Thoi khoa bieu.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
2
3
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018
(Đợt khóa 9,10 học từ ngày 05/02/2018 - Đợt khóa 11 học từ ngày 26/02/2018)
4
5
STTMã HPTên học phầnSố tín chỉTên lớp tín chỉLịch họcĐợt họcGiáo viênPhòng họcGhi chú
6
1CN142An ninh mạng3CN142.1_LTThứ 4(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Mạnh HùngB2-101B2
7
2CN142An ninh mạng3CN142.2_LTThứ 4(T4-6)Khóa 8, 9Nguyễn Mạnh HùngB2-101B2
8
3CN139Công nghệ phần mềm3CN139.1_LTThứ 3(T1-3)Khóa 8, 9Vũ Thị NguyênB2-103B2
9
4CN139Công nghệ phần mềm3CN139.2_LTThứ 3(T4-6)Khóa 8, 9Nguyễn Quỳnh TrangB2-103B2
10
5MC016Cơ sở văn hóa Việt Nam3MC016.1_LTThứ 2(T7-9)Khóa 11Hoàng Thị TâmNhà B1-101B1
11
6MC016Cơ sở văn hóa Việt Nam3MC016.2_LTThứ 3(T1-3)Khóa 11Lê Thu PhươngNhà B1-101B1
12
7MC015Dân số và phát triển3MC015.2_LTThứ 4(T4-6)Khóa 11Nguyễn Thị Kim DungNhà B1-101B1
13
8QL441Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục3QL441.1_LTThứ 4(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Thành VinhB2-203B2
14
9QL441Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục3QL441.2_LTThứ 5(T7-9)Khóa 8, 9Đỗ Thị Thúy HằngB2-203B2
15
10MC003Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3MC003.1_LTThứ 2(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Thị NhưB2-204B2
16
11MC003Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3MC003.2_LTThứ 2(T4-6)Khóa 8, 9Đỗ Thị Thanh HươngB2-204B2
17
12MC003Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3MC003.5_LTThứ 4(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Thị NhưB2-204B2
18
13MC003Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3MC003.6_LTThứ 4(T4-6)Khóa 8, 9Nguyễn Thị HươngB2-204B2
19
14GD243Giáo dục giá trị3GD243.2_LTThứ 6(T10-12)Khóa 8, 9Nguyễn Thị NhỏB2-201B2
20
15GD243Giáo dục giá trị3GD243.1_LTThứ 6(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Thị NhỏB2-201B2
21
16GD219Giáo dục học đại cương3GD219.3_LTThứ 2(T1-3)Khóa 11Nguyễn Thị Hoàng YếnNhà B1-201B1
22
17GD219Giáo dục học đại cương3GD219.1_LTThứ 4(T7-9)Khóa 11Lê Thị LoanNhà B1-201B1
23
18GD235Giáo dục học đại học3GD235.2_LTThứ 5(T10-12)Khóa 8, 9Ngô Thị Bích ThảoB2-204B2
24
19GD235Giáo dục học đại học3GD235.1_LTThứ 5(T7-9)Khóa 8, 9Ngô Thị Bích ThảoB2-204B2
25
20QL429Giáo dục học so sánh3QL429.1_LTThứ 4(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Trọng HậuB2-201B2
26
21QL429Giáo dục học so sánh3QL429.2_LTThứ 4(T4-6)Khóa 8, 9Nguyễn Trọng HậuB2-201B2
27
22GD239Giáo dục kỹ năng sống3GD239.5_LTThứ 3(T10-12)Khóa 8, 9Nguyễn Thị ThanhB2-203B2
28
23GD239Giáo dục kỹ năng sống3GD239.3_LTThứ 3(T4-6)Khóa 8, 9Nguyễn Thị Kim DungB2-203B2
