Phương danh đóng góp chuyển khoản 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFG
1
2
PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP
CHUYỂN KHOẢN VIETCOMBANK NĂM 2018
Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) STK: 0071000776335
3
4
5
Đã cập nhật đến ngày:31/12/2018
6
Hướng dẫn đóng gópLần cập nhật tiếp theo vào ngày:03/01/2019
7
8
NgàyPhương Danh
Đóng góp
Ủng hộHiển thị trên sao kê
9
31/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.200.000HBTS-4IBVCB.3112181017445001.HBTS_4
10
31/12/2018Dang Tu Anh200.000C195IBPS/SE:01307001.DD:311218.SH:10002589.BO:DANG TU ANH.IBUNG HO CHUONG TRINH C195
11
31/12/2018Phan My Ngoc50.000C192IBPS/SE:01321001.DD:311218.SH:10000179.BO:PHAN MY NGOC.UNG HO C192 DEN C196 MOI CHUONG TRI NH 50 NGAN DONG
12
31/12/2018Phan My Ngoc50.000C193IBPS/SE:01321001.DD:311218.SH:10000179.BO:PHAN MY NGOC.UNG HO C192 DEN C196 MOI CHUONG TRI NH 50 NGAN DONG
13
31/12/2018Phan My Ngoc50.000C194IBPS/SE:01321001.DD:311218.SH:10000179.BO:PHAN MY NGOC.UNG HO C192 DEN C196 MOI CHUONG TRI NH 50 NGAN DONG
14
31/12/2018Phan My Ngoc50.000C195IBPS/SE:01321001.DD:311218.SH:10000179.BO:PHAN MY NGOC.UNG HO C192 DEN C196 MOI CHUONG TRI NH 50 NGAN DONG
15
31/12/2018Phan My Ngoc50.000C196IBPS/SE:01321001.DD:311218.SH:10000179.BO:PHAN MY NGOC.UNG HO C192 DEN C196 MOI CHUONG TRI NH 50 NGAN DONG
16
31/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật220.000C182IBVCB.3112180424728001.Dong gop an tong C182
17
31/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000C192003740.311218.180054.Qua tet yeu thuong
18
31/12/2018#N/A54.323LAI35Tra lai tien gui/Interest paid
19
30/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C183923523.301218.202429.Ung ho may nghe phap thoai C183 FT18365923002870
20
30/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C178IBVCB.3012180864156001.C178,phat tu hoan hy ung ho tien xay cau
21
30/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật50.000HBTS-4899195.301218.194349.HBTS 4
22
30/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật50.000C183899005.301218.194243.C183
23
30/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C178IBVCB.3012180664478001.C178
24
29/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000GN2IBVCB.2912180071653003.GN1
25
29/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C151IBVCB.2912180680615002.C151
26
29/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C130IBVCB.2912180684871001.C130
27
29/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật60.000C106-7987259.291218.134959.Ung ho c106-7
28
29/12/2018Gd Giac Huong Hiep300.000C145MBVCB117037922.gd giac huong hiep kinh gui ma Cung duong BHYT cho 400 Tang ni o BRVT .CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
