Phương danh đóng góp chuyển khoản 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
2
PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP
CHUYỂN KHOẢN VIETCOMBANK NĂM 2018
Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) STK: 0071000776335
3
4
5
Những Chương trình còn thiếu kinh phíĐã cập nhật đến ngày:20/09/2018
6
Hướng dẫn đóng gópLần cập nhật tiếp theo vào ngày:23/09/2018
7
8
NgàyPhương Danh
Đóng góp
Ủng hộHiển thị trên sao kê
9
20/09/2018Huynh Thi Thanh Quy1.000.000C174MBVCB83436740.C 174 .CT tu 0051000537965 HUYNH THI THANH QUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
10
20/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2.000.000C174IBVCB.2009180840575001.C174
11
20/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000HT1164509.200918.111436.HT1
12
20/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C174IBVCB.2009180148018002.C174
13
20/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật300.000C174190155.200918.045434.ung ho ma so C174
14
19/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C174IBVCB.1809180882918001.Ma so: C174 (ung ho mo tim)
15
19/09/2018Tap The Cty Omina3.000.000QAĐHIBPS/SE:01307001.DD:190918.SH:10002833.BO:TRIEU SUONG KIEU.IBTAP THE CTY OMINA HO TRO HUNG PHUOC GAY QUY XAY CHUA 3TR, QUA TET TRUNG THU CHO CAC BE 2TR
16
19/09/2018Tap The Cty Omina2.000.000C172IBPS/SE:01307001.DD:190918.SH:10002833.BO:TRIEU SUONG KIEU.IBTAP THE CTY OMINA HO TRO HUNG PHUOC GAY QUY XAY CHUA 3TR, QUA TET TRUNG THU CHO CAC BE 2TR
17
19/09/2018Pt Phap Tue Tran Minh Tu300.000C174987876.190918.084045.PT Phap Tue Tran Minh Tu CD C174
18
19/09/2018Tran Thi Kim Anh500.000C84-3IBPS/SE:79302001.DD:190918.SH:10001849.BO:TRAN THI KIM ANH.(CKRMNO: 044218091988230)C84-3 (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM)-)
19
19/09/2018Tran Thi Kim Anh500.000C140IBPS/SE:79302001.DD:190918.SH:10001844.BO:TRAN THI KIM ANH.(CKRMNO: 044218091988229)C140 (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM)-)
20
19/09/2018Tran Thi Kim Anh1.000.000C174IBPS/SE:79302001.DD:190918.SH:10001780.BO:TRAN THI KIM ANH.(CKRMNO: 044218091988222)C174 (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM)-)
21
19/09/2018Tran Thi Kim Anh500.000C172IBPS/SE:79302001.DD:190918.SH:10001771.BO:TRAN THI KIM ANH.(CKRMNO: 044218091988224)C172 (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM)-)
22
18/09/2018Thao Nhi500.000C130MBVCB82557815.Thao Nhi gop quy C130.CT tu 0181003593757 NGUYEN THI MINH TAM toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
23
18/09/2018Thao Nhi500.000C174MBVCB82557458.Thao Nhi gop quy C174.CT tu 0181003593757 NGUYEN THI MINH TAM toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
24
18/09/2018Duong Thi Nhi2.000.000GN2MBVCB82761498.con xin cung duong chua Giac Ngo.CT tu 0511000454796 DUONG THI NHI toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
25
18/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C174IBVCB.1809180088858001.C174
26
18/09/2018Luong Co Phu100.000C168IBPS/SE:79309001.DD:180918.SH:10000808.BO:LUONG CO PHU.UNG HO C168
27
18/09/2018Bui Thi My Huyen2.000.000C151IBPS/SE:48304001.DD:180918.SH:10001035.BO:BUI THI MY HUYEN.C151 TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM
28
18/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C174IBVCB.1809180017362003.C174
29
18/09/2018Nguyen Tan Ngoc500.000C174IBPS/SE:48204018.DD:180918.SH:18001278.BO:NGUYEN TAN NGOC.NGUYEN TAN NGOC UNG HO 500.000 M A SO C174, UNG HO 500.000 MS C173, 500.000 MS C130
30
18/09/2018Nguyen Tan Ngoc500.000C173IBPS/SE:48204018.DD:180918.SH:18001278.BO:NGUYEN TAN NGOC.NGUYEN TAN NGOC UNG HO 500.000 M A SO C174, UNG HO 500.000 MS C173, 500.000 MS C130
31
18/09/2018Nguyen Tan Ngoc500.000C130IBPS/SE:48204018.DD:180918.SH:18001278.BO:NGUYEN TAN NGOC.NGUYEN TAN NGOC UNG HO 500.000 M A SO C174, UNG HO 500.000 MS C173, 500.000 MS C130
32
18/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật150.000C84-3"MA SO C84-3" GD TIEN MAT
33
18/09/2018Trinh Viet Hung1.000.000C174TRINH VIET HUNG MA SO C174
34
17/09/2018Nguyen Duc Khoa Va Nguyen Thi Phuong Hoa200.000GN2IBVCB.1709180832931001.Nguyen Duc Khoa va Nguyen Thi Phuong Hoa dong gop GN2
35
17/09/2018Nguyen Thi Hao500.000C106-6IBPS/SE:01204009.DD:170918.SH:19000965.BO:NGUYEN THI HAO.NGUYEN THI HAO C106-6 CUNG DUONG TRA TANG- CHUA GIAC NGO
36
17/09/2018Luong Co Phu100.000C130IBPS/SE:79309001.DD:170918.SH:10001582.BO:LUONG CO PHU.UNG HO C130
37
17/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật50.000C166002619.170918.151006.C166
38
17/09/2018Nguyen Thi Thao -Dieu Hien500.000C172IBVCB.1709180125005001.Nguyen Thi Thao -Dieu Hien hun phuoc chuong trinh Trung Thu Yeu Thuong (C172)
39
17/09/2018Nguyen Thi Tham700.000C174IBPS/SE:79202002.DD:170918.SH:10003271.BO:NGUYEN THI THAM.153 NGUYEN THI THAM NOP TIEN
40
17/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật10.000.000C106-6IBVCB.1709181038117002.C106-6 Ung ho Quy Doi Song Tang Ni
41
17/09/2018Gdpt Hoang Thi Nguyen300.000C174IBVCB.1709180671768001.C174 GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich TT Tien Hai Thai Binh ung ho mo tim
42
17/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000ATTHIBVCB.1709180199415002.AN TONG
43
17/09/2018Nguyen Thi Duong Huyen2.000.000C172MBVCB82275511.c172.CT tu 0531002556520 NGUYEN THI DUONG HUYEN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
44
17/09/2018Truong Hong Hanh1.000.000ĐGTHIBPS/SE:79302001.DD:170918.SH:10007334.BO:LE QUYNH ANH.(CKRMNO: 030218091783081)PHAT TU TR UONG HONG HANH DONG GOP QUY DAO PHAT NGAY NAY (NHH: VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM)-)
45
16/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật50.000C174869215.160918.200024.C174
46
16/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C174001578.160918.185622.C174
47
16/09/2018Ngo Doan Hat2.000.000ĐGTH276875.160918.154827.Ngo doan hat
48
16/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C174IBVCB.1609180545274002.c174 ho tro tre em kinh phi mo tim
49
15/09/2018Ngo Thi Hai100.000C174IBVCB.1509180784675003.Ngo Thi Hai dong gop C174
50
15/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C174174255.150918.084631.C174
51
15/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C173174149.150918.084530.C173
52
15/09/2018Truong Huu Ngu2.000.000C174MBVCB81964221.C174 huungutruong@gmail.com.CT tu 0371000398282 TRUONG HUU NGU toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
53
