ตารางใช้งานอุปกรณ์โสตฯโรงเรียนสันกำแพง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
เวลาสถานที่เพื่อใช้ในงาน/กิจกรรมผู้ขอใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์
อุปกรณ์เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2
12/6/201612:00:0012/6/201613:30:00
ห้องมินิเธียเตอร์
การนำเสนองานเศรษฐกิจพอเพียง
นาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
คอมพิวเตอร์โนตบุค
3
6/9/201613:20:006/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ติว ม.6 สายศิลป์ วิชา สังคม
นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
นายวิชัย สิงห์น้อย
4
6/9/201613:20:006/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ติว ม.6 สายวิทย์นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
นายกล้า เครือกลัด
5
6/9/201613:20:006/9/201614:30:00หอประชุมคาบจริยธรรมนางสาว
อรชพร ณ เชียงใหม่
0817064848
นายวิชัย สิงห์น้อย
6
6/9/201614:30:006/9/201616:00:00
ห้องมินิเธียเตอร์
ประชุมแผนงานนาย
องอาจ เสาร์แก้ว
0817460057ไมค์ โอเวอร์เฮด
นายวิชัย สิงห์น้อย
7
7/9/201612:00:009/9/201616:00:00หอประชุม
ซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง
นาง
ธนภร จิตธำรงสุนทร
0894292497
ลำโพง yamaha 2 ชุด ไมค์สาย 2 ตัว
นายวิชัย สิงห์น้อย
8
7/9/201612:30:007/9/201614:10:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
การเรียนการสอนนาง
อัจฉราพร สุนทรนันท
0918581914
นายวิชัย สิงห์น้อย
9
7/9/201614:20:007/9/201615:50:00
ห้องมินิเธียเตอร์
ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ สไตล์ มูฟวี่ ม. 3
นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
นายวิชัย สิงห์น้อย
10
8/9/201613:20:008/9/201614:10:00หอประชุมคาบจิตอาสา ม.2นางสาว
ศิริเพ็ญ ประเสริฐชัย
0897554027
นายวิชัย สิงห์น้อย
11
9/9/20166:30:009/9/20168:30:00หอประชุม
พิธีทำบุญตักบาตรระดับชั้น ม.3
ว่าที่ร.ต.หญิง
อิชยา เก๋อภัย
0816722002-
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
12
9/9/201616:00:0012/9/20168:00:00นอกสถานที่
อำลาครูเกษียณอายุราชการพละฯ
นาย
ดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
0834700748
ลำโพง Turbo sound 1 ตัว ไมค์ลอย 2 ตัว แบต 4 ก้อนพร้อมที่ชาร์จจะได้ชาร์จเผื่อใช้วันจันทร์ ปลั๊กม้วน 1 อัน
นายวิชัย สิงห์น้อย
13
13/9/201612:30:0013/9/201615:00:00หอประชุม
มุทิตาจิตครูระดับชั้น ม.2
นางสาว
ศิริเพ็ญ ประเสริฐชัย
0897554027
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
14
13/9/201613:20:0013/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ติว ม.6 สายศิลป์ วิชา ภาษาไทย
นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
15
13/9/201613:20:0013/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ติว ม.6 สายวิทย์นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
16
14/9/201612:30:0014/9/201614:10:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
งานสอนนาง
อัจฉราพรสุนทรนันท
0918581914
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
17
14/9/201614:20:0014/9/201615:50:00
ห้องมินิเธียเตอร์
ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ สไตล์มูฟวี่ ม. 3
นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
18
16/9/20167:00:0016/9/20168:00:00หอประชุมตักบาตรพระยามเช้านางสาว
ศิริเพ็ญ ประเสริฐชัย
0897554027
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
19
20/9/201613:20:0020/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ติว ม.6 สายศิลป์ วิชา คณิตนาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
20
20/9/201613:20:0020/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ติว ม.6 สายวิทย์นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
21
20/9/201613:20:0020/9/201614:30:00หอประชุมคาบจริยธรรมระดับชั้น ม.4นาย
กิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์
0910719600
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
22
20/9/201612:30:0020/9/201615:50:00
ห้องมินิเธียเตอร์
เพื่อจะกิจกรรมชุมนุม YC (Youth Counselor)นางสาว
อัชฌาพิณี จีนา
0869179009
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
23
21/9/201613:00:0021/9/201616:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุม กพรนาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629โปรเจคเตอร ไมโครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
24
21/9/201614:00:0021/9/201616:00:00หอประชุมจริยธรรมระหฝดับ ม.4นางสาว
อังคณา สิงห์น้อย
0821903518
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
25
21/9/201614:20:0021/9/201615:50:00
ห้องมินิเธียเตอร์
ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ สไตล์มูฟวี่ ม. 3นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
26
21/9/201611:30:0021/9/201614:30:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
อบรมการใช้จักรของยริษัทเพ็นเคนาง
อัจฉราพร สุนทรนันท
091858114
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
27
21/9/201614:10:0021/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
กิจกรรมเพิ่มรู้ ดูหนัง ภาพยนต์ ระดับชั้นม.2
ว่าที่ร.ต.
ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
28
22/9/201615:00:0022/9/201615:50:00
ห้องมินิเธียเตอร์
นำเสนองานนาง
สุพัตรา ศุภสวัสดิ์
0817654859ไมค์ฯ 2 ตัว
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
29
22/9/201613:00:0022/9/201615:00:00
ห้องมินิเธียเตอร์
ศึกษาดูงานของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ว่าที่ร.ต.
ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
30
22/9/201614:10:0022/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
กิจกรรมเพิ่มรู้ ดูหนัง ภาพยนต์ ระดับชั้นม.2
ว่าที่ร.ต.
ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
31
23/9/201614:10:0023/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
กิจกรรมเพิ่มรู้ ดูหนัง ภาพยนต์ ระดับชั้นม.2
ว่าที่ร.ต.
ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
32
26/9/20168:30:0027/9/201616:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
อบรมครูนักเรียน ไม่รังแกกันนาง
ประภาพรรณ วัยวุฒิ
0869140123
ห้องไม่ว่าง วันที่ 27 ครับ
33
27/9/201613:20:0027/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ติว ม.6 สายศิลป์ วิชาวิทย์นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
34
27/9/201613:20:0027/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ติว ม.6 สายวิทย์นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
35
28/9/201611:00:0028/9/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
การประเมินคุณภาพภายใน จากหน่วยงานต้นสังกัด
ว่าที่ร.ต.
ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
36
29/9/20169:00:0029/9/201612:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
การจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับกลุ่มดิยสุเทพนาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629คอมพิวเตอร ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
37
4/10/201613:20:004/10/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ติว ม.6 สายศิลป์ วิชา อังกฤษนาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
38
4/10/201613:20:004/10/201615:50:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ติว ม.6 สายศิลป์ วิชา อังกฤษนาย
วิชัย สิงห์น้อย
0895619808
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
39
4/10/20168:00:004/10/201616:00:00หอประชุมจัดค่ายภาษาอังกฤษนาย
อัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงค์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
40
8/10/20168:00:008/10/20164:00:00
อาคาร 6 ห้อง 321
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนนางสาว
นางจินดา ช่วยค้ำชู
0850346930ไมค์โครโฟน 2 อัน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
41
8/10/20167:30:008/10/201612:00:00
ห้องมินิเธียเตอร์
แข่งขันศิลปหัตถกรรม YCนางสาว
อัชฌาฬิณี จีนา
0869179009ไมค์5ตัว
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
42
9/10/201611:00:009/10/201617:00:00หอประชุมประชุมสกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนางสาว
กิติญา สังข์คำ
0840401141
นายวิชัย สิงห์น้อย
43
10/10/20169:00:0018/10/201616:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอนเสริมgat-patนาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
44
11/10/20168:30:0011/10/201616:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
อบรมนักเรียนแกนนำ ไม่รังแกกันนาง
ประภาพรรณ วัยวุฒิ
0869140123
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
45
11/10/20169:00:0018/10/201616:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอนเสริมgat-patนาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629ไมโครโฟน โปรเจคเตอร
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
46
26/10/201613:10:0026/10/201614:10:00หอประชุมรับลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชััน ม. 3นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
47
27/10/201613:10:0027/10/201614:10:00หอประชุมรับลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม. 1นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
48
31/10/201614:10:0031/10/201615:50:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
แนะนำรายวิชา IS 2นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
49
31/10/201612:30:0031/10/201615:50:00
ห้องมินิเธียเตอร์
การเรียนการสอนนายสะอาด เงินถา0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
50
8/11/201613:20:008/11/201614:10:00หอประชุมจริยธรรมนางสาว
อังคณา สิงห์น้อย
0821903518
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
51
8/11/201614:00:008/11/201616:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนนางสาว
สุรัชฏา มณีทอง
0939196970ไมค์ โน็ตบุ๊ค เครื่องฉาย
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
52
8/11/20161:20:008/11/20162:10:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
จริยธรรม ม.5นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
53
9/11/201614:10:009/11/201615:40:00หอประชุมเพิ่มรู้ STEM Educationนางสาว
วันเพ็ญ จันทรมณี
0817843791notebook
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
54
12/11/20168:00:0013/11/201616:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ติว ม.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นาง
ประภาพรรณ วัยวุฒิ
0869140123
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
55
12/11/20168:00:0013/11/201616:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ติว ม.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นาง
ประภาพรรณ วัยวุฒิ
0869140123
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
56
14/11/201616:00:0014/11/201617:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมเตรียมงานแข่งขันจักรยานนางสาว
สุรินทร วงค์คำแดง
0840401141
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
57
14/11/201616:00:0014/11/201617:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมการแข่งขันจักรยานนางสาว
สุรินทร วงค์คำแดง
0899444719
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
58
15/11/20168:15:0017/11/201615:00:00
ห้องมินิเธียเตอร์
กิจกรรมพี่น้องทัศนา นางสาว
อัชฌาฬิณี จีนา
0869179009โปรเจคเตอร์ ,วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน (ขอเพิ่มจ้าว)
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
59
15/11/201612:30:0015/11/201614:10:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรู้เพื่อรักษ์ 35นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0918582702
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
60
15/11/201614:00:0015/11/201616:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนาย
ชัยวัฒน์ ชมภูยอด
0812898779
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
61
19/11/20167:30:0019/11/201616:30:00
ห้องมินิเธียเตอร์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ภาษา (ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น)นางอัจฉรา ต๋าคำ0861149592คอมพิวเตอร์โนต๊บรุค ไมค์
นายกล้า เครือกลัด
62
20/11/20165:00:0020/11/20167:00:00
หน้าป้อมยาม
แข่งขันจักรยานพิชิตดอยสามหงกนาย
วิชัย สิงห์น้อย
0918582702เครื่องเสียงกลางแจ้ง,ไมค์
นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
63
21/11/20168:30:0025/11/201616:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
สอนเสริมโควต้านาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629เครื่องฉาย ไมโครโฟน
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
64
22/11/201613:20:0022/11/201614:10:00หอประชุมจริยธรรมนางสาว
นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
0821903518
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
65
25/11/20168:00:0025/11/201610:00:00หน้าเสาธงวันวชิราวุธนาย
วิชัย สิงห์น้อย
0918582702
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
66
25/11/201615:00:0025/11/201615:50:00หอประชุมงาน ม.3นายสถิต ตาคำ0855298418ไมค์ลอย ,เครื่องฉายภาพทึบ
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
67
29/11/201613:00:0029/11/201614:10:00หอประชุมจริยะ ระดับชั้น ม. 5นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
68
29/11/20169:00:0029/11/20160:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอนเสริมม.5นาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
69
30/11/20168:30:0030/11/201611:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ต้อนรับครูใหม่นางสาว
กิติญา สังข์คำ
0840401141
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
70
30/11/20168:30:0030/11/201610:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
การแข่งขันทักษะระดับภูมิภาคนาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
71
30/11/20168:30:0030/11/201610:00:00พญาสัตวรรณประชุมครูแข่งขันทักษะวิชาการจังหวัดลำปางนาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
72
6/12/201613:20:006/12/201614:10:00หอประชุมจริยธรรม ม.4นางสาว
รุ่งอรุณ ทวีกสิกรรม
0839515623-
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
73
6/12/201614:30:006/12/201616:00:00
ห้องพญาสัตตบรรณ
ประชุมครู-นักเรียน คณะสี นาง
สุพัตรา ศุภสวัสดิ์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
74
7/12/20169:30:007/12/20162:00:00
ห้องพญาสัตตบรรณ
ต้อนรับครูย้ายราชการสอนนางสาว
กิติญา สังข์คำ
0840401141
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
75
7/12/20167:50:007/12/20168:20:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ชี้แจงกิจกรรม IS 3 ม. 5นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
76
7/12/201612:30:007/12/201614:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมหรือต้อนรับครูย้ายทำารสอนนางสาว
กิติญา สังข์คำ
0840401141
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
77
7/12/201612:30:007/12/201614:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมหรือต้อนรับครูย้ายทำารสอนนางสาว
กิติญา สังข์คำ
0840401141
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
78
16/12/201614:00:0016/12/201615:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
สอบวัดระดับภาษาจีน(YCT) ระดับ1 นักเรียน 120นางอัจฉรา ต๋าคำ0861149592
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
79
16/12/201614:00:0016/12/201615:30:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอบวัดระดับภาษาจีน(YCT) ระดับ 1 นักเรียน 120 คนนางอัจฉรา ต๋าคำ0861149592คอมพิวเตอร์ สายเสียง
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
80
17/12/201613:00:0017/12/201614:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
สอบสัมภาษร์นักเรียนเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนาย
อรุชา ซาวหล้า
0918593933โต๊ะ เก้าอี้
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
81
18/12/20168:00:0018/12/201617:00:00
ลานหน้าอาคาร 3
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนางสาว
สุรัชฎา มณีทอง
0939196970
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
82
20/12/201613:20:0020/12/201614:10:00หอประชุมงานระดับ ม.4นางสาว
รุ่งอรุณ ทวีกสิกรรม
0839515623-
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
83
20/12/201612:40:0020/12/201613:30:00
ห้องพญาสัตตบรรณ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนางสาว
กิติญา สังข์คำ
0840401141
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
84
21/12/20168:00:0021/12/201612:00:00หอประชุมวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ว่าที่ร.ต.
ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
85
23/12/20168:00:0023/12/201612:00:00หอประชุมวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ว่าที่ร.ต.
ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
085529418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
86
27/12/20168:30:0027/12/201610:00:00
ห้องพญาสัตตบรรณ
ประชุมครูที่ปรึกษา ม. 5นางสาว
รัถยาภรณ์ กุลจันทร์
0835784849
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
87
28/12/20169:30:0028/12/201613:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ต้อนรับรองผู้อำนวยการนางสาว
กิติญา สังข์คำ
0840401141
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
88
4/1/20178:00:004/1/201716:00:00หอประชุมกิจกรรมจิตสาธารณะนาย
วรการ ประพัฒน์สิริ
0896327908
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
89
6/1/20179:00:006/1/201711:00:00หอประชุมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นม.1นาง
เยาวภา เพิ่มพูล
0840401141โปรเจคเตอร์ พร้อมโน๊ตบุ๊ค
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
90
6/1/20177:00:006/1/201714:00:00
ใต้ถุนอาคาร 6
กิจกรรมจิตอาสา ม.4นางสาว
อังคณา สิงห์น้อย
0821903518
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
91
8/1/20179:00:008/1/201712:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมเครือข่ายนางสาว
อัชฌาฬิณี จีนา
0869179009โปรเจคเตอร์ ไมค์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
92
10/1/201713:00:0010/1/201716:00:00หอประชุมกิจกรรมจริยธรรม ม.2 - ม.3นาง
พัชรี สุรินทร์ธรรม
0808570882
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
93
13/1/201712:00:0013/1/201716:00:00หอประชุมพิธีมอบทุนการศึกษานางสาว
สุทธิรักษ์ เสมอกัน
0855298418
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
94
15/1/20179:00:0015/1/201715:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมเครือข่ายกิจกรรมเดินวิ่งนางสาว
นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา
0869179009
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
95
16/1/20178:00:0026/1/201716:00:00
โสต1และโสต2
ติวโอเนต ม.3และม.6นาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
96
16/1/20178:00:0026/1/201716:00:00
โสต1และโสต2
ติวโอเนตม.3และม.6นาง
สุภาภรณ์ แพเพชร
0945195629
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
97
16/1/20178:30:0020/1/201715:30:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ติว O-net ม.6 สายศิลป์นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0918582702
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
98
16/1/20178:30:0020/1/201715:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ติว O-net ม.6 สายวิทย์นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0918582702
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
99
17/1/201713:20:0017/1/201714:10:00หอประชุมกิจกรรมจริยธรรม ม.4นางสาว
อังคณา สิงห์น้อย
0821903518
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
100
30/1/20178:30:0030/1/201716:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
โครงการสอนภาษีเยาชนนาง
ปาณิสรา เศรฐวรรณ
0617987953ไมค์ฯ, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, เครื่องขยายเสียง
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
Loading...
 
 
 
แผ่น1