ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Nirodhan sanakirja: englanti - pali - suomi
2
3
SanaryhmäEnglantiEnglanti, vaihtoehdotPaliSuomi (Buddhalainen sanasto ja symboliikka -kirja)Suomi / muut lähteet ja omat ideat
4
Miscellaneous
5
wholesomeskillfulkusalasuotuisataitava
6
unwholesomeunskillfulakusalaepäsuotuisataitamaton
7
five preceptsfive virtuespañca silaniviisi harjoitusohjetta
8
generositygift, alm, donationdānaanteliaisuus, dana
9
absorptionjhānameditaatiotila, syventymisen aste, yksipisteisyyden tila, syvyysasteabsorptio
10
clear comprehensionsampajaññaselkeä tiedostaminen
11
intentionchanda-halu, intentio, aie, aikomus, tahtomus
12
volitionwill, intentioncetana-intentio, aie, aikomus, tahto
13
spiritual urgencysaṃvega-?
14
disciplinecode of conductvinayaohjesäännöstömunkkien säännöt
15
spiritual friendkalyāṇamitta-hengellinen ystävä
16
four noble truthsariya-saccaneljä jaloa totuutta
17
meditationmental developmentbhāvanāmeditaatioharjoitusmeditaatio, harjoitus
18
samsarasaṃsārasamsara, olemassaolon kiertokulku, kärsimyksen maailma, jälleensyntymisen kierto
19
nirvanaunbindingnibbānanirvana, sammuminen, jäähtyminen
20
karmaactionkammateko, toiminta, sidonnainen toimintakarma, tahdonalainen teko
21
Discourse on the Foundations of MindfulnessSatipaṭṭhāna-suttaTarkkaavuuden kehittämisen suttaMindfulnessin perustojen sutta
22
suttadiscoursesuttapyhä kirjoitusmäärittelevä, kanoninen kirjoitus; Buddhan opetus
23
TipitakaThe Three BasketsTipiṭakaTipitaka, Kolme koria, buddhalainen kaanon
24
nikayacollectionnikayakokoelma, ryhmä
25
third basket of Pali canondetailed scholastic reworking of material appearing in the SuttasAbhidhamma-Pali-kaanonin kolmas kori; buddhalainen psykologia/filosofia
26
insight, clear seeinginward vision, seeing deeplyvipassanā-
27
emptinesssuññatā-tyhjyys
28
cessationnirodha-sammuminen, lakkaaminen
29
arise?-syntyä, ilmestyä, ilmentyä, tulla
30
pass away?-kadota, mennä, lakata olemasta
31
causes and conditions?-syyt ja olosuhteet
32
conditioned?-?
33
unconditioned?-?
34
path factor?-polun osa
35
mental factor?-?
36
"X is like this"?-?
37
disenchanted?-lumouksesta vapautunut, tyytymätön
38
dispassionate?-kiihkoton, kiinnostuksensa menettänyt
39
realize?-oivaltaa, tehdä todeksi, toteuttaa
40
41
Three Characteristicscharacteristiclakkhaṇaperusominaisuus
42
impermanenceuncertaintyaniccapysymättömyys, katoavuusepäluotettavuus, epävarmuus
43
sufferingunsatisfactoriness, paindukkhakärsimys, kärsimyksen alaisuus, turhauttavuus, epätyydyttävyys, epätäydellisyysstressi
44
not-selfimpersonality, egolessness, selflessnessanattāitsettömyys, ytimettömyys, persoonattomuusminättömyys, ei-itseys, ei-minuus, itsettömyys, epäitseys, omistamattomuus, samaistumattomuus
45
Three Root Kilesasdefilementtorment of mindkilesaepäpuhtaus, mielentahramielen myrkky, defis
46
Three Unskillful Rootsrootmūlajuuri
47
greedpassionlobhaahneustaitamaton halu
48
hatredanger, aversiondosavihaaversio, vastustus
49
delusionmohaharhaluuloväärinkäsitys
50
Threefold Teaching / Three Trainingstrainingsikkhaharjoitusmuoto
51
moralitysīlaeettisyys, hyve
52
concentrationsamādhimeditaatio, syventyminenkeskittyminen, mielen ja kehon ykseys
53
wisdompaññāviisausymmärrys
54
Triple Gemtriple gemtiratanakolme jalokiveä
55
buddhaawakened onebuddhabuddha, valaistunut, herännyt
56
dharmateaching, way, liberating lawdhammadharma, tie, totuus, henkinen elämä
57
sanghacommunitysanghasangha, henkinen yhteisömunkkikunta, harjoittajien yhteisö, hengellinen yhteisöPerinteisesti kaksijakoinen: munkki- ja nunnakunta ja eritasoiset valaistuneet (aryasangha). Nykyään myös maallikkojen yhteisöstä käytetään sangha -termiä
