Chi tiết về cấp độ Nguyên Soái Danh Dự
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CẤP ĐỘ HONORARY MARSHAL (NGUYÊN SOÁI DANH DỰ)
2
Điểm Marshal danh dự: Điểm tích lũy dựa trên thời gian chơi
3
- Cấp bậc cao nhất mới vượt quá mức cao nhất trong CF trước đó (tổng tư lệnh) Người chơi được tự động thăng chức lên Nguyên soái danh dự theo hệ thống khi đáp ứng tiêu chuẩn EXP cần thiết để thăng hạng
4
- Người chơi được thăng chức thành Nguyên soái danh dự với EXP (EP) trước đó, và việc thăng hạng là có thể bằng cách tích lũy một 'điểm marshal danh dự' riêng biệt
5
Thông tin
6
ž  Thêm cấp bậc cao nhất mới, 'Nguyên soái danh dự' làm cấp bậc cao hơn của Đại nguyên soái, cấp bậc cao nhất trước đó
7
ž  EXP yêu cầu được quyết định dựa trên 50% người chơi Arch Grand hàng đầu tại thời điểm hệ thống tương ứng ra mắt
8
Tên Cấp ĐộRank ImageEXP bắt buộc
9
Nguyên soái danh dự
( Đại Nguyên soái danh dự )
Cao hơn 110,000,000
10
11
12
Thay đổi cấp bậc cao nhất trước và sau khi áp dụng Nguyên soái danh dự (theo thứ tự giảm dần)
13
Trước đóSau khi cập nhật
14
(N/A)Honorary Marshal
15
Arch GrandArch Grand
16
The 1st MarshalThe 1st Marshal
17
The 2nd MarshalThe 2nd Marshal
18
The 3rd MarshalThe 3rd Marshal
19
MarshalMarshal
20
Khi hệ thống nguyên soái danh dự được cập nhật, đồng thời những người chơi marshal vĩ đại đáp ứng tiêu chuẩn EXP cần thiết sẽ tự động được thăng cấp lên Nguyên soái danh dự khi đăng nhập vào trò chơi.
21
22
HỆ THỐNG TĂNG CẤP
23
Phương pháp tăng cấp
24
- Không giống như các cấp bậc khác, người chơi không thể được thăng cấp lên Nguyên soái danh dự với EXP (EP) trước đó và việc thăng hạng chỉ có thể với các điểm riêng biệt được gọi là “Điểm Marshal danh dự”
25
- Marshal danh dự có thể được có được theo thời gian chơi, và '2' điểm mỗi giây có thể nhận được
26
Ví dụ : 70 điểm marshal danh dự được có được trên mỗi lần chơi 35s (2 * 35 = 70)
27
- Điểm marshal danh dự được tính hoàn toàn dựa trên thời gian chơi
28
- Người chơi có được điểm marshal danh dự theo thời gian chơi bất kể phân loại chế độ
29
- Số lượng điểm marshal danh dự mà người chơi có được giảm dần theo thời gian chơi
30
- Thời gian chơi, Điểm danh dự chỉ ra 'tỷ lệ reset thời gian'
31
- Bảng dưới đây được tạo ra dựa trên tiêu chuẩn rằng tổng cộng 7.200 điểm marshal danh dự được có được mỗi 1 giờ (2 điểm mỗi giây)
32
- Người chơi có thể có được Tối đa 70.560 điểm mỗi ngày (Tuy nhiên, khi tỷ lệ tiền thưởng được áp dụng thông qua các sự kiện, có thể vượt quá điểm yêu cầu tối đa hàng ngày)
33
Ví dụ: Sau khi thời gian thiết lập lại nhiệm vụ hàng ngày trôi qua, nó bắt đầu từ tỷ lệ reset thời gian 200% một lần nữa”
34
Thời gian chơiTỉ lệ chuyển đổi thời gianĐiểm thu đượcThời gian chơi trong gameTỉ lệ chuyển đổi thời gianĐiểm thu được
35
1 hour200%14.40013 hours5%360
36
2 hours200%14.40014 hours5%360
37
3 hours100%7.20015 hours5%360
38
4 hours100%7.20016 hours5%360
39
5 hours75%5.40017 hours5%360
40
6 hours75%5.40018 hours5%360
41
7 hours50%3.60019 hours5%360
42
8 hours50%3.60020 hours5%360
43
9 hours25%1.80021 hours5%360
44
10 hours25%1.80022 hours5%360
45
11 hours10%72023 hours5%360
46
12 hours10%72024 hours5%360
47
Điểm tối đa 1 ngày nhận được70.560
48
ž   Điểm Marshal danh dự 'Tỷ lệ thưởng' có thể được kiểm soát trong thời gian thực bởi nhóm hoạt động thông qua một giao diện riêng biệt
49
ž   Độ tăng trưởng của Honorary Marshals có thể được kiểm soát thông qua giao diện tương ứng.
50
ž   Tỷ lệ thưởng tương ứng có thể được thiết lập từ 1x (0% tiền thưởng) đến 5x (400% tiền thưởng)
51
52
Công thức tính điểm Marshal danh dự:
53
[ { ( A1 * B1 ) * C1 } + { ( A2 * B2 ) * C2 } + 뀉. ] *D
54
A = điểm marshal danh dự có được mỗi giây
55
B = Thời gian chơi (giây)
56
C = Tỷ lệ chuyển đổi thời gian
57
D = Tỷ lệ thưởng
58
Lưu ý trong trường hợp bỏ cuộc trong quá trình chơi
- Trường hợp bỏ cuộc ở giữa trò chơi, các điểm danh dự của nội dung mà người chơi vừa chơi có thể bị vô hiệu hóa
59
60
CẤP ĐỘ DANH DỰ
61
ž  Không giống như các cấp bậc khác, Nguyên soái danh dự có nhiều bước cấp bậc trong một cấp bậc
62
ž  Khi hệ thống tương ứng được mở lần đầu tiên, chỉ có tối đa 500 cấp được cung cấp
63
ž  Ngoài ra, cung cấp các cấp độ sau cấp độ 500 tùy thuộc vào tốc độ tăng cấp của người chơi sau đó
64
ž  Thực tế để mỗi lần tích lũy 25.000 điểm, có thể tăng 1 mức danh dự (ở tất cả các cấp)
65
ž  Mỗi khi một người chơi khoảng 104 phút mỗi ngày, có thể lên cấp 1
66
ž  Ngay cả khi một người chơi chơi trong 24 giờ mỗi ngày, phải mất khoảng 177 ngày để đạt đến cấp độ 500 (khoảng 6 tháng)
67
Tiêu chí tương ứng có thể được thiết lập khác nhau cho mỗi quốc gia
68
Cấp độ danh Dự1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100
69
Điểm cần thiết250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000
70
Cấp độ danh Dự101~110111~120121~130131~140141~150151~160161~170171~180181~190191~200
71
Điểm cần thiết250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000
72
Cấp độ danh Dự201~210211~220221~230231~240241~250251~260261~270271~280281~290291~300
73
Điểm cần thiết250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000
74
Cấp độ danh Dự301~310311~320321~330331~340341~350351~360361~370371~380381~390391~400
75
Điểm cần thiết250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000
76
Cấp độ danh Dự401~410411~420421~430431~440441~450451~460461~470471~480481~490491~500
77
Điểm cần thiết250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000
78
Tổng điểm cần thiết12.500.000
79
Lưu ý :
80
ž   Khi một người chơi đạt đến mức tối đa, người chơi không còn có thể có được điểm marshal danh dự (điểm còn lại cũng được đặt lại thành 0)
81
ž   Ví dụ: Khi đạt được 10% trong tình trạng 499 cấp độ và điểm marshal danh dự 95%, nó được áp dụng như 500 cấp độ & điểm marshal danh dự 0%
82
ž   Điểm marshal danh dự còn lại có thể tăng thêm sau khi lên cấp trong trường hợp không đạt đến mức tối đa:
83
ž   Ví dụ: Khi đạt được 10% trong tình trạng 55 cấp độ và điểm marshal danh dự 95%, nó được áp dụng như 56 cấp độ & điểm marshal danh dự 5%
84
85
KHUNG CẤP ĐỘ DANH DỰ
86
ž    Khung cấp độ danh dự đã được hiện thực hóa để thiết kế của nó có thể được nâng cấp dần theo các quy tắc như dưới đây
87
1) 1 sao vàng tăng trên mỗi đơn vị cấp 10
88
2) Lớp khung được nâng cấp trên mỗi đơn vị cấp 50
89
Cấp độ danh dự
90
91
92
Cấp độ danh dự1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100
93
KhungBạc 1Bạc 2
94
Sao Vàng1sao2sao3sao4sao5sao1sao2sao3sao4sao5sao
95
Cấp độ danh dự101~110111~120121~130131~140141~150151~160161~170171~180181~190191~200
96
KhungBạc 3Bạc 4
97
Sao Vàng1sao2sao3sao4sao5sao1sao2sao3sao4sao5sao
98
Cấp độ danh dự201~210211~220221~230231~240241~250251~260261~270271~280281~290291~300
99
KhungBạc 5Vàng1
100
Sao Vàng1sao2sao3sao4sao5sao1sao2sao3sao4sao5sao