29
24GD239Giáo dục kỹ năng sống3GD239.4_LTThứ 3(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Thị ThanhB2-203B2
30
25GD239Giáo dục kỹ năng sống3GD239.1_LTThứ 4(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Thị Kim DungB2-201B2
31
26GD245Giáo dục sớm3GD245.2_LTThứ 2(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Viết HiềnNhà B1-204B1
32
27GD245Giáo dục sớm3GD245.3_LTThứ 3(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Viết HiềnNhà B1-204B1
33
28GDTC2_BCGiáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 11GDTC2_BC.1_LTThứ 4(T1-3)Khóa 11Lê Văn TrungKý túc xá (Khu D)-Sân 1
34
29GDTC2_BRGiáo dục thể chất 2 - Bóng rổ 11GDTC2_BR.1_LTThứ 4(T4-6)Khóa 11Nguyễn Đức TrườngKý túc xá (Khu D)-Sân 1
35
30GDTC2_CLGiáo dục thể chất 2 - Cầu lông 11GDTC2_CL.4_LTThứ 3(T10-12)Khóa 11Nguyễn Thị Yến NgọcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
36
31GDTC2_CLGiáo dục thể chất 2 - Cầu lông 11GDTC2_CL.1_LTThứ 3(T1-3)Khóa 11Nguyễn Đức TrườngKý túc xá (Khu D)-Sân 1
37
32GDTC2_CLGiáo dục thể chất 2 - Cầu lông 11GDTC2_CL.2_LTThứ 3(T4-6)Khóa 11Nguyễn Đức TrườngKý túc xá (Khu D)-Sân 1
38
33GDTC2_CLGiáo dục thể chất 2 - Cầu lông 11GDTC2_CL.3_LTThứ 3(T7-9)Khóa 11Nguyễn Thị Yến NgọcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
39
34GDTC2_KRGiáo dục thể chất 2 - Karatedo 11GDTC2_KR.3_LTThứ 2(T10-12)Khóa 11Trần Hữu Hồng BắcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
40
35GDTC2_KRGiáo dục thể chất 2 - Karatedo 11GDTC2_KR.2_LTThứ 2(T1-3)Khóa 11Trần Hữu Hồng BắcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
41
36GDTC2_KRGiáo dục thể chất 2 - Karatedo 11GDTC2_KR.4_LTThứ 2(T4-6)Khóa 11Trần Hữu Hồng BắcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
42
37GDTC2_KRGiáo dục thể chất 2 - Karatedo 11GDTC2_KR.1_LTThứ 2(T7-9)Khóa 11Trần Hữu Hồng BắcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
43
38GDTC2_KRGiáo dục thể chất 2 - Karatedo 11GDTC2_KR.5_LTThứ 7(T7-9)Khóa 11Trần Hữu Hồng BắcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
44
39GDTC4_BCGiáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 31GDTC4_BC.1_LTThứ 6(T10-12)Khóa 8, 9Nguyễn Đức TrườngKý túc xá (Khu D)-Sân 1
45
40GDTC4_BRGiáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 31GDTC4_BR.1_LTThứ 6(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Đức TrườngKý túc xá (Khu D)-Sân 1
46
41GDTC4_CLGiáo dục thể chất 4 - Cầu lông 31GDTC4_CL.1_LTThứ 6(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Đức TrườngKý túc xá (Khu D)-Sân 1
47
42GDTC4_CLGiáo dục thể chất 4 - Cầu lông 31GDTC4_CL.3_LTThứ 7(T1-3)Khóa 8, 9Trần Hữu Hồng BắcKý túc xá (Khu D)-Sân 1
48
43GDTC4_KRGiáo dục thể chất 4 - Karatedo 31GDTC4_KR.4_LTThứ 5(T10-12)Khóa 8, 9Nguyễn Thị Ngọc BìnhKý túc xá (Khu D)-Sân 1
49
44GDTC4_KRGiáo dục thể chất 4 - Karatedo 31GDTC4_KR.1_LTThứ 5(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Thị Ngọc BìnhKý túc xá (Khu D)-Sân 1
50
45GDTC4_KRGiáo dục thể chất 4 - Karatedo 31GDTC4_KR.3_LTThứ 5(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Thị Ngọc BìnhKý túc xá (Khu D)-Sân 1
51
46QL445Hành chính văn phòng3QL445.1_LTThứ 2(T1-3)Khóa 8, 9Đào Thị Ngọc ÁnhB2-203B2
52
47QL445Hành chính văn phòng3QL445.2_LTThứ 3(T7-9)Khóa 8, 9Đỗ Minh HùngB2-204B2
53
48CN126Hệ điều hành3CN126.1_LTThứ 4(T7-9)Khóa 8, 9Phan Văn TiếnB2-101B2
54
49CN123Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server3CN123.1_LTThứ 2(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Quỳnh TrangB2-101B2
55
50QL431Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục3QL431.1_LTThứ 5(T1-4)Khóa 8, 9Nguyễn Văn ĐoàiB2-101B2
56
51KT566Kế toán máy3KT566.1_LTThứ 5(T4-6)Khóa 8, 9Đặng Thu ThủyB2-102B2
57
52KT564Kế toán quản trị3KT564.1_LTThứ 3(T1-3)Khóa 8, 9Trần Thị Hạnh HiệpB2-101B2
58
53KT567Kiểm toán căn bản3KT567.1_LTThứ 2(T1-3)Khóa 8, 9Phạm Hoàng Khánh LinhB2-101B2
59
54QL446Kiểm tra, thanh tra giáo dục3QL446.1_LTThứ 4(T4-6)Khóa 8, 9Trần Thị ThơmB2-103B2
60
55QL446Kiểm tra, thanh tra giáo dục3QL446.3_LTThứ 4(T7-9)Khóa 8, 9Lê Văn SángB2-204B2
61
56QL446Kiểm tra, thanh tra giáo dục3QL446.2_LTThứ 6(T7-9)Khóa 8, 9Trần Thị ThơmB2-102B2
62
57KT544Kinh tế học giáo dục 13KT544.1_LTThứ 2(T7-9)Khóa 8, 9Phạm Hoàng Khánh LinhB2-102B2
63
58KT543Kinh tế lượng3KT543.1_LTThứ 3(T4-6)Khóa 8, 9Nguyễn Minh HuyềnB2-101B2
64
59KT538Kinh tế vi mô 13KT538.1_LTThứ 2(T10-12)Khóa 8, 9Nguyễn Thanh ThủyB2-101B2
65
60KT537Kinh tế vĩ mô 13KT537.1_LTThứ 3(T7-9)Khóa 8, 9Trương Thị Phương DungB2-101B2
66
61TL336Kỹ năng giao tiếp3TL336.1_LTThứ 6(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Thị Hải YếnB2-203B2
67
62TL336Kỹ năng giao tiếp3TL336.2_LTThứ 6(T4-6)Khóa 8, 9Nguyễn Thị Hải YếnB2-203B2
68
63TL357Kỹ năng tổ chức sự kiện 3TL357.1_LTThứ 6(T4-6)Khóa 8, 9Bùi Thị Thu HươngB2-102B2
69
64CN121Kỹ thuật lập trình3CN121.2_LTThứ 2(T10-12)Khóa 8, 9Nguyễn Trọng HảiNhà B1-201B1
70
65CN121Kỹ thuật lập trình3CN121.1_LTThứ 2(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Trọng HảiNhà B1-201B1
71
66QL424Khoa học quản lý đại cương3QL424.1_LTThứ 2(T4-6)Khóa 11Lê Thị Mai PhươngNhà B1-101B1
72
67QL435Khoa học quản lý giáo dục3QL435.1_LTThứ 3(T1-4)Khóa 8, 9Lê Thị Mai PhươngB2-201B2
73
68QL435Khoa học quản lý giáo dục3QL435.2_LTThứ 3(T7-10)Khóa 8, 9Đậu Thị Hồng ThắmB2-201B2
74
