ข้อมูลครูผู้พัฒนาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย สำนักงาน กศน.จ.พะเยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลครูผู้พัฒนาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย สำนักงาน กศน.จ.พะเยา
2
เริ่มดำเนินการ 27 มกราคม 2559
3
4
เอกเสาร ศน.ขิงที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพการอบรม 27 - 30 ม.ค.59
แผนการรู้หนังสือไทย สนง.กศน.จ.พะเยา
5
หน่วยที่ลำดับที่ชื่อ - สกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่งแต่ละสภาพ
เบอร์โทร
ไอดีไลน์
facebookอีเมลสถานศึกษาหมายเหตุ
6
ผู้ประสานงาน สำนักงาน กศน.จ.พะเยา
7
1
นายทวีโชค  เรืองขจรเมธี
โชค
นักวิชาการศึกษา
0897014357
chockmetee@gmail.com
8
2
นางปรียานุช ปักษา
เตี่ยว
นักวิชาการศึกษา
0823848639
preeyanuch.bo@gmail.com
9
10
1
ความรู้พื้นฐานภาษาไทย (หลักภาษาไทย)
11
1
นายภานุวัฒน์ สืบเครือ
ครูหนุ่ม
ประธาน
กศน.อ.เชียงม่วน
การอ่านคำที่มี -็ -์ ๆ
12
2
นายไชยพจน์ สมภาร
ครูพจน์
คณะทำงาน
กศน.อ.เชียงม่วน
สะกด
13
3
นายอุดร คำบุญเรือง
ครูดรคณะทำงาน
กศน.อ.เชียงม่วน
การผสมอักษรกับสระ
14
4
นางนงนภัส สมภาร
ครูเล็ก
คณะทำงาน
กศน.อ.เชียงม่วน
การออกเสียงสระ
15
5นายพิภพ ทรายคำครูภพคณะทำงาน
กศน.อ.เชียงม่วน
สระและตัวเลข
16
6
นางสาวสุชาดา มั่งมูล
ครูอิม
คณะทำงาน
กศน.อ.เชียงม่วน
การผันอักษร
17
7
นายปิติพล วงศ์กะโซ่
ครูคัมมี
คณะทำงานและเลขานุการ
0846136176
krukammee
krukammee
pitipon13@gmail.com
กศน.อ.เชียงม่วน
พยัญชนะภาษาไทย
18
19
2
หน่วยที่ 2 สถาบันชาติไทย
20
1
นางพิมลรัตน์ ศรีกะกุล
ประธาน
0892652732
kunnfeck@gmail.com
กศน.เชียงคำ
21
2
น.ส.รัตนาภรณ์ เป็งศิริ
กศน.เชียงคำ
22
3
นางวรวลัญจ์ สิงห์สุวรรณ
เลขากศน.เชียงคำ
23
4
นายไชยพจน์ สมภาร
กศน.เชียงม่วน
24
25
3
หน่วยที่ 3 ชีวิตของเรา
26
1
นายวุฒิภัทร์ เผ่าฟู
หมายประธาน
0817647619
wutiphat@gmail.com
กศน.อำเภอเมืองพะเยา
27
2
นางพัฒนา. สืบเครือ
พัฒเลขา
0812561487
0882936423
https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=username
psb.nfepyo@gmail.com
กศน.อำเภอปง
28
3
นางสาวธัญสินี สิงห์แก้ว
นาย
thansinee19 @gmail.com
กศน.อำเภอภูกามยาว
29
4
นางสาวสุนิศา ศรีนุต
0843804465
sunisasccnut@gmail.com
30
5
นางอารีย์ ณนคร
Aree.nfe@gmail.com
31
6
นางสาวนภาพร. ศรีสังข์
32
7
นายมณฑล. สุทธิพรมณีวัฒน์
33
4
หน่วยที่ 4 การทำมาหากิน
34
1
35
2
36
3
นายอำนาจ เลิศคำ
ป็อกคณะทำงาน
0987533497
poknfe@gmail.com
กศน.อำเภอปง
37
4
38
5
39
5
หน่วยที่ 5 ภัยใกล้ตัว
40
1
นายวินัย แก้วเทพ
เฟิร์น
ประธาน
41
2
นางกรชนก ตาปัญโญ
หยุดเลขาฯ
0916982412
kornchanok07@gmail.com