14/09/2018Do Thi Thien Trang250.000C106-6MBVCB81455135.c106-6 cung duong.CT tu 0531002506425 DO THI THIEN TRANG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
54
14/09/2018Nguyen Thi Phuong1.000.000C151IBVCB.1409180247030007.Nguyen Thi Phuong ung ho ma so C151
55
14/09/2018Nguyen Thi Phuong2.000.000C130IBVCB.1409180895698006.Nguyen Thi Phuong ung ho ma so C130
56
14/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C140IBVCB.1409180468666005.Ung ho ma so C140
57
14/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật3.000.000HBTS-3IBVCB.1409180833752004.Ung ho ma so HBTS
58
14/09/2018Nguyen Thi Quynh Mai200.000GN2067235.140918.160607.Vietcombank 0071000776335 Nam mo bon su thich ca mau ni phat. Phat tu Nguyen Thi Quynh Mai cung duo
59
14/09/2018Chau Van Dong1.000.000ĐGTHIBPS/SE:79321001.DD:140918.SH:10002331.BO:CHAU VAN DONG301225262.CHUYEN TIEN
60
14/09/2018Tran Thanh Xuan Dhv Va Tran Hong Thom1.000.000C106-6150704.140918.150704.CHUYEN UNG HO C106 6 TRAN THANH XUAN DHV VA TRAN HONG THOM SO TC NA
61
14/09/2018Nguyen Thi Thuan100.000ĐGTHIBPS/SE:01310001.DD:140918.SH:10014659.BO:NGUYEN THI THUAN.UNG HO QUY DPNGN CUA THAY NHAT TU
62
14/09/2018Ho Minh Hieu1.000.000C130523567.140918.132824.PT HO MINH HIEU C130
63
14/09/2018Nguyen Van Phuoc200.000C106-6IBPS/SE:79201001.DD:140918.SH:10005855.BO:NGUYEN VAN PHUOC.C106_6
64
14/09/2018Huynh Thi Thanh Quy1.000.000ĐGTHMBVCB81516689.con la phat tu chua minh tinh qui nhon .CT tu 0051000537965 HUYNH THI THANH QUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
65
13/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C106-6IBVCB.1309180541257001.C106-6 con xin cung duong Quy Doi Song Tang Ni
66
13/09/2018Luong Thi Thu500.000C174IBPS/SE:79302001.DD:130918.SH:10002528.BO:LUONG THI THU.(40218091340003) HO TRO PHI MO TIM C174
67
13/09/2018Tran Thi Bich Hoa2.300.000C106-6109277.130918.155321.TRAN THI BICH HOA CT . C106-6
68
13/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2.000.000TVQ103129.130918.085347.QUY GOC CUA DAO PHAT NGAY NAY-CHUA GIAC NGO
69
13/09/2018Gia Dinh Ngoc Oanh200.000C130656034.130918.072449.Gia dinh ngoc oanh gui c130
70
13/09/2018Nguyen Thi Giau10.000.000C130NGUYEN THI GIAU - C130 GD TIEN MAT
71
13/09/2018Vo Nguyen Thu Phong500.000C174MBVCB81392085.Dong gop cho chuong trinh quy mo tim cho tre em C174.CT tu 0721000528900 VO NGUYEN THU PHONG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
72
13/09/2018Do Van An200.000C174MBVCB81236664.C174.CT tu 0341006864593 DO VAN AN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
73
13/09/2018Le Thi Lam (Tuong Cam)20.000.000C174HUYNH NGOC LONG;LE THI LAM (TUONG CAM) CHUYEN (C174) MO TIM TRE EM; GD TIEN MAT
74
13/09/2018Truong Thai Quoc200.000C166IBPS/SE:79303008.DD:130918.SH:10002204.BO:TRUONG THAI QUOC.DONG GOP CHUONG TRINH KHAC PHUC HAU QUA LU LUT C166
75
12/09/2018Giac Phuc An200.000C172IBPS/SE:79310001.DD:120918.SH:10007200.BO:NGUYEN DUC CHINH.GIAC PHUC AN C172
76
12/09/2018Hoi Dn Quan Binh Thanh - Nguyen Tu Mi100.000.000ĐGTHSender:79202002.DD:120918.SHGD:10004684.BO:HOI DN QUAN BINH THANH.PHOI HOP CUNG ONG NGUYEN TU MI UNG CTXH CHUNG TAY VOI QUY QPNN
77
12/09/2018Vo Thi Nep200.000C106-6IBPS/SE:79304001.DD:120918.SH:10000547.BO:VO THI NEP.VO THI NEP CHUYEN TIEN C106-6
78