58
Three Types of Cravingcravingtaṇhāpyyde, jano, halu
59
sense-cravingkāma-taṇhānautintojen haluaistihalu
60
craving to bebhava-taṇhājoksikintulemisen haluhalu olla olemassa, olemassaolemisen halu
61
craving not to bevibhava-taṇhātyhjäksitulemisen haluhalu olla olematta olemassa, olemassaolemattomuuden halu
62
Four Brahma Viharasheavenly abodeimmeasurablebrahma-vihārarajaton mielentilataivaallinen tyyssija, taivaallinen asuinsija
63
loving-kindnessmettārakastava ystävällisyys, hyväntahtoisuusrakkaus, ystävällisyys, sydämellisyys, hyvä tahto, lempeys, lähimmäisenrakkaus
64
compassionkaruṇāmyötätunto, lempeys
65
emphathetic joymuditāmyötäilo, myötäelävä ilo
66
equanimityupekkhātyyneys, tasapuolinen tyyneysmielen järkkymätön tasapaino, mielen vakaus, mielen vahvuus, tasapainoisuus
67
Four Stages of Attainment
68
stream-entererstream-winnersotāpannavirtaanastunutvirtaanastuja
69
once-returnersakadāgāmīkerranpalaaja
70
nonreturneranāgāmīpalaamaton
71
arahantarahantarahat, pyhimystäydellisesti valaistunut
72
Four Foundations of Mindfulnessfoundation of mindfulnessestablishing of mindfulness, frame of referencesatipaṭṭhānatarkkaavuuden perusta, valppauden perustamindfulnessin perusta, tietoisen läsnäolon perusta
73
mindfulness of the bodykāya-satiruumiin tarkkaaminenkeho-mindfulness
74
mindfulness of feelingsmindfulness of sensationsvedanā-satituntemusten tarkkaaminenaistimuksen sävy -mindfulness
75
mindfulness of mindmindfulness of consciousnesscitta-satimielentilojen tarkkaaminenmieli-mindfulness
76
mindfulness of mental phenomenamindfulness of mental objectsdhammā-satiilmiöiden tarkkaaminenmielen laatujen tarkkaaminen, mielen ominaisuuksien tarkkaaminen
77
Four types of clingingTakertumisen tyyppi
78
sense-pleasure clingingkamupadanatakertuminen aistinautintoihin
79
wrong-view clingingditthupadanatakertuminen vääriin näkemyksiin
80
rites-and-rituals clingingsilabbatupadanatakertuminen riitteihin ja rituaaleihin
81
self-doctrine clingingattavadupadanatakertuminen itseen
82
Five Aggregatesaggregateheapkhandhailmiöryhmä, olemassaolon tekijäaggregaatti, kasa, kokemuksen osa-alue, keko
83
formmatterrūpamuoto, hahmomateria, keho, ruumis, fyysisyyden kokemus
84
feeling tonefeeling, sensationvedanātuntemus, aistimustuntemuksen sävy, aistimuksen sävy
85
perceptionconception, apperception, cognition, discriminationsaññāmiellehavainto, havaitseminen
86
mental formationimpulse, volition, compositional factor, fabrication, volitional formation, karmic formation, constructor of experiencesankhāratahtomus, taipumus, muodostumakokemuksen rakentaja, koostunut ilmiö, rakentunut ilmiö, teoista syntynyt rakentunut ilmiö, mielen rakennelma, mielen kyhäelmä
87
consciousnessdiscernmentviññanatajuntatietoisuus
88
Five Hindranceshindrancenīvaraṇaesteharjoituksen este
89
sense desirekāmacchandaaistihalu
90
aversionanger, ill-willvyapada, byapadapahansuopuuspahantahtoisuus, viha, poistyöntäminen, aversio
91
sloth and torporthina-middhavelttous ja uneliaisuus
92
restlessness and worryuddhacca-kukkuccalevottomuus ja huolestuneisuus
93
doubtvicikicchaepävarmuusepäröinti
94
Five Jhanic Factors
95
aimingdirected thought, applied thoughtvitakkaajattelu
96
rubbingevaluation, sustained thoughtvicāratarkastelu
97
rapturedelight, joypītiilo, inspiraationautinto
98
happinesspleasuresukhamielihyväilo, onnellisuus
99
concentrationone-pointedness, undistractednesssamādhikeskittyminenyksipisteisyys
100
Five Spiritual Facultiesspiritual facultycontrolling facultyindriya / balavoima, kyky