251227_Data School_2559_590811_ข้อมูลไม่สมบูรณ์.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJ
1
รหัสเขตชื่อเขตMIS CodeMOE CodeSchool NameCCAATTขนาดเล็กขยายโอกาสดีตำบลประชารัฐ
ศึกษาพิเศษ
ครูรวม
(2558)
ห้อง อ.3ขวบห้อง อ.1ห้อง อ.2ห้อง ป.1ห้อง ป.2ห้อง ป.3ห้อง ป.4ห้อง ป.5ห้อง ป.6ห้อง ม.1ห้อง ม.2ห้อง ม.3ห้อง ม.4ห้อง ม.5ห้อง ม.6ห้อง เทียบเท่า ม.4ห้อง เทียบเท่า ม.5ห้อง เทียบเท่า ม.6ห้องรวม
(2558)
รวมอ.3 ขวบรวมอ.1รวมอ.2รวมก่อนประถมรวมป.1รวมป.2รวมป.3รวมป.4รวมป.5รวมป.6รวมประถมรวมอ.1 อ.2 ประถมรวมม.1รวมม.2รวมม.3รวมม.ต้นรวมม.4รวมม.5รวมม.6รวมปวช.1รวมปวช.2รวมปวช.3รวมม.ปลายและเทียบเท่ารวมทั้งหมดไม่มีข้อมูลใดๆ เลยอนุบาลไม่มีห้อง แต่มีนักเรียนอนุบาลมีห้อง แต่ไม่มีนักเรียนประถมไม่มีห้อง แต่มีนักเรียนประถมมีห้อง แต่ไม่มีนักเรียนมัธยมไม่มีห้อง แต่มีนักเรียนมัธยมมีห้อง แต่ไม่มีนักเรียน
2
15010000สพป.อ่างทอง150100051015670013วัดสุวรรณ150106ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
3
15010000สพป.อ่างทอง150100531015670045
วัดเกตุ(ประชารัฐอุปถัมภ์)
150303ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
4
15010000สพป.อ่างทอง150101531015670136วัดไผ่แหลม150702ขนาดเล็ก20000000000000000000000000000000000000000000ใช่
5
17010000สพป.สิงห์บุรี170100281017610055วัดโพธิ์รัตนาราม170203ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
30000000000000000000000000000000000000000000
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน รอยุบในปีการศึกษา 2560
6
17010000สพป.สิงห์บุรี170100511017610059วัดน้อยนางหงษ์170201ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
30000000000000000000000000000000000000000000
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน รอยุบในปีการศึกษา 2560
7
17010000สพป.สิงห์บุรี170100961017610098วัดกระโจม170604ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
10000000000000000000000000000000000000000000
นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
8
17010000สพป.สิงห์บุรี170101161017610105วัดกำแพง170606ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
00000000000000000000000000000000000000000000
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน รอยุบในปีการศึกษา 2560
9
18010000สพป.เชียงใหม่180100861018090117
ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)
180406ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่ใช่
10
23010000สพป.ตราด230100541023150049
ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย
230301ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
11
26010000สพป.นครนายก260101221026170126วัดบางนางเล็ก260408ขนาดเล็ก20011111100000000006000000000000000000000000ใช่ใช่
12
30030000
สพป.นครราชสีมา เขต 3
300301371030200718โพธิ์ทองวิทยา301401ขนาดเล็ก30000000000000000000000000000000000000000000ใช่
13
30070000
สพป.นครราชสีมา เขต 7
300700891030200839นิคมสร้างตนเองพิมาย 1301508ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน2ปี กศ.แล้ว และครูไปช่วยราชการ ร.ร.อื่นแล้ว
14
30040000
สพป.นครราชสีมา เขต 4
300400061030201035บ้านนาตะโครก301803ขนาดเล็ก256020000111110000000005000000000000000000000000ใช่
15
33030000สพป.ศรีสะเกษ เขต 3330300831033530322บ้านบก(ประชาสามัคคี)330509ขนาดเล็ก20000000000000000000000000000000000000000000ใช่
16
33040000สพป.ศรีสะเกษ เขต 4330401761033530693
บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา
331406ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
17
34010000
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
340100421034710063[340112ขนาดเล็ก20111110110000000007000000000000000000000000ใช่ใช่
18
34010000
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
340101411034710239บ้านวังถ้ำ340405ขนาดเล็ก30000000110000000002000000000000000000000000ใช่
19
34050000
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
340501901034710532บ้านดอนงัว341008ขนาดเล็ก10000011100000000003000000000000000000000000ใช่
20
11020000
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
110200141011570090วัดสุคันธาวาส110201120101121210000000009000034232326243416416400000000000164ใช่
21
34050000
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
340502021034710541บ้านกรุงเจริญ341005ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
22
34010000
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
340101791034710715บ้านหนองผำ341411ขนาดเล็ก20000000000000000000000000000000000000000000ใช่
23
34010000
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
340102251034710971
บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)
342403ขนาดเล็ก00000000100000000001000000000000000000000000ใช่
24
35020000สพป.ยโสธร เขต 2350200351035430079บ้านเอราวัณ350301ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
25
36010000สพป.ชัยภูมิ เขต 1360100831036100024บ้านหนองโง้ง360110ขนาดเล็ก10111001110000000006000000000000000000000000ใช่ใช่
26
36010000สพป.ชัยภูมิ เขต 1360100581036100079บ้านเสี้ยวใหญ่360108ขนาดเล็ก30000001100000000002000000000000000000000000ใช่
27
36010000สพป.ชัยภูมิ เขต 1360100651036100094บ้านโนนแดง360118ขนาดเล็ก30000000000000000000000000000000000000000000ใช่
28
36030000สพป.ชัยภูมิ เขต 3360300971036100266
บ้านดอนกอก สาขาบ้านห้วยทับนาย
360804ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
29
37010000สพป.อำนาจเจริญ370100441037750009บ้านยางคำ370109ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ไม่มีครู รอยุบ
30
37010000สพป.อำนาจเจริญ370102531037750257บ้านนาดี370705ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ไม่มีครู รอยุบ
31
39020000
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
