ตารางใช้งานอุปกรณ์โสตฯโรงเรียนสันกำแพง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
เริ่มเวลา
สิ้นสุด
เวลาสถานที่เพื่อใช้ในงาน/กิจกรรมผู้ขอใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์
อุปกรณ์เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
133
23/5/201713:30:0023/5/201716:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
ประชุมครูผู้สอนลูกเสือ ม.3นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0918582702
134
23/5/201713:30:0023/5/201716:00:00
ห้องมินิเธียเตอร์
ประชุมครูผู้สอนลูกเสือ ม.2นาย
วิชัย สิงห์น้อย
0918582702
135
23/5/20178:30:0023/5/201713:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2560นาง
เบญมาศ การคนซื่อ
0855298418
136
23/5/20178:30:0023/5/201716:00:00
ห้องโสตฯ 1 อาคาร 4
ถ่ายรูปนักเรียน ทำบัตร ม.1 - ม.4นาง
นุชนาฏ เจริญสุข
0817962450
137
30/5/20178:30:0030/5/201712:00:00หอประชุมอนุเคราะห์จัดสถานที่เพื่อรับบริจาคโลหิตนางสาว
กิติญา สังข์คำ
053331907
138
29/8/20178:30:0029/8/201712:00:00หอประชุมอนุเคราะห์สถานที่รับบริจาคโลหิตนางสาว
กิติญา สังข์คำ
053331907
139
28/11/20178:30:0028/11/201712:00:00หอประชุมอนุเคราะห์สถานที่รับบริจาคโลหิตนางสาว
กิติญา สังขืคำ
053331907
140
23/5/201714:20:0023/5/201716:00:00
ห้องโสตฯ 2 อาคาร 6
สอนเสริมวิชาภาษาไทยนางสาว
เกศินี ปุงปี่แก้ว
โปรเจคเตอร์
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Loading...
 
 
 
แผ่น1