29
29/12/2018Nguyen Kim Lan2.000.000HBTS-4IBVCB.2912180133664001.Nguyen Kim Lan tel 0984320731 cung duong hoc bong Tang Ni . HBTS_4
30
29/12/2018Duong Xuan Bich Hien1.200.000C182IBPS/SE:01310005.DD:291218.SH:10003551.BO:DUONG XUAN BICH HIEN.C182 -DUONG XUAN BICH HIEN 0913399307-6 MAY
31
29/12/2018Dieu Phuong300.000GN2MBVCB116987409.Dieu Phuong cung duong GN2.CT tu 0421000502576 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
32
29/12/2018Nguyen Ngoc Minh Thu300.000C106-7MBVCB116986213.Dieu Phuong cung duong C106-7.CT tu 0421000502576 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
33
29/12/2018Nguyen Thi Hien5.000.000C179Sender:01204001.DD:291218.SHGD:11283720.BO:NGUYEN THI HIEN.UNG HO QUY HOC BONG SINH VIEN C 179 5TR VA AN TONG IN KINH SACH THIEN C141 2TR
34
29/12/2018Nguyen Thi Hien2.000.000C141Sender:01204001.DD:291218.SHGD:11283720.BO:NGUYEN THI HIEN.UNG HO QUY HOC BONG SINH VIEN C 179 5TR VA AN TONG IN KINH SACH THIEN C141 2TR
35
29/12/2018Duong Quynh Huong2.000.000HBTS-4IBPS/SE:01307001.DD:291218.SH:10001224.BO:DUONG QUYNH HUONG.IBHBTS_4: CHUONG TRINH HOC BON G TIEN SI
36
28/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000ĐGTH917018.271218.232701.Chung con cung duong phat su FT18362459198108
37
28/12/2018Trinh Van Dung500.000C106-7IBPS/SE:01201003.DD:281218.SH:10018273.BO:TRINH VAN DUNG.C106 7
38
28/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C106-7894311.281218.170446.UNG HO CHUONG TRINH C106-7 FT18362686860480
39
28/12/2018Pham Doan Duyen600.000C106-7PHAM DOAN DUYEN C106-7 GD TIEN MAT
40
28/12/2018Nguyen Bich Ngoc100.000ATTHMBVCB116650291.AN TONG.CT tu 0011004389939 NGUYEN BICH NGOC toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
41
28/12/2018Gd Dieu Thuy+Toan+Giac Huong Hiep150.000C186MBVCB116641882.Gd Dieu Thuy+Toan+giac huong hiep kinh gui ma C186 va C179.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
42
28/12/2018Gd Dieu Thuy+Toan+Giac Huong Hiep150.000C179MBVCB116641882.Gd Dieu Thuy+Toan+giac huong hiep kinh gui ma C186 va C179.CT tu 0071001066196 DO THI THANH TRA toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
43
28/12/2018Ly Ngoc Phuc300.000C152IBPS/SE:01201003.DD:281218.SH:10009018.BO:LY NGOC PHUC.C152
44
28/12/2018#N/A66.750.000TNTCT CP VAN HOA SACH SAI GON TT TIEN BAN QUYEN 06 BO SACH CUA THAY THICH NHAT TU
45
28/12/2018Tran Duy Thuc100.000C178IBVCB.2812180991304007.Tran Duy Thuc - C178
46
28/12/2018Gd Mai Le Minh Phuong50.000C178IBPS/SE:01201001.DD:281218.SH:10009677.BO:LE THI PHUONG DUNG.GD MAI LE MINH PHUONG UNG HO XAY CAU C178, HOC BONG C179.
47
28/12/2018Gd Mai Le Minh Phuong50.000C179IBPS/SE:01201001.DD:281218.SH:10009677.BO:LE THI PHUONG DUNG.GD MAI LE MINH PHUONG UNG HO XAY CAU C178, HOC BONG C179.
