กิจกรรมที่ 3 Animaion แนะนำตัวเอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาห้อง
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
ไฟล์งานที่เป็นไฟล์ Scratch
คะแนน 15
2
15/2/2019, 13:20:563/51240817ชาญชัย ยุวะบุตร
https://drive.google.com/open?id=184alw0E4FLnzftNyK60KQTkkUVPTGyyF
3
15/2/2019, 13:34:16ม.3/31640732
นางสาวพรพรรษา ธนาคุณ
https://drive.google.com/open?id=1BlprfBAH8NboGNtTcGQaB1WKV5Eo_nz1
4
15/2/2019, 13:34:4133842106
นางสาว มุธิฏา เกษียร
https://drive.google.com/open?id=1-q5ldsZcH0WCZRLT0V9g9_GgU-YmofyJ
5
15/2/2019, 14:13:214840766
นางสาวณัฐนรี วันโสภา
https://drive.google.com/open?id=1dX8iU3hIBflrZtG0Xss9txS9NC6OiJnl
6
15/2/2019, 14:14:38ม.3/41040769
เด็กชายทรงพล ทองนาเหนือ
https://drive.google.com/open?id=1eXFVL550mqJHbnfKdpS5Jz9_3nM6ybkG
7
15/2/2019, 14:16:3743540799สุภาวดี โสภาลุน
https://drive.google.com/open?id=1fx1N4NYXRmUKRxFj6GIVvltWODt2G6h6
8
15/2/2019, 14:16:483/41140770
นายธราดลน์ หอมสมบัติ
https://drive.google.com/open?id=1RmItFbL9Xw32uMyHK3vteDMZjJz14GWr
9
15/2/2019, 14:16:5442340784
นางสาวเพ็ญนภา นะดาบุตร
https://drive.google.com/open?id=1WHEV9F7hfgpnHPYHmVr4hrpd9FTt0UxI
10
15/2/2019, 14:17:3441840779นาย. ปัทวี อินพรหม
https://drive.google.com/open?id=1oRtLJZd1tzwcbEotwSzPo30k0DEXvDkE
11
15/2/2019, 14:18:014840766
นางสาวณัฐนรี วันโสภา
https://drive.google.com/open?id=1_4bW5fsIFdagB_rxnbEXahh1ANlXTonT
12
15/2/2019, 14:20:303/42040781นายปุณณภพ แสงสว่าง
https://drive.google.com/open?id=1fewP5tycq7Df_T4D2Za-CwHuaBOF2h3A
13
15/2/2019, 14:23:283/42740788
น.ส.มนัสนันท์ ไพบูลย์
https://drive.google.com/open?id=1Ok3EEA4jxMCm4QQnKlR-XYNCXvnQnFKj
14
15/2/2019, 14:25:213/43740801อาทิตยา พรสุข
https://drive.google.com/open?id=1UfhH4XutfMPx4RHwngWG1i01ZmW7TO1U
15
15/2/2019, 14:27:153/43240795
นางสาวศิริญญา แพงจ่าย
https://drive.google.com/open?id=1faErN4TrowMTH54dmjFxNzkqR4jBPLfk
16
15/2/2019, 14:27:153/42140782
นางสาวเปรมศินีย์ จันทรภูมี
https://drive.google.com/open?id=1-tMem0r3chS-aCCIcBLZh6-WlfeE_dMS
17
15/2/2019, 14:28:364940767
เด็กหญิงณัฐพร รูปโฉม
https://drive.google.com/open?id=1nLxCHA2Mk_gJQIuEnSiJxFkdiqh7yHmY
18
15/2/2019, 14:30:1942440785ภคพร ตาทอง
https://drive.google.com/open?id=1XgyGvNc7x3yia2QxbpFkktUX0oUYB-2k
19
15/2/2019, 14:30:3041540776
นายนิติภูมิ ป้องเพชร
https://drive.google.com/open?id=1AkSqq6ppUxNaBr2eoavl4ZSlsfeXBoV6
20
15/2/2019, 15:58:015540807ด.ญกุลิสรา ผิวทอง
https://drive.google.com/open?id=1rwC0PumWJ7WyeioV1QIoV0VBC74x-oVi
21
15/2/2019, 16:02:2753540845อนิสรา โครตทอง
https://drive.google.com/open?id=1dnPmKIi6wQANX1c414xEiWHzcwz2mKWO
22
15/2/2019, 16:36:3223540710
น.ส.อารีรักษ์ พิพัฒน์กุล
https://drive.google.com/open?id=1f3C3hpja93tFUlBl5rayeN3CGMMvmMdj
23
15/2/2019, 18:38:271740629
นางสาว ชยาภรณ์ อุปาละ
https://drive.google.com/open?id=1X_paomtgs3-yX51UnpjVqOm_ax0TlooR
24
15/2/2019, 18:49:401740629
นางสาว ชยาภรณ์ อุปาละ
https://drive.google.com/open?id=1OkKMMlXxke-a_RRmJ9uSM-aZCXopRkzf
25
15/2/2019, 19:17:51163140804
นางสาวกัลยารัตน์ อาจชัยพร
https://drive.google.com/open?id=172NTBt6egW9sSfLgV2xKARyBvvYi-jgY
26
15/2/2019, 19:39:1372240906
นางสาวนันท์ชพร คำผาลา
https://drive.google.com/open?id=14UM3NJrPMY5ENS5Ylm3ZoM0LXBYNQpJE
27
15/2/2019, 19:48:04ม.3/162540768
นางสาวณิตินันท์ ปูคะธรรม
https://drive.google.com/open?id=1v4hDTYSZ_jw2xCzIn5eHhPYJ4Csb2RbC
28
15/2/2019, 19:53:47163340814
นางสาวชนกวนันท์ ชมภูจันทร์
https://drive.google.com/open?id=1q8_L6AGq0CfJoIb9WIPoOH5-XMc07Z-E
29
15/2/2019, 20:22:29163440824
นางสาวนริศรา ศรีสง่า
https://drive.google.com/open?id=1ByqVIZuh5azhHcVJUe0ozl8biLq67bjo
30
15/2/2019, 21:54:5152440830พิรภพ คนหาญ
https://drive.google.com/open?id=1-jGwb4rnLk5TBYTyMvq9MKUTZdc80pNe
31
15/2/2019, 23:06:27162840792
น.ส.ลดารัตน์ โพธิ์ศรึคุณ
https://drive.google.com/open?id=1sH6SkU_GUOQoUVaESDRr1mdxi6KCj89S
32
16/2/2019, 7:02:2915441191
นาย กิตติพัฒน์ จำปานาค
https://drive.google.com/open?id=1otiHw3eNvt2KSTWlN2sHR3LqLXZsHjtp
33
16/2/2019, 8:47:04163640842สุธาสินี สืบศรี
https://drive.google.com/open?id=1mvNXk5DvMcDaCrLbrmIh3rAfWri9DLKj
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu