ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
DISTRIBUCIÓ GENERAL : MATERIES/HORES/PROFESSORS
3
4
MATÈRIES 1r ESO
SESSIONS
PROFESSORS
5
Llengua catalana i literatura3POY, R. (A) - FERRER, M. (B, C)
6
Llengua castellana i literatura 3POY, R. (A) - FERRER, M. (B) - MARTÍN, J. (C)
7
Tècniques d'estudi1BALCELLS, D. (A) - ALBIAC, R. (B) - MONTELLÓ, M. (C)
8
Llengua Anglesa 3BORRÀS, M. - GARCIA, G. (desdobla)
9
Matemàtiques 3VILA, O. (A) - MORA, R. (B) - FDEZ, MJ. (C)
10
Experimentals: Bio i Geo3VILA, O. (A) - MORA, R. (B) - FDEZ, MJ. (C)
11
Socials: Geografia i història 3MARTÍN, J.
12
Música 2R. ASENS
13
Visual i Plàstica 2VAQUÉ, J.
14
Educació Física2BONJORN, E.
15
Tecnologia 2VILA, O. (A) - MORA, R. (B) - FDEZ, MJ. (C)
16
Tutoria1VILA, O. (A) - FERRER, M. (B) - MARTÍN, J. (C)
17
Religió3MONTLLEÓ, M.
18
Cult i valors ètics3MARTÍ, E.
19
Op. Informàtica3
20
Op. Mitologia3GUIOT, J.
21
Op. Francés3ALBIAC, R.
22
Op. Educació física3BONJORN, E.
23
TOTAL SESSIONS31
24
26
MATÈRIES 2n ESO
SESSIONS
PROFESSORS
27
Llengua catalana i literatura3SENTÍS, G (A) - PERPINYÀ, M (B i C)
28
Llengua castellana i literatura 3SENTÍS, G (A) - PERPINYÀ, M (B i C)
29
Tècniques estudi i altres1ASENS, R.
30
Llengua Anglesa 4ALGUERO, J - BORRÀS, M. i GARCIA, G. (desdoblen)
31
Matemàtiques 4NOTIVOL, M. - NAVARRO, J. - VAQUÉ, M.
32
C. Naturalesa: FiQ3NOTIVOL, M. - NAVARRO, J. - VAQUÉ, M.
33
C. Socials: Geografia i història 3C. ALAPONT
34
Visual i Plàstica 2RIBAS, G.
35
Educació Física2BONJORN, E.
36
Tecnologia 2NOTIVOL, M. - NAVARRO, J. - VAQUÉ, M.
37
Tutoria1NAVARRO, J. (A) - ALGUERÓ, J. (B) - RIBAS, G. (C)
38
Religió3MONTLLEÓ, M.
39
Cultura i valors ètics3MARTÍ, E.
40
Op. Educació física3BONJORN, E.
41
OP. Emprenedoria3MARTÍ, G.
42
Op. Francès3ALBIAC, R.
43
Op. Cultura clàssica3GUIOT, J.
44
TOTAL SESSIONS31
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101