กศน.อำเภองเมืองพะเยา
42
3
นางเยาวนันท์ ถูกจิตร
เยาว์คณะทำงาน
0843695404
yaonfe_@hotmail.com
กศน.อำเภอปง
43
4
นายราชันย์ ติยานันท์
ชันคณะทำงาน
44
45
6
หน่วยที่ 6 เปิดโลกเรียนรู้
46
1
47
2
48
3
49
4
50
5
51
6
52
7
หน่วยที่ 7 คุณธรรมนำสันติสุข (เศรษฐกิจพอเพียง)
53
1
54
2
55
3
56
4
57
5
58
6
59
8
หน่วยที่ 8 กฎหมายน่ารู้
60
1
นางสาวสายใจ  สุขประสาร
ต่ายประธาน
0932472201
saijaitaysaijai
taynfe@gmail.com
กศน.อำเภอปง
61
2
นายยงยุทธ  กิ่งแก้ว
ยุทธเลขา
0817061373
กศน.อำเภอภูซาง
62
3นายพิภพ  ทรายคำภพคณะทำงาน
0932759452
กศน.อำเภอเชียงม่วน
63
4
นายอุดร   คำบุญเรือง
ดอนคณะทำงาน
กศน.อำเภอเชียงม่วน
64
5
65
6
66
9
หน่วยที่ 9 ชุมชนเข้มแข็ง
67
1
นายอำนวย ขยันขาย
อำนวยประธาน
093-272-0426
krunuay2515@gmail.com
กศน.อ.เมืองพะเยา
68
2
นางพิชญณ์ภัทช ศรีประสิทธิ์
พี่จุ๋ม
คณะทำงาน
099-045-1465
puccjung1@gmail.com
กศน.อ.เมืองพะเยา
69
3
นางอำไพ ธาดาชลวัฒน์
พี่่ไพ
คณะทำงาน
ftt00027@gmail.com
กศน.อ.เชียงม่วน
70
4
นายปิติพล วงศ์กะโซ่
คัมมีเลขาฯ
084-613-6176
krukammee
krukammee
pitipon13@gmail.com
กศน.อ.เชียงม่วน
71
5
72
10
หน่วยที่ 10 พลังงานมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด
73
1
นางสาวอัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์
วรรณประธาน
089-6334033
74
2
นางสาวิตรี บัณฑิต
ตรีเลขาฯ
081-6734661
75
3
นางสาวปุญญาพัฒน์ ชัยวร
หล้าคณะทำงาน
081-7966608
76
4
นางสาวสายพันธ์ อุ่นเมืองแก้ว
อ้อคณะทำงาน
089-9549144
korakun19@gmail.com
77
5
78
11
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีใกล้ตัว
79
1
80
2
81
3
82
4
83
5
84
10
หน่วยที่ 10 พลังงานมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด
85
1
นางสาวกานต์ชนา มีฉลาด
น้อยประธาน
081-0207301
081-0207301
kanchana chun
noinfe20@gmail.com
กศน.อำเภอจุน
86
2
นายอภิชัย จิตนวาทิน
เจี๊ยบ
เลขาฯ
087-9034841
apichai_jeab@hotmail.co.th
87
3
นางฉลาด บรรจงปรุ
หลาดคณะทำงาน
088-4035513
Chalad30@gmail.com
88
4
นางกชวรรณ ทัพพันดี
กชคณะทำงาน
085-6231552
jannfe77@gmail.com
89
5
90
12
หน่วยที่ 12 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
91
1
นางสาวนวพร บุญญประภา
ประธาน
0871898109
basiced.nfe@gmail.com
กศน.อ.แม่ใจ
92
2
นางสาวนาถอนงค์ ชนาทิป
นาอือเลขาธิการ
085-7230205
natanong.chanatip@hotmail.com
กศน.อำเภอปง
93
3
นางสาวยุภารัตน์ ใจนาน
ครูยุคณะทำงาน
087-0179698
กศน.อ.เชียงคำ
94
4
นายณัฐวัฒน์ สิทธิสาร
ครูตรี
คณะทำงาน
089-8553066
กศน.อ.จุน
95
5
นายสมชาย เกณฑา
ครูสมชาย
คณะทำงาน
กศน.อ.เชีียงคำ
96
97
98
99
100
Loading...