ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מייל ליצירת קשרטלפון ליצירת קשרשם המורהסוג תרגול/לאיזה קהלימי ראשון- זמני השיעורים
2
dafi.belleli@gmail.com0544-855484דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בכל שלבי החיים 9:00-10:00
3
danna.hamburger@gmail.com052-4787900דנה המבורגריוגה נשית לכל הרמות10:00-11:15
4
Avishag.Oren1@gmail.com 052-8604763אבישג אורןיוגה נשית לכולן, גם הריון 8:30-9:45
5
Rivkanizri @gmail.com053-8312245רבקה לפאיר יוגה נשית לכולן8:30-9:45
6
ilana.moritz@yahoo.com544582531אילנה מוריץיוגה נשית דינאמית20:30-21:45
7
advanaftali@walla.com502614004אדוה נפתלייוגה נשית לנשים בכל שלבי החיים 18:00-19:15
8
dafi.belleli@gmail.com0544-855484דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בהריון18:15-19:15
9
dafi.belleli@gmail.com0544-855485דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בכל שלבי החיים 19:30-20:30
10
yoga.anat@gmail.com544417602ענת פרייסיוגה נשית לכולן8:30-09:45
11
elia.raikin@gmail.com502887024אליה רייקיןיוגה נשית בשילוב בריגהו יוגה 08:00-09:30
12
meitalon@gmail.com523674929מיטל עובדויניאסה נשית מותאמת להריון 19:30-20:45
13
מייל ליצירת קשרטלפון ליצירת קשרשם המורהסוג תרגול/לאיזה קהלימי שני- זמני השיעורים
14
nomiyoga1@gmail.com054-8016910נעמי פונדק לובליוגה נשית לכל הרמות, גם להריוניות8:30-9:30
15
nomiyoga1@gmail.com054-8016910נעמי פונדק לובליוגה נשית לכל הרמות,גם להריוניות20:00-21:00
16
danabamerkaz@gmail.com052-4657910דנה דברת לביאיוגה נשית ויוגה לנשים בהיריון19:00- 20:30
17
danna.hamburger@gmail.com052-4787900דנה המבורגריוגה נשית לכל הרמות17:00-18:15
18
tamyariely3@gmail.com052-4429700תמי אריאלייוגה נשית למעגלי החיים09:30 - 11:00
19
dalilivne@gmail.com507706484דלי ליבנה יהודהיוגה נשית לנערות18:30-19:45
20
grosmanayala@gmail.com054-4504590אילה גרוסמןיוגה נשית ותנועה מרפאה19.00-20.00
21
yoga.anat@gmail.com544417602ענת פרייסיוגה נשית לכולן20:00-21:15
22
efchuk@gmail.com054-5301484אפרת נחמן שורצקופףיוגה נשית לכולן- מתאימה גם להריון19:30-21:00
23
050-2127742יעל מרגליתיוגה נשית לכולן09:00-1030
24
yaelshaked@gmail.com054-4659703יעל שקד יוגה נשית לכל אישה 9:00-10:30
25
054-3972466טלי כהן-ציוןיוגה נשית בשילוב כתיבה אינטואיטיבית09:00-10:30
26
dalilivne@gmail.com507706484דלי ליבנה יהודהיוגה נשית20:30-21:15
27
054-7918737גיתית אדרעיDancing yoga נשית20:00-21:15
28
מייל ליצירת קשרטלפון ליצירת קשרשם המורהסוג תרגול/לאיזה קהלימי שלישי- זמני השיעורים
29
orit.circle@gmail.com 544818006אורית אפרתיוגה נשית לכולן8:15-9:30
30
dafi.belleli@gmail.com0544-855484דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בכל שלבי החיים 8:30-9:30
31
dafi.belleli@gmail.com0544-855485דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בכל שלבי החיים 20:15-21:!5
32
544582531אילנה מוריץיוגה נשית8:30-9:30
33
shalternative@hotmail.com528820540שרונה ערבה הוכמןיוגה נשית- בעיות יציבה ושיקום* כאב10:00-11:00
34
Avishag.Oren1@gmail.com 052-8604763 אבישג אורןיוגה הריון 18:00-19:15
35
danak2112@gmail.com524498007דנה קולקריוגה נשית הריון17:00
36
danak2112@gmail.com524498007דנה קולקריוגה נשית9:00
37
Dalilivne@gmail.com507706484דלי ליבנה יהודהיוגה נשית20:30-21:45
38
544582531אילנה מוריץיוגה נשית רכה והריון20:30-21:40
39
advanaftali@walla.com502614004אדוה נפתלי יוגה נשית -לנשים בכל שלבי החיים 08:30-09:45
40
efchuk@gmail.com054-5301484אפרת נחמן שורצקופףיוגה נשית לכולן- מתאים גם להריון8:30-10:00
41
zi.amiti@gmail.com 052-5833380עמית זילברברג
יוגה נשית לכולן- גם בהריון ולאחר לידה
18:00-19:15
42
elia.raikin@gmail.com502887024אליה רייקיןיוגה לנשים בהיריון19:20-20:20
43
elia.raikin@gmail.com502887024אליה רייקיןיוגה נשית20:30-22:00
44
054-7918737גיתית אדרעייוגה נשית לכולן08:30-09:45
45
meitalon@gmail.com523674929מיטל עובדויניאסה נשית דינאמית9:00-10:15
46
מייל ליצירת קשרטלפון ליצירת קשרשם המורהסוג תרגול/לאיזה קהלימי רביעי- זמני השיעורים
47
nomiyoga1@gmail.com054-8016910נעמי פונדק לובליוגה נשית לכל הרמות, גם להריוניות20:30-21:30
48
dafi.belleli@gmail.com0544-855484דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בהריון19:00-20:00
49
danabamerkaz@gmail.com052-4657910דנה דברת לביאיוגה נשית ויוגה לנשים בהיריון20:00- 21:30
50
danna.hamburger@gmail.com052-4787900דנה המבורגרלכל הרמות09:30-10:45
51
tamyariely3@gmail.com052-4429700תמי אריאלי
בריאות האגן הגברי ע"פי יוגה נשית - קבוצת גברים
19:00 - 20:15
52
gititnua@gmail.com547918737גיתית אדרעייוגה נשית לכולןיום ה' 08:30- 09:45
53
shalternative@hotmail.com528820540שרונה ערבה הוכמןיוגה נשית- בעיות יציבה ושיקום* כאב17:30-18:30
54
advanaftali@walla.com502614004אדוה נפתלי יוגה נשית -לנשים בכל שלבי החיים 18:00-19:15
55
yaelmarg@gmail.com050-2127742יעל מרגליתיוגה נשית לכולן1930-2100
56
yaelshaked@gmail.com054-4659703יעל שקדיוגה נשית לכל אישה 8:30-10:00
57
cztali@gmail.com054-3972466טלי כהן-ציוןיוגה נשית בשילוב כתיבה אינטואיטיבית19:00-20:30
58
545301484אפרת נחמן שורצקופףיוגה הריון להכנה ללידה19:30-21:0/
59
מייל ליצירת קשרטלפון ליצירת קשרשם המורהסוג תרגול/לאיזה קהלימי חמישי- זמני השיעורים
60
Avishag.Oren1@gmail.com 052-8604763 אבישג אורןיוגה נשית לכולן, גם הריון 8:30-9:45
61
dalilivne@gmail.com507706484דלי ליבנה יהודהיוגה נשית8:30-9:45
62
dafi.belleli@gmail.com0544-855484דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בכל שלבי החיים 8:30-9:30
63
revi144@gmail.com054-6769144רויטל גל רוםיוגה נשית לכולן8:30-9:45
64
danak2112@gmail.com524498007דנה קולקריוגה נשית לאחר לידה10:30
65
danak2112@gmail.com524498007דנה קולקריוגה הריון17:30
66
rivkanizri@gmail.com053-8312245 רבקה לפאיר יוגה נשית לכולן8:30-9:45
67
efchuk@gmail.com054-5301484אפרת נחמן שורצקופףיוגה נשית לכולן8:30-10:00
68
yogasamyama@gmail.com546962555שירי אלוני
69
dalilivne@gmail.com507706484דלי ליבנה יהודהיוגה לאנדו20:00-21:45
70
barhe27@gmail.com525344234בר הרמןיוגה נשית - תרגול פרונטלי18:30-19:45
71
מייל ליצירת קשרטלפון ליצירת קשרשם המורהסוג תרגול/לאיזה קהלימי שישי- זמני השיעורים
72
dalilivne@gmail.com507706484דלי ליבנה יהודהיוגה נשית8:30-9:45
73
dafi.belleli@gmail.com0544-855484דפנה לוטןיוגה נשית לנשים בכל שלבי החיים 8:30-9:30
74
meitalon@gmail.com523674929מיטל עובדויניאסה נשית מותאמת להריון9:00-10:15
75
nomiyoga1@gmail.com054-8016910נעמי פונדק לובליוגה נשית לכל הרמות 8:30-9:45
76
orit.circle@gmail.com 544818006אורית אפרתיוגה נשית לכולן8:30-9:45
77
yoga.anat@gmail.com544417602ענת פרייסיוגה נשית לכולן8:15-9:30
78
yoga.anat@gmail.com544417602ענת פרייסיוגה רכה מתאימה גם להריון9:45-11:00
79
nur.sivan@gmail.com544764929נורית סיוןיוגה נשית - קבוצה קטנה ותהליכית10-11:15
80
yaelshaked@gmail.com054-4659703יעל שקדיוגה נשית לכל אישה 8:30-10:00
81
adigonenn@hotmail.com507871737עדי גונן קויפריוגה נשית מותאמת לכולן 9.15-10.30
82
efchuk@gmail.com 054-5301484אפרת נחמן שורצקופףיוגה נשית לכל הרמות8:00-9:30
83
מייל ליצירת קשרטלפון ליצירת קשרשם המורהסוג תרגול- לאיזה קהלימי שבת- זמני השיעורים
84
85
danak2112@gmail.com524498007דנה קולקריוגה נשית10:00
86
Osi74avidsn@gmail.com524806992אסנת אבידןיוגה נשית מתאים לכולן
87
yanivsisters@gmail.com052-8795451עינת יניב אסטלייןיוגה נשית מתאים לכולןשני 8:30-9:45
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100