ตารางใช้งานอุปกรณ์โสตฯโรงเรียนสันกำแพง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
เวลาสถานที่เพื่อใช้ในงาน/กิจกรรมผู้ขอใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์
อุปกรณ์เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
276
19/3/20188:00:0019/3/201816:00:00ห้องพญาสัตตบรรณสัมภาษณ์ทุนนักเรียนนางสาว
สุทธิรักษ์ เสมอกัน
277
19/3/20188:00:0019/3/201816:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สัมภาษณ์ทุนการศึกษานางสาว
สุทธิิรักษ์ เสมอกัน
278
21/3/20188:00:0021/3/201816:00:00หอประชุมฝึกอบรมตามโ๕รงการ "ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพยุวสตรีในอำเภอสันกำแพง"นางสาว
กิติญา สังข์คำ
โน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง
279
23/3/201813:00:0023/3/201815:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการนางสาว
กิติญา สังข์คำ
280
24/3/20188:00:0024/3/201816:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
จัดอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนางสาว
รัชนิภา ธาตุอินจันทร์
โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
281
2/9/20187:00:002/9/201815:30:00
กิจกรรม ม.3 หน้าหอประชุม
กิจกรรม ม.3 หน้าหอประชุมนาย
ดรณ์จีรัณ. ประวังญาณวัฒน์
ชุดเครื่องขยายเสียง
282
29/3/201813:00:0029/3/201814:00:00ห้องพญาสัตตบรรณประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นางสาว
ณัฐชา บุญยวง
เครื่องฉาย
283
29/5/20188:00:0029/5/201812:00:00หอประชุมรับบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยนางสาว
กิติญา สังข์คำ
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu