 186/51 336
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ
ดำเนินการแล้ว
53
15/8/2018, 12:16:10สังคม185/51 และ 186/51336
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
สัมประสิทธิ์ สินเจริญ
ดำเนินการแล้ว฿600.00
54
17/8/2018, 14:09:40งานประชาสัมพันธ์บป 139/47
ห้องนอนครูเวร (ที่ประชาสัมพันธ์)
ล้างเครื่องปรับอากาศ
นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง
ดำเนินการแล้ว฿800.00
55
20/8/2018, 9:20:22
กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​
ไม่มีเลขทะเบียน​เครื่องปรับอากาศ​
ห้องพักครูกลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​
น้ำหยด
นายเสฎฐวุฒิ ศักยเศกสกุล
ดำเนินการแล้ว฿300.00
56
21/8/2018, 9:37:43ศูนย์คอมพิวเตอร์บ.ป. 12/41ห้องพักครูคอมเสียงลูกปืนดัง
ครูไตรรงค์ ชัฎอนันต์
ดำเนินการแล้ว฿400.00
57
7/9/2018, 12:03:05ศูนย์คอมพิวเตอร์บป8/41 บป10/41
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2
บป8/41 เปิดติดแต่ไม่เย็น บป10/41เปิดแล้วสักพักสวิสดีดกลับ
ครูชัยวัฒน์ดำเนินการแล้ว
58
11/9/2018, 12:08:22การงานอาชีพฯบ.ป.217/60ศูนย์การงานฯล้างเครื่องปรับอากาศน.ส. ศรวณีย์ มณีศรีดำเนินการแล้ว
59
2/10/2018, 9:50:32กลุ่มบริหารวิชาการบ.ป 82/55
ห้องวิชาการ (ห้องพักครูโครงการห้องเรียนพิเศษ)
ไฟเข้าที่ตัวควบคุม แต่เครื่องไม่ทำงาน ไม่มีลมแอร์
นางอรธิรา คีรีเอกสถิต
ดำเนินการแล้ว
60
2/10/2018, 10:26:16กลุ่มบริหารวิชาการบ.ป.91/47ห้องกลุ่มบริหารวิชาการน้ำหยด
นางอรธิรา คีรีเอกสถิต
ดำเนินการแล้ว
61
10/10/2018, 10:26:30สังคมศึกษา186/51336
สวิทช์แอร์ เปิด - ปิด ตัดไฟ เมื่อทำการเปิดใช้งาน
นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ
รับทราบรอดำเนินการ
62
11/10/2018, 12:16:45ประชาสัมพันธ์บ.ป. 142/47ห้องประชาสัมพันธ์น้ำหยด
นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง
ดำเนินการแล้ว
63
1/11/2018, 9:23:08
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
บป 205/60 และ บป206/60144เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
นายอรรถวิท แก้ววิจิตร
ดำเนินการแล้ว1400
64
9/11/2018, 10:04:40ภาษาต่างประเทศ-ห้อง 321
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
ชัชชฎาภร อินราดำเนินการแล้ว
65
9/11/2018, 10:04:45ภาษาต่างประเทศ-ห้อง 321
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
ชัชชฎาภร อินราดำเนินการแล้ว
66
9/11/2018, 10:06:39ภาษาต่างประเทศ-341
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
ชัชชฎาภร อินราดำเนินการแล้ว
67
9/11/2018, 13:48:39ภาษาต่างประเทศ-331เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็นชัชชฎาภร อินราดำเนินการแล้ว
68
12/11/2018, 11:53:42กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์บ.ป.1/48529คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานครูรวินันท์รับทราบรอดำเนินการ
69
12/11/2018, 11:54:37วิทยาศาสตร์บ.ป.2/48529ล้างเครื่องปรับอากาศครูรวินันท์รับทราบรอดำเนินการ
70
12/11/2018, 11:55:23วิทยาศาสตร์บ.ป.3/48529ล้างเครื่องปรับอากาศครูรวินันท์รับทราบรอดำเนินการ
71
12/11/2018, 11:55:57วิทยาศาสตร์บ.ป.4/48529ล้างเครื่องปรับอากาศครูรวินันท์รับทราบรอดำเนินการ
72
13/11/2018, 8:10:06
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน
-422
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
นวพร ว่องวัจนะ
73
13/11/2018, 10:05:57โครงการห้องเรียนพิเศษ-
อาคาร 1 ห้อง 141-146 ,อาคาร 3 ห้อง 315,อาคาร 4 ห้อง 422 และอาคาร 5 ห้อง 527
ล้างเครื่องปรับอากาศ
นางอรธิรา คีรีเอกสถิต
74
13/11/2018, 12:57:53ภาษาต่างประเทศบป.83/50 , บป.84/50518เครื่องปรับอากาศติดแต่ไม่เย็น
นางสาวสุมลมาลย์ โยธาพันธ์
75
14/11/2018, 16:14:40
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1696422เสีย
นางสาวสาวิตรี ประเสริฐพงษ์
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu