ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วันกิจกรรมหลัก
2
12
3
4
พุธ 22 มีนาคม2566ประกาศโจทย์การแข่งขัน ปี 2566 และหัวข้อที่ทำการ workshop
5
พุธ 22 มีนาคม2566ประกาศและชี้แจงกติกาการแข่งขัน
6
อาทิตย์ 23 เมษายน 2566ปิดรับใบสมัครและ Proposal
7
ศุกร์ 28 เมษายน 2566ประกาศผลการคัดเลือกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และ รายชื่อผู้เข้าร่วม workshop
8
พุธ 3พฤษภาคม 2565อบรมเตรียมความพร้อมและมอบทุนรอบที่ 1
9
Workshop
10
เสาร์ 6 พฤษภาคม 2566Workshop: พื้นฐาน Linux และ ภาษา PythonWorkshop: ปัญญาประดิษฐ์ (1)
11
อาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2566Workshop: ปัญญาประดิษฐ์ (2)
12
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2566Workshop: ระบบปฏิบัติการ หุ่นยนต์ (1)Workshop: การออกแบบฮาร์ดแวร์ สำหรับหุ่นยนต์ (1)
13
อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566Workshop: ระบบปฏิบัติการ หุ่นยนต์ (2)Workshop: การออกแบบฮาร์ดแวร์ สำหรับหุ่นยนต์ (2)
14
เสาร์ 20 พฤษภาคม 2566Workshop: การเคลื่อนที่และวิธีการสร้างเส้นทางของหุ่นยนต์ (1)Workshop: การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ (1)
15
อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566Workshop: การเคลื่อนที่และวิธีการสร้างเส้นทางของหุ่นยนต์ (2)Workshop: การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ (2)
16
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566Workshop: เซ็นเซอร์ ของหุ่นยนต์ สำหรับใช้งานกลางแจ้ง และในอาคาร (1)Workshop: การสร้างระบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพ และการนำไปใช้งานในคลาวด์ (1)
17
อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566Workshop: เซ็นเซอร์ ของหุ่นยนต์ สำหรับใช้งานกลางแจ้ง และในอาคาร (2)Workshop: การสร้างระบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพ และการนำไปใช้งานในคลาวด์ (2)
18
เสาร์ 3 มิถุนายน 2566Workshop: แขนหุ่นยนต์Workshop: การวิเคราะห์ภาพ
19
อาทิตย์ 4 มิถุนายน 2566Workshop: การออกแบบ Finite State Machines สำหรับการหุ่นยนต์ชั้นสูงWorkshop: พื้นฐาน Linux และ ภาษา Python
20
เสาร์ 10 มิถุนายน 2566Workshop: วิทัศน์หุ่นยนต์และการใช้งานร่วมกับระบบ ROS และปัญญาประดิษฐ์ (Machine Vision)Workshop: ระบบปฏิบัติการ หุ่นยนต์ (1)
21
อาทิตย์ 11 มิถุนายน 2566Workshop: การวิเคราะห์ภาพWorkshop: ระบบปฏิบัติการ หุ่นยนต์ (2)
22
เสาร์ 17 มิถุนายน 2566Workshop: การเคลื่อนที่และวิธีการสร้างเส้นทางของหุ่นยนต์ (1)Workshop: การออกแบบฮาร์ดแวร์ สำหรับหุ่นยนต์ (1)
23
อาทิตย์ 18 มิถุนายน 2566Workshop: การเคลื่อนที่และวิธีการสร้างเส้นทางของหุ่นยนต์ (2)Workshop: การออกแบบฮาร์ดแวร์ สำหรับหุ่นยนต์ (2)
24
เสาร์ 24 มิถุนายน 2566Workshop: เซ็นเซอร์ ของหุ่นยนต์ สำหรับใช้งานกลางแจ้ง และในอาคาร (1)Workshop: ปัญญาประดิษฐ์ (1)
25
อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2566Workshop: เซ็นเซอร์ ของหุ่นยนต์ สำหรับใช้งานกลางแจ้ง และในอาคาร (2)Workshop: ปัญญาประดิษฐ์ (2)
26
เสาร์ 1 กรกฎาคม 2566Workshop: แขนหุ่นยนต์Workshop: การสร้างระบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพ และการนำไปใช้งานในคลาวด์ (1)
27
อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2566Workshop: การสร้างระบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพ และการนำไปใช้งานในคลาวด์ (2)
28
เสาร์ 8 กรกฎาคม 2566Workshop: การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ (1)
29
อาทิตย์ 9 กรกฎาคม 2566Workshop: การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ (2)
30
เสาร์ 15 กรกฎาคม 2566Workshop: การออกแบบ Finite State Machines สำหรับการหุ่นยนต์ชั้นสูง
31
อาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2566Workshop: วิทัศน์หุ่นยนต์และการใช้งานร่วมกับระบบ ROS และปัญญาประดิษฐ์ (Machine Vision)
32
จันทร์ 10 กรกฎาคม 2566
-
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566
รายงานความคืบหน้าด้วยการบันทึก Video อธิบายถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น
33
จันทร์ 14 สิงหาคม 2566ตรวจสอบผลงานพร้อมคำแนะนำผ่าน Online ครั้งที่ 1 พร้อมมอบทุนรอบ 2
34
เสาร์ 16 กันยายน 2566วันเตรียมความพร้อมสำหรับทีมที่เข้าแข่งขัน
(อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
35
อาทิตย์ 17 กันยายน 2566กิจกรรมประกวดรอบชิงชนะเลิศ
(อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
36
จันทร์ 25 กันยายน 2566ติดตามรายงานการมอบเงินรางวัล
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100