390200431039760117บ้านห้วยนาหลวง390210ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
32
40010000สพป.ขอนแก่น เขต 1400100801040050074อานันทนวิทยา400107ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000รอยุบ
33
40010000สพป.ขอนแก่น เขต 1400101131040050117บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง400102ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000รอยุบ
34
40050000สพป.ขอนแก่น เขต 5400501211040050285บ้านโนนแหลมทอง400506ขนาดเล็ก40000011110000000004000000000000000000000000ใช่
35
40030000สพป.ขอนแก่น เขต 3400300671040050758บ้านป่าไม้งาม401303ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
36
40030000สพป.ขอนแก่น เขต 3400301821040050910บ้านขาม401501ขนาดเล็ก00001011000000000003000000000000000000000000ใช่
37
40010000สพป.ขอนแก่น เขต 1400101751040051087
พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
400203ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
38
41020000สพป.อุดรธานี เขต 2410201131041680461บ้านคำปลากั้ง410907ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
39
42010000สพป.เลย เขต 1420100571042520004บ้านปากภูขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
40
42010000สพป.เลย เขต 1420100641042520021บ้านนาม่วง420113ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
41
42010000สพป.เลย เขต 1420100341042520026บ้านบง420108ขนาดเล็ก30000000000000000000000000000000000000000000ใช่
42
42010000สพป.เลย เขต 1420100481042520039บ้านนาน้ำมัน420110ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
43
42030000สพป.เลย เขต 3420102091042520182บ้านห้วยไผ่420506ขนาดเล็ก40001110010000000004000000000000000000000000ใช่
44
42010000สพป.เลย เขต 1420101021042520209บ้านใหม่ตาแสง420303ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
45
42030000สพป.เลย เขต 3420102191042520376บ้านหนองสิม420604ขนาดเล็ก10000010000000000001000000000000000000000000ใช่
46
43010000สพป.หนองคาย เขต 1430100301043660009จอมมณี430102ขนาดเล็ก40000000000000000000000000000000000000000000ใช่
47
43010000สพป.หนองคาย เขต 1430100601043660163ปากมาง430203ขนาดเล็ก40001111110000000006000000000000000000000000ใช่
48
43020000สพป.หนองคาย เขต 2430200401043660270บ้านผือ สาขา คำอินแปลง430521ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
49
43020000สพป.หนองคาย เขต 2430200431043660271
บ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง
430513ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
50
44030000สพป.มหาสารคาม เขต 3440102401044410218บ้านท่ากระเสริม440508ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
51
45020000สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2450200591045450077บ้านดอนดู่เหล่าเสือ450203ขนาดเล็ก40000000110000000002000000000000000000000000ใช่
52
45030000สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3450300021045450367บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน450710ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
53
45020000สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2450202841045450588บ้านกอก451402ขนาดเล็ก20000000110000000002000000000000000000000000ใช่
54
45020000สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2450202711045450597บ้านหัวนา451403ขนาดเล็ก30000011110000000004000000000000000000000000ใช่
55
46020000สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2460200841046030370ยางเนียมพัฒนา460804ขนาดเล็ก40000000000000000000000000000000000000000000ใช่
56
46020000สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2460201521046030437
พรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี)
ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
57
47020000สพป.สกลนคร เขต 2470200481047540167
พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
470401ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
58
47020000สพป.สกลนคร เขต 2470200751047540241บ้านขัวขอนแคน470505ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
59
47020000สพป.สกลนคร เขต 2470201361047540509บ้านหนองผักเทียม470702ขนาดเล็ก50000111010000000004000000000000000000000000ใช่
60
49010000สพป.มุกดาหาร490101721049730204
บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
490401ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
61
50030000สพป.เชียงใหม่ เขต 3500301441050130511บ้านหนองเต็ง501002ขนาดเล็ก20001111110000000006000000000000000000000000ใช่
62
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400011050130664
ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา
501203ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
63
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400021050130665วัดทุ่งหลุก501203ขนาดเล็ก256020011111110000000007000000000000000000000000ใช่ใช่
64
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400031050130666ดอนชัยวิทยาคาร501203ขนาดเล็ก20000000110000000002000000000000000000000000ใช่
65
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400151050130676วัดศรีอุดม501214ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
66
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400121050130682วัดสว่างอารมณ์501208ขนาดเล็ก20000011110000000004000000000000000000000000ใช่
67
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400791050130728วัดอินทราพิบูลย์501207ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
68
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400531050130735วัดขุนคง501505ขนาดเล็ก20000000000000000000000000000000000000000000ใช่
69
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400541050130736บ้านท่าขุนคง501505ขนาดเล็ก20000000000000000000000000000000000000000000ใช่
70
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500400881050130743บ้านหารแก้ว501503ขนาดเล็ก40000000000000000000000000000000000000000000ใช่
71
50050000สพป.เชียงใหม่ เขต 5500501351050130804บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวนขนาดเล็ก00011110110000000006000000000000000000000000ใช่ใช่
72
50050000สพป.เชียงใหม่ เขต 5500501221050130830บ้านหลังท่อ501606ขนาดเล็ก20000011110000000004000000000000000000000000ใช่
73
50040000สพป.เชียงใหม่ เขต 4500401421050130926วัดวังผาปูน502204ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
74
50010000สพป.เชียงใหม่ เขต 1500101391050131063
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สาขาวัดป่าเป้า
500107ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
75
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510100281051510009วัดศรีดอนตัน510113ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
20001010010000000003000000000000000000000000ใช่
76
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510100131051510029บ้านแป้น510108ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
77
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510100621051510068วัดบ้านหลุก510102ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
30011110010000000005000000000000000000000000ใช่
78
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510100631051510069บ้านป่าขาม510102ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
40000000000000000000000000000000000000000000ใช่
79
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101551051510083บ้านมะกอก510606ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
30011111100000000006000000000000000000000000ใช่
80
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101531051510084บ้านกิ่วมื่น510606ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
30110111110000000007000000000000000000000000ใช่
81
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101521051510086วัดบ้านหวาย510606ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
10101010110000000005000000000000000000000000ใช่
82
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101411051510093วัดศรีชุม510605ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
40101011110000000006000000000000000000000000ใช่
83
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101451051510096วัดท่าต้นงิ้ว510601ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
20111110010000000006000000000000000000000000ใช่
84
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101381051510101วัดท่าตุ้ม510607ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
10110000000000000002000000000000000000000000ใช่
85
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510100971051510203บ้านทาทุ่งไผ่510201ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
20000000000000000000000000000000000000000000ใช่
86
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101011051510207บ้านทาชมภู510201ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
87
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510101091051510213บ้านจำตาเหิน510202ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
30011111110000000007000000000000000000000000ใช่
88
51010000สพป.ลำพูน เขต 1510100751051510222
บ้านหนองยางไคล สาขาท้องฝาย
510203ขนาดเล็ก
ไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียน รร.
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
89
52010000สพป.ลำปาง เขต 1520100151052500027บ้านหมอสม520108ขนาดเล็ก
(เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียนรร.)
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
90
52010000สพป.ลำปาง เขต 1520100361052500034บ้านท่าล้อ520116ขนาดเล็ก
(เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียนรร.)
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
91
52010000สพป.ลำปาง เขต 1520100671052500044วัดบ้านแม่ต๋ำ520113ขนาดเล็ก
(เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียนรร.)
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
92
52010000สพป.ลำปาง เขต 1520100071052500064บ้านหนองยาง520106ขนาดเล็ก
(เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียนรร.)
00000000010000000001000000000000000000000000ใช่่ใช่
93
52010000สพป.ลำปาง เขต 1520100421052500077บ้านหมอสม520115ขนาดเล็ก
(เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียนรร.)
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
94
52010000สพป.ลำปาง เขต 1520100621052500087บ้านห้วยยาง520110ขนาดเล็ก
(เป็นโรงเรียนไปเรียนรวม ไม่มีนักเรียนในระบบทะเบียนรร.)
00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
95
52020000สพป.ลำปาง เขต 2520201371052500104บ้านป่าจ้ำ521006ขนาดเล็ก30000000000000000000000000000000000000000000ใช่
96
52020000สพป.ลำปาง เขต 2520201451052500112บ้านนากว้าว(กิ่ว)521004ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
97
52020000สพป.ลำปาง เขต 2520201481052500115บ้านแม่ไทย521005ขนาดเล็ก20000000000000000000000000000000000000000000ใช่
98
52020000สพป.ลำปาง เขต 2520201591052500123บ้านทุ่งตอน521010ขนาดเล็ก00000000000000000000000000000000000000000000ใช่
99
52020000สพป.ลำปาง เขต 2520201581052500127บ้านปางมะโอ521010ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
100
52020000สพป.ลำปาง เขต 2520201681052500133บ้านหัวเสือ521008ขนาดเล็ก10000000000000000000000000000000000000000000ใช่
Loading...
 
 
 
School 2559_ข้อมูลไม่สมบูรณ์
แผ่น3
แผ่น2
ESRI_MAPINFO_SHEET
แผ่น1