69QL438Lập kế hoạch giáo dục3QL438.1_LTThứ 2(T4-6)Khóa 8, 9Trịnh Văn CườngB2-102B2
75
70QL438Lập kế hoạch giáo dục3QL438.2_LTThứ 3(T7-9)Khóa 8, 9Phạm Xuân HùngB2-102B2
76
71KT523Lịch sử học thuyết kinh tế 3KT523.1_LTThứ 4(T1-3)Khóa 11Nguyễn Công GiápNhà B1-102B1
77
72KT524Lịch sử kinh tế quốc dân3KT524.1_LTThứ 5(T7-9)Khóa 8, 9Trương Thị Phương DungB2-103B2
78
73MC006Logic học 3MC006.1_LTThứ 2(T1-3)Khóa 11Đoàn Thị VươngNhà B1-204B1
79
74MC006Logic học 3MC006.2_LTThứ 2(T4-6)Khóa 11Đoàn Thị VươngNhà B1-204B1
80
75MC006Logic học 3MC006.3_LTThứ 3(T7-9)Khóa 11Đoàn Thị VươngNhà B1-204B1
81
76MC006Logic học 3MC006.5_LTThứ 6(T1-3)Khóa 11Nguyễn Thị NhưNhà B1-204B1
82
77MC006Logic học 3MC006.6_LTThứ 6(T4-6)Khóa 11Nguyễn Thị NhưNhà B1-204B1
83
78CN118Logic toán2CN118.1_LTThứ 2(T4-5)Khóa 11Trương Chí TrungNhà B1-102B1
84
79GD232Lý luận giáo dục3GD232.1_LTThứ 2(T1-3)Khóa 8, 9Nguyễn Thị ThanhB2-102B2
85
80CN137Lý thuyết tối ưu3CN137.1_LTThứ 2(T2-5)Khóa 8, 9Nguyễn Trọng HảiNhà B1-203B1
86
81CN137Lý thuyết tối ưu3CN137.3_LTThứ 3(T7-9)Khóa 8, 9Nguyễn Trọng HảiNhà B1-201B1
87
82CN127Mạng máy tính3CN127.1_LTThứ 4(T10-12)Khóa 8, 9Phạm HùngB2-101B2
88
83KT549Marketting giáo dục3KT549.1_LTThứ 3(T10-12)Khóa 8, 9Trần Thị Hạnh HiệpB2-101B2
89
84MC013Môi trường và con người3MC013.1_LTThứ 2(T10-12)Khóa 11Ngô Thị Thùy DươngNhà B1-203B1
90
85CN119Ngôn ngữ lập trình C3CN119.3_LTThứ 3(T2-5)Khóa 11Ninh Thị Thanh TâmNhà B1-103B1
91
86CN119Ngôn ngữ lập trình C3CN119.1_LTThứ 4(T2-5)Khóa 11Ninh Thị Thanh TâmB2-PM301B2
92
87CN119Ngôn ngữ lập trình C3CN119.2_LTThứ 4(T7-9)Khóa 11Ninh Thị Thanh TâmB2-PM301B2
93
88MC001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin5MC001.2_LTThứ 3(T1-3)
Thứ 5(T1-3)
Khóa 11Đoàn Thị VươngNhà B1-201B1
94
89MC001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin5MC001.1_LTThứ 3(T1-3)
Thứ 5(T1-3)
Khóa 11Nguyễn Thị NhưB2-204B2
95
90MC001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin5MC001.4_LTThứ 3(T4-6)
Thứ 5(T4-6)
Khóa 11Nguyễn Thị Thanh ThươngB2-303B2
96
91MC001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin5MC001.3_LTThứ 3(T4-6)
Thứ 5(T4-6)
Khóa 11Nguyễn Thị HươngB2-304B2
97
92MC001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin5MC001.6_LTThứ 4(T4-6)
Thứ 6(T4-6)
Khóa 11Đỗ Thị Thanh HươngNhà B1-203B1
98
93MC001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin5MC001.5_LTThứ 4(T4-6)
Thứ 6(T4-6)
Khóa 11Nguyễn Thị Thanh ThươngNhà B1-201B1
99
94MC007Pháp luật đại cương3MC007.2_LTThứ 5(T7-9)Khóa 11Nguyễn Thu HằngNhà B1-102B1
100
95CN138Phân tích thiết kế hướng đối tượng3CN138.1_LTThứ 5(T1-3)Khóa 8, 9Vũ Lê Quỳnh GiangB2-103B2
Loading...
Main menu