ตารางใช้งานอุปกรณ์โสตฯโรงเรียนสันกำแพง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
เวลาสถานที่เพื่อใช้ในงาน/กิจกรรมผู้ขอใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์
อุปกรณ์เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
177
12/9/201712:00:0012/9/201716:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
จัดอบรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษานางสาว
สุทธิรักษ์ เสมอกัน
ไมโครโฟน/โปรเจคเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
178
12/9/201714:20:0012/9/201716:00:00
ห้องพญาสัตตบรรณ
ประชุมวิชาการนาย
ดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
179
13/9/201714:20:0013/9/201716:00:00หอประชุมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2560นางสาว
รัชนิภา ธาตุอินจันทร์
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
180
13/9/201713:30:0013/9/201716:00:00หอประชุมมุทิตาจิตครุเกษียณระดับชั้น ม. 4นางสาว
รัชนิภา ธาตุอินจันทร์
ไมโครโฟน/โปรเจคเตอร์/เครื่องเสียง/โน๊ตบุ๊ค
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
181
14/9/20178:00:0014/9/201710:00:00หอประชุมมุฑิตาจิตครูเกษียณระดับชั้น ม.2นาง
ชุติมา รู้ยิ่ง
ไมโครโฟน/เครื่องเสียง
182
15/9/201715:10:0015/9/201716:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
จัดการเรียนการสอนนางสาว
เกศินี ปุงปี่แก้ว
เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์
183
16/9/20179:30:0016/9/201712:00:00
ห้องมินิเธียเตอร์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนางสาวณัฐชา บุญยวง
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
184
16/9/20178:00:0016/9/201716:30:00หอประชุมค่ายภาษาอังกฤษนางสาว
พัณนนีย์ กุลกิตติโวิท
185
16/9/20178:00:0016/9/201716:30:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ค่ายภาษาอังกฤษนางสาว
พัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท
186
18/9/201714:20:0018/9/201716:00:00
ห้องพญาสัตตบรรณ
ประชุมวิชาการนาย
ดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
-
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
187
18/9/20177:30:0018/9/201710:00:00หอประชุมมุฑิตาจิตครูเกษียณ ม.2นาง
ชุติมา รู้ยิ่ง
ไมโครฟน/โปรเจคเตอรื/โน๊ตบุ๊ค/เครื่องเสียง
188
21/9/20177:30:0021/9/20179:30:00หอประชุม-นาง
พัชรี สุรินทร์ธรรม
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
189
22/9/20179:00:0022/9/201711:00:00หอประชุมมุทิตาจิตครูเกษียณ ระดับชั้น ม.6นาย
จัตุพร ปูเรือน
ไมโครโฟน/โปรเจคเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/เครื่องเสียง
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
190
7/10/201712:00:007/10/201717:00:00หอประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาง
อัจฉราพร สุนทรนันท
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
191
28/11/20178:30:0028/11/201712:00:00หอประชุมอนุเคราะห์สถานที่รับบริจาคโลหิตนางสาว
กิติญา สังขืคำ
053331907
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์
192
22/9/256011:50:0022/9/201712:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ชี้แจงการอบรมใบขับขี่นางสาวณัฐชา บุญยวงไมโครโฟน
193
26/9/20178:00:0026/9/201712:30:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ประชุมเตรียมความพร้อม ศิลปหัตถกรรม 67 กพร. ลูกเสือนางสาว
อัชฌาฬิณี จีนา
โปรเจคเตอร์ , ไมค์
194
29/9/20179:00:0029/9/201716:00:00
ห้องพญาสัตตบรรณ
ซ้อมนักเรียนกิจกรรม YCนางสาว
สุทธิรักษ์ เสมอกัน
ไมโครโฟน
195
27/9/256015:30:0027/9/201716:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ชี้แจงและกรอกเอกสารในการสมัครสอบใบขับขี่นางสาว
ณัฐชา บุญยวง
ไมโครโฟนและเครื่อง overhead
196
28/9/201713:00:0028/9/201714:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
เตรียมจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการนางสาว
กิติญา สังข์คำ
197
7/10/25607:00:007/10/201716:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
อบรมใบอนุญาตขับขี่นางสาว
ณัฐชา บุญยวง
โปรเจคเตอร์ และมโครโฟน
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Loading...
 
 
 
แผ่น1