Miĥail Plackovskij
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
грн.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
FOJE MATENEОДНАЖДЫ УТРОМ
2
3
Anasido ĉiam ien rapidis. Kaj kiam ĝi rapide mallerte paŝis sur verda herbo, al ĉiuj observantoj ŝajnis, ke ruliĝas pilko. Sed, ĉar tiu pilko krome kvakis, la anasidon oni nomis Kvilko.1Утенок вечно куда-то спешил. И когда он быстро ковылял по зеленой траве, то со стороны всем казалось, что катится мячик. А так как этот мячик еще и крякал, то утенка назвали Крячиком.
4
5
La anasido tre ne ŝatis lavi sin matene. Ofte okazis, ke oni ne povis eĉ perforte venigi ĝin ne nur al rivero, sed eĉ al ordinara flako.2Очень не нравилось утенку по утрам умываться. Его, бывало, не то что к речке, а к обыкновенной луже силком не затащишь.
6
7
– Ĉu longe ankoraŭ mia filo estos malpurulo? – riproĉis la anasidon panjo. – Ĉiam vi iradas malpurvizaĝa, kota!3- Долго ли ты еще у меня будешь неряхой? - укоряла утенка мама. - Вечно ты ходишь грязный да чумазый!
8
9
– Sed al mi eĉ tiel vivi estas agra-gra-grable, – Kvilko respondis.4- А я и так себя прекря-кря-крясно чувствуют - отвечал Крячик.
10
11
Sed foje kokido Pep kaj hundido Boj interkonsentis kaj decidis instrui sian amiketon. Kvilko eliris matene en la korton, kiel ĉiam, nelavita kaj dormema, kaj salutis kokidon Pep:5Но однажды цыпленок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить своего дружка. Вышел утром Крячик во двор, как всегда неумытый и заспанный, поздоровался с цыпленком Фью:
12
13
– Agra-grablan matenon!6- Крякcтвуй!
14
15
Tiel ĝi diris "bonan matenon".8Это у него так слово "здравствуй" получалось.
16
17
Sed la kokido diris:9А цыпленок говорит:
18
19
– Kiu vi estas? Mi ne konas vin.10- Кто ты? Я тебя не знаю.
20
21
Tiam Kvilko direktiĝis al hundido Boj:11Тогда Крячик направился к щенку Тявке:
22
23
– Agra-grablan matenon!12- Крякствуй!
24
25
– Mi ne parolas kun nekonataj birdoj! – la hundido diris.13- Я с незнакомыми птицами не здороваюсь! -сказал щенок.
26
27
Ofendiĝis la anasido kontraŭ siaj amikoj.14Обиделся утенок на своих друзей.
28
29
Kio do okazis al ili? – ĝi pensis. – Kial do ili subite ĉesis rekoni min?15Что это с ними?-думает.-Почему они меня вдруг узнавать перестали?
30
31
Tiam ekpluvis. Tre sonora estis la pluvo. Gaja. Varma-varma.16Тут дождик начался. Звонкий такой дождик. Веселый. Теплый- претеплый.
32
33
Kvilko ne sukcesis kaŝiĝi sub la perono – kaj la pluvo tre bone duŝis ĝin. La hundido kaj kokido mem alkuris la anasidon kaj diris:17Не успел Крячик под крыльцо спрятаться - и дождик искупал его хорошенько. Щенок и цыпленок сами к утенку подбежали, говорят:
34
35
– Saluton! Kiom pura kaj simpatia vi estas!19- Здравствуй! Какой ты чистый и симпатичный!
36
37
Kvilko demandis ilin:20Крячик спрашивает его:
38
39
– Kial do vi antaŭe ne salutis min, kiam mi mem aliris vin?21- Почему же вы раньше со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил?
40
41
– Min aliris iu malpurulo, tute ne vi, – Pep diris.22- Ко мне какой-то грязнуля подходил, а совсем не ты, - сказал Фью.
42
43
– Ankaŭ min molestis iu kotulo, – Boj diris.23- И ко мне тоже какой-то чумазый приставал, - сказал Тявка.
44
45
– Ja tio estis mi! – la anasido ridis. – Sed nun la pluveto min lavis.24- Так это же был я? - засмеялся утенок. - Только теперь меня дождик умыл.
46
47
– Se vi volas, ke ni ĉiam rekonu vin, ne esperu pri la pluveto! – hundido Boj grumblis.25- Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся! - проворчал щенок Тявка.
48
49
– Ja pluvas ne ĉiutage! – kokido Pep minacis flugile.26- Ведь дождик бывает не каждый день! - пригрозил крылышком цыпленок Фью.
50
51
©
52
skazki.org.ru/tags/Михаил%20Пляцковский
53
mpovorin.narod.ru/porinfanajxoj/la_suneto_por_memoro/
54
Pentraĵoj de V.Suteiev
55
Paralela teksto farita de
56
edm.retejo.info
Loading...