DANH SACH DU THI LIEN THONG TUAN 54 lien thong thi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Ngày thi9/29/20189/30/2018
2
Hình thực thi
GDGDGDGD
3
STTMASVHọTênLớpSHTKYHHHNCKH
4
170314Nguyễn Thị lêNhânD2T
C.1.1-7H00
5
1176377ĐỖANHC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
6
2176662Nguyễn VănCầmC3SCấm thi
7
3176379DƯƠNG NGỌCCHÁNHC3S
C.1.1-7H00
8
4176656Trần ThiệnCôngC3SCấm thi
9
5176514Nguyễn ÁnhDũngC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
10
6176371NGUYỄN VĂNDŨNGC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
11
7176390HUỲNH KIMDUYC3S
C.1.1-7H00
Cấm thi
12
8176370NGUYỄN QUANGĐÔNGC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
13
9176386NGUYỄN VĂNĐÔNGC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
14
10176385PHÙNG TẤNĐỨCC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
15
11176655Văn CôngHậuC3SCấm thi
16
12176657HUỳnh ThịHiềnC3SCấm thi
17
13176661Trương ThịHiềnC3SCấm thi
18
14176389VÕ THÀNHHOAC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
19
15176374NGUYỄN TRỌNGHỢIC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
20
16176381NGUYỄNLÂMC3S
C.1.1-7H00
21
17176551Nguyễn Lâm Tháic3s
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
22
18176378NGUYỄN THỊ KIMLIÊNC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
23
19176369NGUYỄN ĐĂNGLUẬNC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
24
20176367NGUYỄN THANHLỰCC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
25
21176660Trương ThịMậnC3SCấm thi
26
22176366ĐINH CÔNGMINHC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
27
23176375VÕ ĐỨCNHẬTC3S
C.1.1-7H00
28
24176373HUỲNH ĐỨCNINHC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
29
25176383HỒ DUYNINHC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
30
26176372ĐOÀN THẾPHÁPC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
31
27176382LÊ VĂNPHIC3S
C.1.1-7H00
D.1.1-13H00
32
28176534Nguyễn Trần QuỳnhTâmC3S
C.1.2-7H00
D.1.1-13H00
33
29176560Võ NgọcThànhC3S
C.1.2-7H00
Cấm thi
34
30176380ĐINH VĂNTHẮNGC3S
C.1.2-7H00
D.1.1-13H00
35
31176666NguyễnThịnhC3SCấm thi
36
32176376HUỲNH MINHTHỌC3S
C.1.2-7H00
D.1.1-13H00
37
33176667NGUYỄN QUANGThoạiC3SCấm thi
38
34176658NGUYỄN THỊ KIMThươngC3SCấm thi
39
35176384TRẦN KHẮCTIỆPC3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
40
36176664Chế ChíTọaC3SCấm thi
41
37176612Nguyễn VănTriềuC3SCấm thi
42
38176663Lê HùngTrungC3SCấm thi
43
39176659Nguyễn VănTuấnC3SCấm thi
44
40176388HUỲNH TẤNVĂNC3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
45
41176368TRẦN ĐÌNHVÂNC3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
46
42176387LÊ THANHC3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
47
43176311PHẠM THỊANHD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
48
44176272NGUYỄN THỊ TÂNÁNHD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
49
45176501Phạm ThịBaD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
50
46176237HỒ VĂNCÔNGD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
51
47176271PHẠM THỊ THUDANHD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
52
48176522Nguyễn Thi ÁiDiễmD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
53
49176310NGUYỄN THỊHẢID3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
54
50176279Cao ThịHạnhD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
55
51176317DƯƠNG THỊHẠNHD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
56
52176503Nguyễn Thị HồngHạnhD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
57
53176309TRẦN THỊHẬUD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
58
54176609Đinh ThịHẹnD3S
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
59
312176608Trần Thị ThuHiềnD3S
D.3.2-13H00
D.1.1-7H00
60
55176267HUỲNH NGUYỄN TIÊNHIỆPD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
61
56176318HUỲNH THỊHIỆPD3S
C.1.2-7H00
D.1.2-13H00
D.1.1-7H00
62
57176252VÕ THỊ THÚYHỒNGD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.1-7H00
63
58176298Hoàng Thị ThuHươngD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.1-7H00
64
59176245NGUYỄN THỊLANGD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.1-7H00
65
60176300LƯƠNG THỊD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.2.1-7H00
66
61176319NGUYỄN THỊLINHD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.1-7H00
67
62176268TRẦN THỊMẪND3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.1-7H00
68
63176294PHẠM THỊNGAD3S
C.1.3-7H00
69
64176246PHẠM THỊNGÂND3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
70
65176321NGUYỄN THỊNGÂND3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
71
66176275NGUYỄN THỊ THUNGỌCD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
72
67176553Đào vănNhânD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
73
68176314VÕ NGỌCNỮD3S
C.1.3-7H00
74
69176263NGUYỄN HOÀIPHƯƠNGD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
75
70176249HUỲNH THỊPHƯỢNGD3S
C.1.3-7H00
76
71176291ZƠ RÂMPIMD3S
C.1.3-7H00
77
72176240PƠ LOONGD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
78
73176247NGUYỄN THỊ THUSƯƠNGD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
79
74176529Lê Thị NgọcSươngD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
80
75176238TRẦN THỊ THANHTÂMD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
81
76176320PHAN THỊTÂYD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
82
77176269Trần Thị PhươngThảoD3S
C.1.3-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
83
78176555Cao ThịThảoD3S
C.2.1-7H00
D.1.3-13H00
D.1.2-7H00
84
79176303LƯƠNG THỊ XUÂNTHID3S
C.2.1-7H00
85
80176302PHAN THỊThùyD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.2-7H00
86
81176500Đoàn Thị ThuThủyD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.2-7H00
87
82176315NGUYỄN THỊTHƯD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.2-7H00
88
83176276PHẠM THỊTHƯƠNGD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.2-7H00
89
84176234LÊ THỊ THÙYTRANGD3S
C.2.1-7H00
90
85176285HOÀNG LÊ THÙYTRANGD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.2-7H00
91
86176312PHẠM THỊ VÂNTRANGD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.2-7H00
92
87176545Nguyễn Thị BíchTrâmD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.2-7H00
93
88176313HOÀNG THỊVINHD3SCấm thi
D.1.2-7H00
94
89176704NGUYỄN LƯONG NGỌCVYD3S
D.2.1-13H00
D.1.3-7H00
95
90176248PHẠM THỊXOAND3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.3-7H00
96
91176554Nguyễn Thị ÁnhXuânD3S
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.3-7H00
97
92176278HUỲNH THỊBÌNHD3T
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.3-7H00
98
93176242NGUYỄN THỊ THÚYCẨMD3T
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.3-7H00
99
94176244NGUYỄN VIẾTCHÂUD3T
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.3-7H00
100
95176281PHAN TRẦN VÂNCHÂUD3T
C.2.1-7H00
D.2.1-13H00
D.1.3-7H00
Loading...