Phương danh đóng góp chuyển khoản 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
2
PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP
CHUYỂN KHOẢN VIETCOMBANK NĂM 2018
Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) STK: 0071000776335
3
4
5
Đã cập nhật đến ngày:
19/07/2018
6
Lần cập nhật tiếp theo vào ngày:
22/07/2018
7
8
NgàyPhương Danh
Đóng góp
Ủng hộHiển thị trên sao kê
9
19/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C151IBVCB.1907180037158001.An tong, KINH TUNG CAN BAN
10
19/07/2018Truong Thi Bang1.000.000C161Sender:79307006.DD:190718.SHGD:10000613.BO:TRUONG THI BANG.CUNG DUONG MA SO 161
11
19/07/2018Phan Thi Quon Quang Phuoc2.000.000C161PHAN THI QUON QUANG PHUOC CUNG DUONG TRUONG HA 161 GD TIEN MAT
12
19/07/2018Nguyen Thai Dung5.000.000C160IBPS/SE:79307006.DD:190718.SH:10005199.BO:NGUYEN THAI DUNG.CUNG VUON TRUONG HA MA SO C160/ C161
13
19/07/2018Le Thi Phuong Pd Giac Hanh Duyen300.000.000QAĐHIBPS/SE:79204017.DD:190718.SH:17000533.BO:LE THI PHUONG.GIAO HANH DUYEN UNG HO XAY DUNG CH UA QUAN AM SOC TRANG, TAI KHOAN MO TAI CN HCM
14
19/07/2018Nguyen Manh Hung100.000C164IBPS/SE:01201001.DD:190718.SH:10006026.BO:NGUYEN MANH HUNG.C164
15
19/07/2018Trinh Van Dung1.000.000TUỲ HỶIBPS/SE:01201001.DD:190718.SH:10004862.BO:TRINH VAN DUNG.CXXX
16
19/07/2018Gd Cao Van The Cung Cac Con Chau Hh.Bo Cao Van Xe Pd Tam Hao Tho 98T6.000.000C151IBPS/SE:01901001.DD:190718.SH:10000202.BO:CAO VAN THE.GD CAO VAN THE CUNG CAC CON CHAU .AT :1200 KINH DUOC SU,HH.BO CAO VAN XE-PD-TAM HAO THO 98T
17
19/07/2018Pt Thanh Minh300.000C161817549.190718.095523.PT THANH MINH CUNG DANG THEO MA SO C161 FT18200909053010
18
19/07/2018Nguyen Thi Mung1.000.000C161IBPS/SE:01201003.DD:190718.SH:10009271.BO:NGUYEN THI MUNG.CUNGDUONGTRUONGHA 161
19
19/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C160IBVCB.1907180263145001.C160
20
19/07/2018Nguyen Thi Phuong Thao800.000GN2MBVCB66270399.GN2-Cung duong trai phan va ho tri khoa tu.CT tu 0081000602675 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
21
19/07/2018Tap The Cty Omina5.000.000GN2IBVCB.1907180730263002.Tap the Cty Omina cung duong 2tr & hien mau nhan dao 3tr
22
18/07/2018Dao Thi Huong1.000.000C161DAO THI HUONG NT TIEN C161 GD TIEN MAT
23
18/07/2018Nguyen Thi Bich Lien100.000C160IBVCB.1807180747454003.Nguyen Thi Bich Lien - C160
24
18/07/2018Nguyen Thai Dung5.000.000C160IBPS/SE:79307006.DD:180718.SH:10007151.BO:NGUYEN THAI DUNG.CUNG DUONG TRUONG HA - C160 / C 161
25
18/07/2018Le Thi Yeng3.500.000TUỲ HỶLE THI YENG;6 PHO PHUONG MAI DONG DA, HA NOI;
26
18/07/2018Nguyen Thi Mai Chi1.000.000GN2MBVCB66155270.Gn2.CT tu 0111000618818 NGUYEN THI MAI CHI toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
27
18/07/2018Nguyen Kim Phuong500.000GN2905500.180718.103306.Vietcombank 0071000776335 GN1 nguyen Kim Phuong 0969618265
28
18/07/2018Pham Anh Tuan500.000C161IBPS/SE:48304001.DD:180718.SH:10003290.BO:PHAM ANH TUAN.C161 TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM
29
18/07/2018Nguyen Manh Hung100.000C161IBPS/SE:01201003.DD:180718.SH:10005894.BO:NGUYEN MANH HUNG.C161
30
18/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2.000.000C160IBVCB.1807180801295003.Cung duong truong ha C160/C161
31
18/07/2018Thanh Phuong500.000GN2IBVCB.1807180790303001.Thanh Phuong gop GN2
32
18/07/2018Duong Quynh Huong2.000.000HBTS-3IBPS/SE:01307001.DD:180718.SH:10003443.BO:DUONG QUYNH HUONG.IBHBTS - CHUONG TRINH HOC BONG TIEN SI
33
18/07/2018Dao Thi Lan30.000.000GN2DAO THI LAN GN2 GD TIEN MAT
34
18/07/2018Nguyen Thi Tuyet100.000GN2IBVCB.1807180468520002.Nguyen Thi Tuyet gop GN2
35
18/07/2018Le Thi Ngoc Mai (Tam Hue Giac)1.000.000C161LE THI NGOC MAI (TAM HUE GIAC ) NOP TIEN MA SO C161 GD TIEN MAT
36
17/07/2018Gia Dinh Tri Hieu O Thai Nguyen3.000.000C161950393.170718.150301.Gia dinh Tri Hieu o Thai Nguyen cung duong truong ha C 161 FT18198235785020
37
17/07/2018Le Hoang Thanh Lan500.000GN2IBPS/SE:48304001.DD:170718.SH:10003213.BO:LE HOANG THANH LAN.UNG HO GN2 TAI NGOAI THUONG V IET NAM TP HCM
38
17/07/2018Nguyen Thi Tham1.000.000TUỲ HỶIBPS/SE:79202002.DD:170718.SH:10003074.BO:NGUYEN THI THAM.153 NGUYEN THI THAM PHAT SU
39
17/07/2018Doan Thu Trang1.500.000GN2IBPS/SE:01201003.DD:170718.SH:10008433.BO:BUI THI LAN.DOAN THU TRANG CD MA GN2 1500000 CD MA C 160 500000
40
17/07/2018Doan Thu Trang500.000C160IBPS/SE:01201003.DD:170718.SH:10008433.BO:BUI THI LAN.DOAN THU TRANG CD MA GN2 1500000 CD MA C 160 500000
41
17/07/2018Nguyen Thi Vi5.000.000C160NGUYEN THI VI-CUNG DUONG TRUONG HA C160 GD TIEN MAT
42
17/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000TUỲ HỶ511736.170718.163353.VIETTEL 400300 LIENNH 180717 180717009295664 400201 tu thien
43
17/07/2018Chung Thi Hong20.000.000C161Sender:92204012.DD:170718.SHGD:12007082.BO:CHUNG THI HONG.CHUYEN TIEN QDPNN C161 TRUONG HA HOC VIEN PHAT GIAO VIET NAM 29/07/2018 (NHAN TAI CN TPHCM)
44
17/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật4.000.000C106-6IBVCB.1707180550202001.CON XIN CUNG DUONG CHO QUY DANH CHO TANG NI
45
17/07/2018Nguyen Thi Thu Nga500.000C161NGUYEN THI THU NGA-SO 33 NGO 19,PHO TO HUU, TO DP 17, P TRUNG VAN,Q NAM TU LIEM- PHAT TAM CUNG DUONG TRUONG HA (C61) GD TIEN MAT
46
17/07/2018Nguyen Thi Minh Hieu300.000BAT/Ref:P3058198840{//}B/O:NGUYEN THI MINH HIEU TV BAT (300.000VND)/ TV QUY (200000
47
17/07/2018Nguyen Thi Minh Hieu200.000TVQ/Ref:P3058198840{//}B/O:NGUYEN THI MINH HIEU TV BAT (300.000VND)/ TV QUY (200000
48
17/07/2018Le Nguyen Kha1.000.000C160IBPS/SE:79202002.DD:170718.SH:10009117.BO:LE NGUYEN KHA.LE NGUYEN KHA CHUYEN TIEN UNG HO C HUONG TRINH MA SO C160
49
17/07/2018Nguyen Thi Thanh Thuy1.000.000C161IBPS/SE:79303008.DD:170718.SH:10003803.BO:NGUYEN THI THANH THUY.UNG HO CHUONG TRINH C161
50
16/07/2018Le Van Phong500.000GN2LE VAN PHIONG GN2 GD TIEN MAT
51
16/07/2018Tran Minh100.000C161IBPS/SE:01309001.DD:160718.SH:10010381.BO:TRAN MINH.CUNG DUONG TRANG HA C161
52
16/07/2018Duong Thi Ngoc Diem500.000GN2IBPS/SE:48304001.DD:160718.SH:10005850.BO:DUONG THI NGOC DIEM.GN2 TAI NGOAI THUONG VIET NA M HO CHI MINH
53
16/07/2018Le Thuy Van5.000.000C161IBPS/SE:79321001.DD:160718.SH:10001339.BO:LE THUY VAN.LE THUY VAN CUNG DUONG C161
54
16/07/2018Tran Minh100.000C160IBPS/SE:01309001.DD:160718.SH:10010344.BO:TRAN MINH.CUNG DUONG TRANG HA C160
55
16/07/2018Tran Thi Be Tu10.000.000ATTH717742.160718.134454.Vietcombank 0071000776335 AN TONG - Tran Thi Be Tu,Tri Ton,AnGiang
56
16/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000TUỲ HỶ917600.160718.134625.Quy dao phat ngay nay FT18197795741754
57
16/07/2018Chân Kiến Bạch Lan10.000.000C160830615.160718.122701.Chuyen tien
58
16/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C164783490.160718.093211.C164
59
16/07/2018Ngo Thi Mai2.000.000TVQ100363.160718.092258.QUY GOC DAO PHAT NGAY NAY-NGO THI MAI
60
16/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000TUỲ HỶIBVCB.1607180211375001.Con ung ho quy tu thien
61
16/07/2018Giap Minh Nguon200.000TUỲ HỶGIAP MINH NGUON CT GD TIEN MAT
62
16/07/2018Gdpt Giac Huong Hiep300.000GN2MBVCB65312555.gdpt giac huong hiep kinh gui ma so GN2.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
63
16/07/2018Le Van Phong500.000C106-6LE VAN PHONG;C106-6;
64
16/07/2018Truong Thai Quoc100.000HBTS-3IBPS/SE:01202002.DD:160718.SH:10000235.BO:TRUONG THAI QUOC.995218071600750 - DONG GOP CHU ONG TRINH HOC BONG TIEN SI TAI NUOC NGOAI, HBTS
65
16/07/2018Truong Thai Quoc100.000C153IBPS/SE:01202002.DD:160718.SH:10000243.BO:TRUONG THAI QUOC.995218071600753 - DONG GOP CHU ONG TRINH MO TIM, C153
66
16/07/2018Toan Gia Phan Tri An Lam2.000.000C99-2IBPS/SE:79309001.DD:160718.SH:10001260.BO:PHAN NGUYEN CHAU.C99-2 - TOAN GIA PHAN TRI AN LA M
67
16/07/2018Vu Hong Quang700.000C152VU HONG QUANG;C152/C151; GD TIEN MAT
68
16/07/2018Nguyen Hau10.000.000TUỲ HỶIBPS/SE:79204017.DD:160718.SH:17006764.BO:NGUYEN HAU.CHUYEN TIEN
69
15/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật300.000GN2717445.150718.180557.chuyen tien tu thien GN2
70
15/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000HBTS-3IBVCB.1507180859315003.HBTS
71
15/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000C164IBVCB.1507180917835002.C164
72
15/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C160IBVCB.1507180595979001.C160
73
15/07/2018Truong Huu Ngu10.000.000C130MBVCB65196001.C130 (Chua GN Cu Chi) huungutruong@gmail.com.CT tu 0371000398282 TRUONG HUU NGU toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
74
15/07/2018Gd Nguyen Thuy Loan Oanh2.000.000C161IBVCB.1507180321737001.GD NGUYEN THUY LOAN OANH CUNG DUONG C161
75
14/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật550.000C99-2362690.140718.180629.Xin ung ho chuong trinh C99-2
76
14/07/2018Duong Thanh Thao100.000C106-6MBVCB64902636.C106-6.CT tu 0181000030228 DUONG THANH THAO toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
77
14/07/2018Duong Thanh Thao100.000C160MBVCB64903139.C160.CT tu 0181000030228 DUONG THANH THAO toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
78
14/07/2018Duong Thanh Thao100.000C161MBVCB64924903.C161.CT tu 0181000030228 DUONG THANH THAO toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
79
14/07/2018Nguyen Hoang Cat Tien500.000C161IBVCB.1407180943192001.Nguyen Hoang Cat Tien - C161
80
14/07/2018Tran Thi Hong2.000.000C160353589.140718.132332.TRAN THI HONG. Tham gia CUNG DUONG TRUONG HA CAC TINH MIEN TAY VINH LONG-SOC TRANG (C160) 2000000vnd
81
14/07/2018Tran Thi Hong2.000.000C161353726.140718.132613.TRAN THI HONG. Tham gia CUNG DUONG TRUONG HA HOC VIEN PHAT GIAO VIET NAM TAI TPHCM (C161) 2000000vnd
82
14/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật300.000C102361904.140718.173553.Xin ung ho an tong C102.
83
13/07/2018Tran Thi Lien1.000.000C160IBPS/SE:79201001.DD:130718.SH:10004682.BO:TRAN THI LIEN.CHUYEN TIEN C160
84
13/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000C106-6IBVCB.1307180318036001.C106-6
85
13/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật400.000ATTHIBVCB.1307180161096002.AN TONG
86
13/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000C145IBVCB.1307180636038003.C145
87
13/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C164IBVCB.1307180733580001.C164
88
13/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000TUỲ HỶ946305.130718.115810.Chung con cung duong phat su FT18194635090105
89
13/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C161494723.130718.174045.Vietcombank 0071000776335 C161
90
13/07/2018Phat Tu Phuc Dan1.000.000C161IBPS/SE:01310001.DD:130718.SH:10000120.BO:VU THI THU HANG.PHAT TU PHUC DAN CUNG DUONG C161
91
13/07/2018Tran Van Duc500.000C161IBPS/SE:01201003.DD:130718.SH:10001493.BO:TRAN YEN PHUONG.C161,TRAN VAN DUC,0938603608
92
12/07/2018Ngoc Thanh4.000.000TUỲ HỶNGOC THANH NT GD TIEN MAT
93
12/07/2018Pt Thanh Minh300.000C160IBPS/SE:79310001.DD:120718.SH:10011987.BO:LE THI THUY VAN.PT THANH MINH CUNG GIANG THEO MA SO C160
94
12/07/2018Pt Thanh Minh300.000C106-6IBPS/SE:79310001.DD:120718.SH:10015000.BO:LE THI THUY VAN.PT THANH MINH CUNG DANG THEO MA SO 106-6
95
12/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C161024200.120718.125228.C161 CUNG DUONG TRUONG HA HOC VIEN PHAT GIAO VN
96
12/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C164024159.120718.125002.C164 CUNG DUONG TRUONG HA TRUONG TC BINH DINH
97
12/07/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000TUỲ HỶIBVCB.1207180228902001.C141 hoac bat cu hoat dong nao
98
12/07/2018Giachuongthuy1.000.000C106-6IBVCB.1207180588422003.GiacHuongThuy 0942177775 Cung duong C106-6
99
12/07/2018Giachuongthuy1.000.000C164IBVCB.1207180479082002.GiacHuongThuy 0942177775 Cung truong ha C164
100
12/07/2018Giachuongthuy1.000.000C160IBVCB.1207180085882001.Giac Huong Thuy 0942177775 cung duong Truong Ha Mien Tay C160
Loading...
 
 
 
CK
CTthieu
SG_SAOKEONL
 
 
Main menu