48
28/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật2.000.000C130IBVCB.2812180953439001.Ung ho quy xay chua C130
49
28/12/2018Le Quang Quynh Tram2.000.000C106-7LE QUANG QUYNH TRAM NOP TK // C 106 - 7 GD TIEN MAT
50
28/12/2018Giac Hanh Duyen20.000.000C186542559.281218.104138.Vietcombank 0071000776335 giac hanh duyen cung duong hoc bong tang ni c186
51
28/12/2018Giac Hanh Duyen10.000.000C145542355.281218.103830.Vietcombank 0071000776335 giac hanh duyen cung duong the bao hiem
52
28/12/2018Trinh Cong Minh15.000.000GN2TRINH CONG MINH GUI TIEN THANG CHO THAY GD TIEN MAT
53
28/12/2018Giac Hanh Duyen10.000.000C179541915.281218.103124.Vietcombank 0071000776335 hoc bong sinh vien c179
54
28/12/2018Vu Thi Huyen Trang350.000C106-7IBPS/SE:79202002.DD:281218.SH:10001762.BO:VU THI HUYEN TRANG.995218122852926 - C106.7 CUNG DUONG QUY DOI SONG TANG NI
55
28/12/2018Nguyen Thi Mai Chi500.000GN2IBPS/SE:01310005.DD:281218.SH:10002232.BO:NGUYEN THI MAI CHI.GN2
56
28/12/2018Dao Thi Huyen( Dieu Tam)2.000.000C188283182.281218.095607.Vietcombank 0071000776335 C188 dao thi huyen( dieu tam) cung duong 5 trong 1
57
28/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C106-7IBVCB.2812180636653001.C106-7
58
27/12/2018Do Thi Loi620.000C186MBVCB116311722.Do Thi Loi cung duong hoc bong tang ni sinh.CT tu 0351000777809 LE KIM LAN toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
59
27/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C151873732.271218.181629.UNG HO CHUONG TRINH C151 FT18361086916066
60
27/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C186IBVCB.2712180412519001.C186
61
27/12/2018Tran Hoai Man2.000.000HBTS-4IBPS/SE:79204017.DD:271218.SH:17170932.BO:TRAN HOAI MAN.HBTS-A
62
27/12/2018Phan Thi Van Anh1.000.000HBTS-4PHAN THI VAN ANh - CUNG DUONG HBTS -4
63
27/12/2018Truong Thai Quoc200.000C130IBPS/SE:01202002.DD:271218.SH:10002915.BO:TRUONG THAI QUOC.995218122723378 - DONG GOP CHUO NG TRINH C130
64
26/12/2018Do Thi Oanh1.000.000C151DO THI OANH NOP TIEN, NOP UNG HO QUY C151 (DO THI OANH) GD TIEN MAT
65
26/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C179314217.261218.111727.C179
66
26/12/2018Vo Nguyen Thu Phong1.000.000HBTS-4MBVCB115673474.cung duong ctrinh HBTS_4 va C186.CT tu 0721000528900 VO NGUYEN THU PHONG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
67
26/12/2018Vo Nguyen Thu Phong1.000.000C186MBVCB115673474.cung duong ctrinh HBTS_4 va C186.CT tu 0721000528900 VO NGUYEN THU PHONG toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
68
26/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật220.000C182070447.261218.210631.Cung duong C182
69
26/12/2018Pham Ngoc Minh Tam10.000.000C186PHAM NGOC MINH TAM;AG;MA SO C186;
70
26/12/2018Le Thi Thu Hai500.000C186IBPS/SE:48304001.DD:261218.SH:10001254.BO:LE THI THU HAI.C186 TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM
71
26/12/2018Nguyen Thanh Tuyen2.000.000GN2IBPS/SE:01201003.DD:261218.SH:10005083.BO:NGUYEN THANH TUYEN.CUNG DUONG SU PHU
72
25/12/2018Duong Thi Lam Anh1.000.000C178MBVCB115054949.xay dung cau nong thon (C178).CT tu 0281000028808 DUONG THI LAM ANH toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
73
25/12/2018Giac Lien Hien400.000C151812831.251218.161825.C151-GIAC LIEN HIEN FT18359861162227
74
25/12/2018Công Ty Thép Prima Steel30.000.000C186IBPS/SE:79303001.DD:251218.SH:10008944.BO:TRAN THI VAN ANH.PRIMA STEEL CUNG DUONG HOC BONG TANG NI - C186
75
25/12/2018Công Ty Thép Prima Steel20.000.000C179IBPS/SE:79303001.DD:251218.SH:10009006.BO:TRAN THI VAN ANH.PRIMA STEEL CUNG DUONG HBSV-C17 9