12/09/2018Vu Thi Thanh Binh Phuc Thanh Kim Thanh Hai Duong500.000ATTH/Ref:P1210171312{//}/Ref:P1210171312{//}HD2.OW1809123502630, AN TONG DVC:VU THI THANH BINH PHUC THANH KIM THANH HAI DUONG
79
12/09/2018Truong Nhat Tan200.000C130IBPS/SE:79307005.DD:120918.SH:10004127.BO:TRUONG NHAT TAN.IBC130
80
12/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C172928990.110918.223732.Trung thu yeu thuong C172 FT18255630248039
81
11/09/2018Tran Duy200.000C106-6MBVCB80503507.C106-6: C XIN CUNG DUONG CHU TANG.CT tu 0821000152947 TRAN DUY toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
82
11/09/2018Le To Hong200.000C106-6MBVCB80503131.C106_6.CT tu 0181003347645 LE TO HONG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
83
11/09/2018Nguyen Tien500.000C106-6903906.110918.094501.NGUYEN TIEN CK C106-6
84
11/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2.000.000C151330568.110918.124338.Chuyen tien in kinh C151
85
11/09/2018Nguyen Thi Mai Chi200.000C106-6IBPS/SE:79310001.DD:110918.SH:10011276.BO:NGUYEN THI MAI CHI.C106-6
86
11/09/2018Bui Thi Bao Tam200.000C174IBPS/SE:79303008.DD:110918.SH:10004118.BO:BUI THI BAO TAM.BUI THI BAO TAM CK TU THIEN C17 4
87
11/09/2018Phat Tu Tam Bao Hanh500.000GN2PHAT TU TAM BAO HANH CUNG DUONG CHUA GIAC NGO GD TIEN MAT
88
11/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2.000.000HBTS-3IBVCB.1109180323029001.CHBTS_3. Hoan Hi Cung Duong cho Quy Hoc bong
89
11/09/2018Tran Thi Mai100.000C174IBVCB.1109180650359001.Tran Thi Mai dong gop C174
90
11/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000ĐGTH916076.110918.131324.Quy dao phat ngay nay FT18254710191511
91
11/09/2018Thich Nam Viet Tru Chi Chua Cao Khanh Long Tu Nui An Lao An Lao Binh Luc Ha Nam43.000.000ATTHSender:01204001.DD:110918.SHGD:10001353.BO:NGUYEN THI QUE.THICH NAM VIET TRU CHI CHUA CAO KHANH LONG TU NUI AN LAO AN LAO BINH LUC HA NAM CT AN TONG KINH 200 QUYEN DANH CHO PHAT TU TAI GIA, 160 QUYEN KINH BUOC DAU HOC PHAT.
92
11/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000C106-6929041.100918.222144.Con xin thanh tam cung duong cho ma so C106-6
93
11/09/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000C174397774.110918.124627.Vietcombank 0071000776335 C174 tv
94
10/09/2018Tran Hoai Man2.000.000C130IBPS/SE:79204017.DD:100918.SH:17001758.BO:TRAN HOAI MAN.TRAN HOAI MAN CT C130.
95
10/09/2018Nguyen Bich Ngoc100.000ATTHMBVCB80335685.AN TONG.CT tu 0011004389939 NGUYEN BICH NGOC toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
96
10/09/2018Pham Thu Hien1.000.000C106-6IBPS/SE:01310001.DD:100918.SH:10024740.BO:PHAM THU HIEN.C106-6
97
10/09/2018Vo Thi Minh Tam2.500.000HBTS-3176098.100918.093619.VO THI MINH TAM UNG HO HOC BONG TIEN SI MA SO (HDTS)2.5TR TO AM TU BI C99 2.5TR
98
10/09/2018Vo Thi Minh Tam2.500.000C99-2176098.100918.093619.VO THI MINH TAM UNG HO HOC BONG TIEN SI MA SO (HDTS)2.5TR TO AM TU BI C99 2.5TR
99
10/09/2018Gđpt Nguyễn Tiến Trung (Ngộ Tịnh Khoa), Nguyễn Thị Lâm Anh (Giác Phước Hạnh), Nguyễn Hữu Thái An (Ngộ An Dũng)1.000.000C130IBVCB.1009180767617001.XAY DUNG CHI NHANH CHUA GIAC NGO O CU CHI (C130)
100
10/09/2018Le Van Do1.000.000C174Sender:01204001.DD:100918.SHGD:10000413.BO:LE VAN DO.UNG HO QUY C174
Loading...
 
 
 
CK
CTthieu
import
 
 
Main menu