ข้อมูลครูผู้พัฒนาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย สำนักงาน กศน.จ.พะเยา : แผ่น1