ABC
1
OBRAZEC ZA PRIDOBITEV LETNE TEKMOVALNE LICENCE
2
3
Klub *
4
Ime *
5
Priimek *
6
Datum rojstva *
7
Spol *
8
EMŠO *
9
Davčna številka
10
KZZ (kartica zdravstvenega zav.)
11
Ulica *
12
Pošta *
13
Kraj *
14
Kraj rojstva (Slovenija)
15
oz. kraj rojstva (tujina)
16
Država rojstva
17
Kraj prebivališča (Slovenija)
18
oz. kraj prebivališča (tujina)
19
ter država prebivališča (tujina)
20
Državljanstvo *
21
Društvo - matična številka *
22
Panoga
23
Sezona
24
Tekmovalna licenca od
25
Tekmovalna licenca do
26
E-pošta *
27
Telefon *
28
* obvezna polja
29
30
31
Če prestopate v drugi klub, mora biti poleg prijavnice priložena tudi izpisnica iz zadnjega kluba.
32
33
Kraj in datum:
34
Podpis tekmovalca (za mlajše od 18 let je potreben podpis staršev)
35
Podpis odgovorne osebe kluba
36
Žig kluba
37
38
39