Innmeldte møter med kontaktpersoner og forslag til plassering
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
E-postadresseOrganisasjonTittel på møtet Beskrivelse av møtets innholdInnledereNavn på kontaktpersonE-postadresse til kontaktperson
Telefonnummer til kontaktperson
Samarbeidspartnere
MøteformMålgruppe for møtet Språk
Innspill til hovedinnledere/key note speakers til konferansen
2
Her står alle møter oppført. I de andre fanene står i tillegg de med foreslått dag oppført. I henhold til progresjonen vedtatt på årsmøtet.
3
4
post@forbundet.no
Norges Kristelige Studentforbund
Vår palestinske søsterorganisasjon, Palestine Youth Ecumenical Movement, organiserer kristne studenter og unge palestinere til motstand mot okkupasjonen. De har vært sentrale i utarbeidelsen av det palestinske Kairos-dokumentet, og arbeider nå mye med BDS-kampanjen (som ifølge Kairos-dokumentet er den viktigste formen for motstand mot okkupasjonen). Vi ønsker å presentere den kristne palestinske motstanden mot okkupasjonen. Vi jobber også med å utarbeide en kampanje rettet mot norske universiteter og høyskoler, med ønske om å få disse til å tilslutte seg BDS.
Aktivister fra Palestine Youth Ecumenical Movement
Torkil Hvidstenpost@forbundet.no41478657
Foredrag/verksted
Alle, men primært studenter
Engelsk
5
post@karibu.noStiftelsen KaribuSouth-North Conversation About System Change (Stop the bad, build a new narrative, build the new)?
An open strategy conversation between persons, organizations, or networks in the Global South and Global North who have managed to resist the bad, build a new narrative, and build the new -- and can demonstate that they have indeed had impact. We will hear from those have contributed to a system change for a new world (from various perspectives, themes, and realities). We will try to bring forward examples of what works, what doesn't work, and what do we need to do differently in order to have impact? Finally, they will explore the question of "How do we see impact on a systemic level?"
Ikke bestemt enda
Tyler Dale Hauger og Eilert Rostrup
post@karibu.no47896142
Vi er veldig åpne for å jobbe med flere på dette. :)
Åpent stategimøte / samtalemøte
De som vil høre mer om sammenhengen mellom ulike temaer og fagfelter på GK2018.
Engelsk
6
hilde@neitileu.no
Nei til EU, Rødt, Attac, Ungdom mot EUEUs indre utvikling og stadig tettere union
Ønsket om et levende demokrati var den viktigste grunnen til at folk i Norge stemte nei til EU-medlemskap i 1994. Siden den gang har EUs demokratiske problemer økt, og EUs håndtering av finanskrise, klimakrise og flyktningkrise viser tydelig at unionen har alvorlige problemer i en tid hvor behovet for folkestyre kanskje er større enn noen gang tidligere. I dette møtet ønsker vi å se nærmere på denne utviklingen, og diskutere mulige alterntiver.
Ikke klarHilde Nylénhilde@neitileu.no45020490
Se under "organisasjon"
Debattmøte
Ungdom, folk som ønsker kunnskap om EUs utvikling og hvordan dette påvirker Norge og verden.
Norsk og evt. engelsk
7
hilde@neitileu.no
NtEU, Rødt, Attac og UmEUMotkrefter i EUVi ønsker å rette søkelyset på den makten EU representerer, hvilke typer motmakt som eksisterer og hvordan denne kan styrkes. Ikke klarHilde Nylénhilde@neitileu.no45020490
Se "organisasjon"
debatt/strategimøte
Ungdom, folk som er interessert i å lære mer om EUs utvikling og påvirkning på Norge og verden.
Norsk og engelsk
8
hilde@neitileu.no
NtEU, Rødt, UmEU, Attac og ManifestIndividets frihet i EU
Hvordan påvirker EUs politikk individets frihet? Er vi virkelig frie? Dette ønsker vi å belyse i det siste møtet av en møteserie på tre møter og EU og EUs utvikling.
Magnus Marsdal, m.flHilde Nylénhilde@neitileu.no45020490
Se "organisasjon"
debattmøte
Ungdom, folk som er interessert i EUs utvikling og påvirkning på Norge og verden.
Norsk, engelsk
9
sjur.cp@gmail.com
Borgerlønn BIEN NorgeBorgerlønn i et utviklingsperspektiv
Den globale fattigdommen og den økonomiske desperasjonen forårsaker blant annet en strøm av flyktninger mot de rike landene, politisk ustabilitet og økning i fundamentalisme. Og om utviklingen fortsetter som i dag, vil det fortsatt være 650 millioner mennesker som sulter i 2030.
Morgendagens samfunn må med andre ord lykkes med sosial utjevning og fordeling av våre felles ressurser for å møte utfordringene vi står overfor. Vi trenger en omfordeling av ressursene som kan redusere gapet mellom fattig og rik.
Vi ønsker med dette som bakgrunn å avholde et møte om borgerlønn i et utviklingsperspektiv i forbindelse med FNs bærekraftsmål, menneskerettighetene og satsing på sosiale sikkerhetsnett.
4-5 innledere og spørsmål fra salen : Vi vil invitere Kalle Moene, Eva Kløve fra Norad, rep for FN sambandet, en fra Give Directly og John McArthur i Brookings Institution og Paul Harnett i World Basic Income, Sarath Davala (India) og Zephania Kameeta (Namibia)
Sjur Cappelen Papazian
sjur.cp@gmail.com45692385
Vi ønsker å høre med Utviklingsfondet, Spire, Press, Norsk Folkehjelp, Idegruppen Nord/Sør, FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling, FIAN Norge, Den norske kirkes Nord/Sør-informasjon, Changemaker og Change the World - Forandre verden (vil ha 2-3 av disse med oss på laget om alt går etter planen)
Foredrag / debatt
En hver som er interessert i kampen mot fattigdom, en rettferdig fordeling av våre felles ressurser og en bærekraftig global utvikling uansett rase, hudfarge, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, kjønn, språk eller religion.
Engelsk
10
cubaforeningen@gmail.com
Cubaforeningen i NorgeCubas økonomi og handelVi ønsker å belyse Cubas økonomi - med snart 60 års blokade Ikke klartBerit Moenbe-moen@online.no97133586LAGForedrag
De som er interessert i Cubas framtid
Norsk/engelsk
11
post@kvinnefronten.no
KvinnefrontenMenneskehandel til sexindustrien
Vi ønsker et overordnet tema for Globaliseringskonferansen; "Menneskehandel og slaveri".
Under dette temaet ønsker vi forskjellige bolker. For eksempel arbeidlivet-
og migrasjonsarbeideres rettigheter, sosial dumping, mennesker på flukt, surrogati etc.
En av bolkene blir møtet "Menneskehandel til sexindustrien"
Vi ønsker å invitere fire internasjonale survivors (overlevende etter prostitusjon) fra fire ulike verdensdeler for å diskutere menneskehandel og prostitusjon. Flere menneskerettighetorganisasjoner (eks Amnesty Int., Human Rights Watch, UN Aids) ser på menneskehandel og prostitusjon som to forskjellige fenomener. Vi ønsker å få frem at prostitusjon og menneskehandel er to sider av samme sak.
Vi ser for oss et halvdagsseminar med ulike bolker innenfor tema "Menneskehandel og sexindustrien". Vi vil utfordre ulike menneskerettighetsorganisasjoner og politikere på tema.
Rachel Moran, Grizelda Grootboom, representant fra Colombia/Søramerika og Nordamerika (Vi har samarbeid med ulike survivor-organisasjoner over hele verden, blant annet i samarbeid med FOKUS og Coalition Against Trafficking in Women)
Jorunn Friis Resetpost@kvinnefronten.no48007293
Coalition Against Trafficking in Women, FOKUS, Krisesenterbevegelsen
Ulike former - foredrag/innledning, debatt og diskusjoner.
Alle konferansedeltagerne.
EngelskJa, se over
12
ilonadrivdal@yahoo.no
Norsk Bonde- og SmåbrukarlagetAgroindustriens makt versus agroøkologiens folkemakt
Matindustriens makt skaper avmakt i befolkningen, både i Nord og Sør. Vi setter dette i forhold til agroøkologisk makt, som skaper folkemakt i befolkningen, og nærhet mellom produsent og konsument, arbeidsplasser, forebygging av mat-svinn samt sunn og nok mat for alle. Vi setter dette også i lys av tvungen migrasjon, fattigdom i verden og bønders rettigheter internasjonalt.Vi skal belyse sammenhengen mellom migrasjon, fattigdom og bønders rettigheter internasjonalt.
I 2015 var det 244 mill. migranter, r en økning fra år 2000 med 40 %. 1/3 av alle migranter er i sin mest yrkesaktive alder. Man antar at 40% kommer fra landsbygda. 50% av husholdninger på landsbygda i Afrika har minst EN som har migrert. Mange er drevet bort fra den jorda de tidligere har brukt for å dyrke mat . Internasjonale selskaper landran. FAO ser det som viktig å bekjempe sult og fattigdom på ved å satse på landbruk- og distriktsutvikling i Afrika.
Ved å gi lokale bønder retten til å bruke sine ressurser kan man snu denne utviklingen*.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) arbeider sammen med vår internasjonale organisasjon, La Via Campesina (LVC) for at FN i 2018 skal vedta en erklæring om bønders rettigheter.
Medlemmer fra NBS; La Via Campesina (Europa)
Ilona Drivdalilonadrivdal@yahoo.no99409762
Palestinakommiteen; Utviklingsfondet (?) Moreandbetter
Seminar og debatt
Alle som er interessert i: Migrasjon / fattigdomsbekjempelse / bistand / landbruk, matsikkerhet
Norsk (evt engelsk)
Olivier de Schutter, FAO eller Jean Ziegler, fhv FAO
13
kathrine@palestinakomiteen.no
Palestinakomiteen i NorgeUetiske investeringer i utlandet
Arrangementet handler om norske uetiske investeringer i utlandet, med et spesielt fokus på Oljefondet. Norske investeringer i utlandet har stor påvirkning på verden. Og etiske hensyn kommer som regel til kort overfor målet om profitt. Det er blant annet tydelig at Oljefondets etikkråd ikke er en tilstrekkelig kontrollmekanisme for å sikre at Norge ikke begår uetiske investeringer. De uetiske investeringene kan bidra til alt fra global oppvarming, gjennom investeringer i kullkraftverk, til krigsforbrytelser, gjennom investeringer i israelske bosettinger i okkupert palestinsk område.
Bakgrunn om Israel-saken: DanWatch-rapporten viser at Oljefondet er versting. Høykommissæren for menneskerettigheter har sendt brev til 150 selskaper om trussel om å bli svartelistet, der også Norge er nevnt.
Kathrine Jensenkathrine@palestinakomiteen.no90743720AttacDebatt
Norsk/engelsk
14
organisasjon@afghanistan.no
Afghanistankomiteen Ungdom fred og sikkerhet Debatt/seminar med utgangspunkt i resolusjon 2250tbaHalvard Hjermundrudorganisasjon@afghanistan.no95877117
tba - ønsker å samarbeide med andre organisasjoner, som norske solidaritetsorganisasjoner som arbeider med temaet i andre land
debattnorsk
15
halvard@pbi.noPeace Brigades InternationalRommet lukker segHandlingsrommet for menneskerettighetsforkjempere rundt i verden lukker seg. Seminar, debatt eller workshop om temaetHalvard Hjermundrudhalvard@pbi.no95877117
seminar, debatt eller workshop
16
Einar.braathen@nibr.hioa.no
Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV)«Atommaktene og bevegelsen mot atomvåpen: utfordringer framover»
Tildelingen av Nobels Fredspris til ICAN har avdekt en ny konfliktlinje i global politikk: på den ene siden står nasjoner som ønsker forbud mot atomvåpen, og på den andre nasjoner som lar atomvåpen inngå i sitt forsvarssystem. Bevegelsen mot atomvåpen, med organisasjoner som er tilsluttet ICAN, representerer en ny og viktig opposisjon i Norge og andre NATO-land. Dette møtet ønsker å utvikle større forståelse av hva som er atommmaktenes svar på bevegelsen mot atomvåpen. Siden det var betydningsfulle bevegelser mot atomvåpen på 1950- og 60-talllet, og påny på 1980-tallet, er det lurt å lære av aktivistenes erfaringer fra disse periodene. Den sentrale målsettingen med møtet er å klargjøre de strategiske utfordringene som bevegelsen mot atomvåpen har fremover.
Vi foreslår å ha en innleder som har jobbet både aktivistisk og analytisk med kampen mot atomvåpen internasjonalt og i tidligere perioder.
I tillegg foreslår vi en innleder fra dagens norske bevegelse ot atomvåpen og som kan føre en fruktbar dialog med den utenlandske innlederen.
Hovedinnleder: Mary Kaldor. Hun er professor i globale freds- og konfliktstudier ved London School of Economics, var en av lederne av av END – European Nuclear Disarmement i 1980-årene og forfatter av en rekke bøker og artikler.
Einar Braathen, medlem av styret i Oslo SV
einar.braathen@nibr.hioa.no92656696
Nei til Atomvåpen, Norges Fredsråd og andre norske organisasjoner tilsluttet ICAN
Dette vil dels bli et strategimøte med foredrag fulgt opp av debatt,
Unge og gamle aktivister i kampen mot atomvåpen, samt folk som ønsker å vite mer for lunne engasjere seg mer.
Engelsk og norsk
Mary Kaldor, London (se forslaget vårt over)
17
daglig.leder@latin-amerikagruppene.no
Latin-Amerikagruppene i Norge4 nyanser av imperialisme (anno 2018)
«Jeg bringer med meg til nye slagmarker den tro du ga meg, mitt folks revolusjonære ånd og følelsen av å utføre den helligste av alle plikter: å kjempe mot imperialismen hvor jeg enn befinner meg.»
Dette skrev Che Guevara i sitt avskjedsbrev da han reiste fra Cuba.
Kampen mot imperialismen har vært en samlende kamp for venstresida gjennom historien, og bærende for venstresidas internasjonale solidaritet.
I dag er det få som bruker ordet «imperialisme» og vi lurer på hvorfor.
Hvilket fiendebilde har vi i dag? Har ideen om imperialisme og imperialisten slått sprekker? Hva vil det si å kjempe mot imperialismen i dag?
Vi inviterer fire personer til å fortelle om kampen mot imperialismen fra deres synspunkt: blant annet fra urfolks kamp, fra den feministiske kampen, fra den partipolitiske kampen, og fra Norge som er alliert med stormakter gjennom NATO
Joao Pedro Stedile (Brasil), Djamila Ribeiro (Brasil), Rerepsentant fra urfolksbevegelsen i Colombia
Marianne Gulli
daglig.leder@latin-amerikagruppene.no
95228642Foredrag
Spansk / protugisisk med oversetting til norsk
Joao Pedro Stedile, Djamila Ribeiro, Noam Chomsky,
18
marianne.gulli@gmail.com
RødtKrigsnasjonen Norge
I 2018 er det 100 år siden slutten på første verdenskrig. Det at det var arbeiderklassens kamp, organisering og opprør som var årsaken til krigens slutt.
Nesten samtidig som vi markerer 100 årsdagen for slutten på første verdenskrig avsluttes også NATO-øvelsen Trident Juncture (15.10-7.11), der Norge er vertsnasjon. I en måned skal 35.000 soldater fra 30 land delta i en av de største militærøvelsene på norsk jord.
Gjennom NATO-alliansen, motviljen til å signere atomvåpenforbudet, bombing i Libya osv. viser Norge seg som en krigerstat og våpeneksportør av første klasse.
Møtet blir en debatt om krigsnasjonen Norge i lys av den forestående NATO-øvelsen.
ikke definertMarianne Gullimarianne.gulli@gmail.com95228642
LO Oslo, Fredsrådet
debatt / strategimøte
norsk (evt. engelsk) avhengig av innledere
Noam Chomsky, Gudrun Schyman, Johan Galtung, Ana Ester Ceceña, Djamila Ribeira, Amy Goodman,
19
solidaritetmedkurdistan@gmail.com
Solidaritet med KurdistanFinst det ein veg til eit fritt, samla og demokratisk Syria?
Tittel er beskrivende, målet er å ta opp Syrias framtid. Nord i Syria finner du nå Føderasjonen Nord-Syria, tre selvstyrte regioner hvor kurdere, arabere, turkmenere, assyrere og andre minoriteter lever og styrer seg selv utfra prinsipper om demokratisk konføderalisme, likestilling og økologi. Kan de vise veien for resten av Syria?
Om dette blir for snevert kunne vi ha tenkt oss et annet møte om noe som er akutelt/relevant for Kurdistan.
Hedya Yosef og ein leiarane i Føderasjonen Nord-Syria som ikkje er kurdar. Og viss muleg: Ein frå eit av opposisjonspartia i Nord-Syria. Fleire av dei deltok i valet no nyleg og fekk vald inn representantar.
Marie Sørhaugmariesoerhaug@gmail.com93667426
Internasjonalt utvalg i LO, Motmakt, internasjonale utvalg i Rødt, SV osv.
Panelsamtale
Samfunnsengasjerte folk med interesse for utenriks
Avhenger av hvilket språk innlederne snakker. Enten engelsk, men hvis det er behov for tolkning kan det bli tolket til norsk.
Dilar Dirik; faglig flink og dyktig formidler. Kan snakke både om demokratisk konføderalisme og kvinner mot facisme.
https://research.sociology.cam.ac.uk/profile/dilar-dirik
https://cambridge.academia.edu/DilarDirik
20
attac@attac.noAttac NorgeFinans ++
Attac ønsker å melde inn et møte om finans. I 2018 er det 10 år siden finanskrisen fant sted. Vi ønsker å ha et møte om temaet finans sammen med andre. Vi spiller derfor inn temaforslaget og ber NSF om å sette oss sammen med noen andre som har et lignende ønske. Deretter kan vi kontakte aktørene for et videre samarbeid. Hvis der ikke finnes andre likesinnede så vil vi gjerne ha et arrangement om temaet alene.
Det er ønskelig med innelder
Organisasjonssekretær, Idun Moe Hammersmark
attac@attac.no40096772uvisstUvisst
norsk men åpne for engelsk
21
sunniva@auf.no
AUF, Changemaker
Møtet skal handle om internasjonal kapitalflukt, herunder å diskutere muligheten for et globalt skatteorgan under FN. I dag foregår nemlig prosessene i OECD og EU – organer der de fattigste landene ikke er med. Temaet handler i så måte mye om makt.
Marianne MartinsenSunniva Bjerkaassunniva@auf.no95889893
Attac, Changemaker
Debatt
Studenter og internasjonalt interesserte. Tror dette kan favne bredt, da det også vil interessere folk med spesiell interesse for internasjonal økonomi.
Engelsk eller norsk
22
oda.sofie@su.no
Sosialistisk UngdomLikelønn nå. Hvordan?Selv om sysselsettingen blant kvinner er tilnærmet lik menn i Norge i dag tjener kvinner fortsatt mindre. Hvordan sikrer vi reell likelønn?
Christina Beck Jørgensen, Kirsti Bergstø, Madeleine Schultz, Kristin Iversen, Ingrid Wergeland,
Oda Sofie Heien Larsen
oda.sofie@gmail.com93652484
Oda Sofie Heien Larsen
David Graeber, Naomi Klein, Judith Butler, Anne Fausto Sterling, Leila Ahmed, Lila Abu-Lughod, Noam Chomsky, Piketty
23
jokkepost@gmail.com
Gnist - marxistisk tidsskriftKlasse, kapital og makt200 år etter Marx ble født diskuteres fortsatt kapital, makt og klasse. Vi vil med dette møte åpne opp diskusjonen rundt en marxistisk klasseforståelse. Hvordan er det kapitalismen fungerer i våre dager. Hvilke klasseforhold skaper det i Norge og i Verden. Trenger vi klasseanalyse for å forstå makt i 2018?
Må vi komme tilbake til. Har vi råd til å hente inn internasjonale navn hadde det vært kult.
Jokke Fjeldstadjokkepost@gmail.com93464949Jokke FjeldstadDavid Harvey
24
halvard@pbi.noPeace Brigades InternationalRommet lukker segHandlingsrommet for menneskerettighetsforkjempere rundt i verden lukker seg. Seminar, debatt eller workshop om temaetHalvard Hjermundrudhalvard@pbi.no95877117Halvard Hjermundrud
25
geaa@hvl.noOMEP Norway (verdens organisasjonen for små barns oppvekst og danning)Håp - som overordnet tema, solidaritet som undertema OMEP er verdens organisasjonen for små barns oppvekst og danning. Formålet med organisasjonen er å fremme vitenskapelig forskning og sikre utveksling av ideer mellom medlemslandene. OMEP er et nettverk for personer over hele verden som arbeider for barns utvikling i familie, institusjon og samfunn. OMEP arbeider for barn i vanskelige livssituasjoner og for barns rett til utdanning. Det overordnede målet er å bidra til fred i verden og å ivareta barns rettigheter. OMEP har i dag mer enn 70 medlemsland.
Vi ønsker å bidra på Globaliseringskonferansen med fokus på utdanning og ansvar for en felles verden. Dette er sentrale perspektiver hos den politiske tenkeren Hannah Arendt. Vi ønsker derfor å knytte håp for fremtiden til Arendt sine tanker om utdanning og ansvar for en felles verden. Arendt sine perspektiver på solidaritet, makt og utdanning er aktuelle perspektiver for dagens utfordringer som politisk fundamentalisme og rasisme. Arendt mente at det var gjennom utdanning vi kunne bidra til å forandre verden, og at vi måtte bringe noe nytt inn slik at neste generasjon tar ansvar for en felles verden. Læreren har derfor et dobbelt ansvar for både å la barna bidra med noe nytt, men samtidige formidle kunnskap om fortiden. Arendt sine tanker om utdanning har fokus på fortid- nåtid og fremtid.
Den israelsk-kanadiske filmproduksjonen fra 2015 av Ada Ushpiz og Ina Fichman har høstet mange lovord på en rekke filmfestivaler rundt om i verden og er en hyllest til Hannah Arendt. Filmen er meget aktuell, og vil være en god innledning til debatt om solidaritet og utfordringen som verden står ovenfor i dag. Helgard Mahrdt og Geir Aaserud var sammen med OMEP arrangørene for tre utsolgte visninger av filmen våren 2017 i Oslo og Bergen.
Vi ønsker en tre delt presentasjon, med film, foredrag og debatt.
Helgard Mahrdt, Inga Bostad, Henrik Syse, Eli Bergsvik (leder av OMEP Norway)Geir Aaserudgeaa@hvl.no55585763 mobil: 92242810En kombinasjon av debatt, foredrag og filmprogramHelgard MahrdtEngelsk/norsk Helgard Mahrdt
26
liss.schanke@gmail.com
IKFF
"Pasifisme, hvor går grensen for bruk av makt for åløse konflikt?" "Slå et slag for pasifismen!
-En debatt om bruk av makt i konflikt."
Fredsbevegelsen trenger en diskusjon om hvor grensen for maktbruk går. Pasifisme er det eneste moralsk riktige standpunktet, men hva når det ikke fungerer?Og mange andre spennende vinkler vi ikke har kommet på ennå.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Alle møter
Dag1 fredag
Dag 2 lørdag
Dag 3 søndag
Eksempel visuell struktur