תקציב מרצ לשנת 2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
תקציב 2017
4
5
הכנסות₪ 6,080,000
6
7
הוצאות₪ 6,267,000
8
9
10
הכנסות תקציב 2017תקציב 2016
11
מימון מפלגות₪ 4,900,000₪ 4,875,000
12
תרומות שוטף₪ 220,000₪ 217,000
13
מתפקדים ₪ 960,000₪ 300,000
14
סהכ₪ 6,080,000₪ 5,392,000
15
שאריות הלוואה₪ 237,000
16
סהכ ₪ 6,080,000₪ 5,629,000
17
18
19
סעיף תקציב 2017תקציב 2016
20
סה"כ הוצאות₪ 6,257,000₪ 5,652,000
21
22
23
משרדים₪ 285,000₪ 273,000
24
שכירות-ארנונה-דמי ניהול₪ 200,000₪ 198,000
25
חניה ₪ 0
26
חשמל-ניקיון-מים₪ 85,000₪ 75,000
27
28
מטה מרכזי תפעולי₪ 393,000₪ 260,000
29
ביטוח₪ 23,000₪ 21,000
30
עמלות בנקים וכרטיסי אשראי₪ 40,000₪ 6,000
31
מערכות מידע₪ 96,000₪ 31,000
32
איחסון אתרים₪ 5,000₪ 5,000
33
שליחת מיילים₪ 8,000₪ 6,000
34
רכב + דלק ₪ 0
35
רכב + דלק ₪ 0
36
רכב + דלק מבצעים₪ 72,000₪ 66,000
37
מס לרכבים ₪ 0
38
סלולרי מטה₪ 3,000₪ 3,000
39
כיבוד מטה₪ 16,000₪ 7,000
40
נסיעת,אגרות,שי לחג,שליחיות,טלפון₪ 33,000₪ 62,000
41
ציוד משרדי₪ 17,000₪ 9,000
42
כלליות₪ 80,000₪ 44,000
43
44
מטה מרכזי שכר₪ 1,107,000₪ 900,000
45
מזכ"ל₪ 320,000₪ 307,000
46
מנהלת מטה ₪ 154,000₪ 160,00080 אחוז משרה80 אחוז משרה
47
עובדת כללית ₪ 0
48
רכז מבצעים₪ 148,000₪ 132,000
49
תרומות₪ 36,000₪ 36,000
50
רכז מערכת מידע₪ 144,000₪ 0
51
רכז מפקד ובחירות ₪ 60,000₪ 0
52
מנהל משרד ומערכת מידע₪ 77,000₪ 105,000
53
מנהלת לשכת זהבה₪ 168,000₪ 160,000
54
55
גזברות₪ 200,000₪ 176,000
56
הנהלת חשבונות₪ 173,000₪ 150,000
57
הנהלת חשבונות לפי שעות₪ 10,000₪ 9,000
58
רו"ח₪ 13,000₪ 13,000
59
גזבר ₪ 0
60
חשבשבת₪ 4,000₪ 4,000
61
62
מטה משפטי₪ 215,000₪ 152,000
63
יעוץ משפטי₪ 153,000₪ 132,000
64
עתירות חיצוניות₪ 62,000₪ 20,000
65
66
פעילות מטה דוברות, פרסום ואינטרנט₪ 645,000₪ 486,000
67
רכז אינטרנט₪ 212,000₪ 188,000
68
ריטיינר אינטרנט ₪ 0
69
ריטיינר גרפיקה₪ 43,000₪ 43,000
70
דובר ערבי ₪ 0
71
דובר רוסי ₪ 0
72
ייעוץ אסטרטגיה תקשורתית ₪ 0
73
דובר כללי₪ 150,000₪ 135,000
74
קמפיינים/פרסום קנוי₪ 240,000₪ 120,000
75
76
פעילות מטה מרכזי₪ 428,000₪ 120,000
77
סניפים פורומים מבצעים₪ 108,000₪ 60,000
78
כינוסים - ועידות והנהלות₪ 320,000₪ 60,000
79
80
פעילות מטה צעירים/נוער/סטודנטים₪ 290,000₪ 307,000
81
צעירים₪ 24,000₪ 0
82
סטודנטים ₪ 18,000₪ 0
83
סמינרים נוער ₪ 24,000₪ 20,000
84
רכז צעירים₪ 60,000₪ 60,000
85
רכז סטודנטים₪ 26,000₪ 23,000
86
רכז נוער₪ 60,000₪ 78,000
87
מדריכי נוער ₪ 78,000₪ 108,000
88
4 רכזי שטח₪ 0₪ 18,000
89
90
פעילות מטה ערבי₪ 168,000₪ 160,000
91
פעילות ₪ 0
92
רכז גליל עליון/צפון ₪ 0
93
רכז דרוזים ₪ 0
94
רכז מטה ארצי₪ 168,000₪ 160,000
95
רכז צפון ₪ 0
96
97
פעילות מטה קיבוצים₪ 0₪ 0
98
כינוסים ₪ 0
99
רכז קיבוצים ₪ 0
100
Loading...
Main menu