76
25/12/2018Công Ty Thép Prima Steel50.000.000C187IBPS/SE:79303001.DD:251218.SH:10008703.BO:TRAN THI VAN ANH.PRIMA STEEL CUNG DUONG XAY CHUA HT CHU TICH
77
25/12/2018Nguyen Thi Hoang Lien200.000ATTHIBPS/SE:79334001.DD:251218.SH:10001226.BO:NGUYEN THI HOANG LIEN.NGUYEN THI HOANG LIEN TAT TOAN SO TIET KIEM CHUYEN TIEN AN TONG: 200.000, DUONG TAM BAO: 200.000 VND, PHAT SU: 200.000 VND, DVH CO TK TAI NH VCB HCM
78
25/12/2018Nguyen Thi Hoang Lien200.000GN2IBPS/SE:79334001.DD:251218.SH:10001226.BO:NGUYEN THI HOANG LIEN.NGUYEN THI HOANG LIEN TAT TOAN SO TIET KIEM CHUYEN TIEN AN TONG: 200.000, DUONG TAM BAO: 200.000 VND, PHAT SU: 200.000 VND, DVH CO TK TAI NH VCB HCM
79
25/12/2018Nguyen Thi Hoang Lien200.000ĐGTHIBPS/SE:79334001.DD:251218.SH:10001226.BO:NGUYEN THI HOANG LIEN.NGUYEN THI HOANG LIEN TAT TOAN SO TIET KIEM CHUYEN TIEN AN TONG: 200.000, DUONG TAM BAO: 200.000 VND, PHAT SU: 200.000 VND, DVH CO TK TAI NH VCB HCM
80
25/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật300.000C178824438.251218.054601.Ung ho chuong trinh C178
81
24/12/2018Tran Ngoc Mai100.000HBTS-4TRAN NGOC MAI CTIEN HBTS-4 GD TIEN MAT
82
24/12/2018Cao Thi Thanh Ha1.000.000C145Sender:79204017.DD:241218.SHGD:17984844.BO:CAO THI THANH HA.CAO THI THANH HA CUNG DUONG TH E BHYTCHO QUI TANG NI SINH C145
83
24/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật400.000C178972310.241218.101051.Vietcombank 0071000776335 C178
84
24/12/2018Khuu Thi Thuy Trang Pd Hue Trang Thanh300.000ATTHIBVCB.2412180977086001.Phat tu Khuu Thi Thuy Trang, phap danh Hue Trang Thanh xin dong gop tinh tai in an - An tong. A di da phat
85
24/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.550.000GN2122394.241218.110625.GN2
86
24/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C186904652.241218.124827.C186
87
24/12/2018Pham Ngoc Phuong Mai11.000.000C178PHAM NGOC PHUONG MAI;AG;XAY CAU NONG THON HUYEN TRI TON AN GIANG;
88
23/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật200.000C106-7228105.231218.155813.C1067
89
23/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật110.000C182460674.231218.020514.Vietcombank 0071000776335 C182
90
23/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật250.000ATTH241444.231218.172402.Chung con gui tien cong duc in kinh sach
91
23/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật90.000C106-7441927.231218.213451.Ung ho c106-7
92
23/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000HBTS-4928715.231218.120504.Vietcombank 0071000776335 HBTS 4
93
22/12/2018Hoang Xuan Loc2.000.000C178MBVCB114195306.C178.CT tu 0281000525820 HOANG XUAN LOC toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
94
22/12/2018Hoang Xuan Loc1.100.000C182MBVCB114378718.C182.CT tu 0281000525820 HOANG XUAN LOC toi 0071000776335 TRAN NGOC THAO(THICH NHAT TU).
95
22/12/2018Bo Ngoc Tu Nhi200.000C178IBVCB.2212180529792001.CR178 - Bo Ngoc Tu Nhi chia se Quy Dao Phat xay dung cau Nong Thon o An Giang
96
22/12/2018Gia Dinh Truc Giang5.000.000HT1IBVCB.2212180794585001.Gia Dinh Truc Giang,le Hang thuan nguoi khuyet tat
97
22/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C186974535.221218.112021.Vietcombank 0071000776335 C186
98
22/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật1.000.000C178671521.221218.151056.C178
99
22/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật500.000C178IBVCB.2112180463570002.C178 HO TRO XAY DUNG CAU NONG THONTAI TINH AN GIANG (C178)
100
22/12/2018Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật100.000C186IBVCB.2112180091438002.C186